Đại hội thi đua yêu nước thành phố Buôn Ma Thuột lần thứ VI (2020 - 2025) (22/07/2020)

Ngày 22-7, thành phố Buôn Ma Thuột đã long trọng tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ VI (2020-2025). Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Tuấn Hà, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Đắk Lắk; Mẹ Việt Nam Anh hùng Thái Thị Tài; Anh hùng Lao động Lê Xuân Bá và hơn 300 đại biểu điển hình tiên tiến phong trào thi đua yêu nước thành phố Buôn Ma Thuột giai đoạn 2015 – 2020.  

Đại biểu dự đại hội

Theo báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2015-2020, trong 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước của thành phố liên tục được phát huy và mang lại hiệu quả thiết thực trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Cụ thể, kinh tế tăng trưởng khá; chuyển dịch cơ cấu tích cực; xây dựng nông thôn mới hoàn thành sớm hơn dự kiến. Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, nhiều giải pháp hỗ trợ và cải thiện môi trường đầu tư được triển khai tích cực, tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động. Trong 5 năm các thành phần kinh tế đóng góp cho ngân sách nhà nước 17.150 tỷ đồng, riêng năm 2020 đóng góp ước trên 4.380 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với năm 2015. Giá trị các ngành kinh tế tiếp tục tăng cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng thương mại – dịch vụ, tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2015 – 2020 ước đạt 8,88%; GDP bình quân đầu người đạt 96,3 triệu đồng, tăng 39,3 triệu đồng so với năm 20215. Trong lĩnh vực văn hóa – xã hội, các phong trào, hoạt động văn hoá, thông tin được tổ chức với nhiều hình thức phong phú và sinh động; công tác phát triển du lịch, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc luôn được chú trọng; công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân tiếp tục được củng cố, hoàn thiện, đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân; ngành giáo dục đã phát động phong trào thi đua gắn với cuộc vận động thực hiện tốt nhiệm vụ “xã hội học tập”; công tác giảm nghèo được thực hiện khá tốt với tỷ lệ giảm nghèo bình quân hàng năm từ 0,38%/năm, giảm cận nghèo từ 0,37%. Bên cạnh đó, các phong trào thi đua đảm bảo quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được phát động sâu rộng trong toàn thành phố…

Đồng chí Từ Thái Giang, UV BTV Tỉnh uỷ, Bí thư Thành ủy Buôn Ma Thuột  tặng hoa và quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Thái Thị Tài và Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới Lê Hữu Bá.

Đại hội đã đề ra mục tiêu cho phong trào thi đua yêu nước của thành phố giai đoạn 2020-2025, đó là huy động có hiệu quả các nguồn lực để đầu tư phát triển trên một số lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ, khoa học kỹ thuật, giáo dục – đào tạo, văn hóa – thể thao; đưa tăng trưởng kinh tế cao hơn giai đoạn trước, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tăng nhanh tỷ trong công nghiệp và dịch vụ, thu hút đầu tư, hình thành khu du lịch trọng điểm của tỉnh, phát triển nông nghiệp công nghệ cao vào một số sản phẩm có lợi thế cạnh tranh; từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị và nông thôn mới. Đồng thời, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bảo vệ môi trường sinh thái; đảm bảo quốc phòng an ninh, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, toàn diện; phát triển kinh tế nhanh, đầu tư kết cấu hạ tầng đồng bộ, theo hướng xanh, sinh thái, thông minh, bản sắc và tạo tiền đề, cơ sở để thành phố Buôn Ma Thuột trở thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Hà, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Đắk Lắk phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà biểu dương các tập thể, cá nhân  của thành phố đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua. Đồng chí cũng đề nghị trong thời gian tới, thành phố cần tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong phát triển các phong trào thi đua; tiếp tục thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng, phát động phong trào thi đua yêu nước hàng năm ngay từ đầu năm gắn với việc ký kết giao ước thi đua giữa các cơ quan đơn vị trên địa bàn; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị căn cứ vào mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra năm 2020 và những năm tiếp theo tiến hành xây dựng nội dung, tiêu chí, thanh bảng điểm và tổ chức phát động phong trào thi đua, ký kết giao ước thi đua cụ thể trong cơ quan, đơn vị, địa phương mình; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên và các hội, đoàn thể phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân, phát động các phong trào thi đua sâu rộng, động viên các thành viên, hội viên, đoàn viên của tổ chức mình tích cực tham gia phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh…

Đồng chí Trương Công Thái, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025

Với chủ đề: “Phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện giai đoạn 2020 – 2025, thành phố Buôn Ma Thuột quyết tâm phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết của Đảng bộ đề ra, các nhiệm vụ của Tỉnh giao với chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu: Phấn đấu tốc độ tăng bình quân GTSX trên 13,19% theo giá so sánh năm 2010; cơ cấu kinh tế đến năm 2025 dịch vụ 51,79%, công nghiệp, xây dựng 44,13%, nông nghiệp 4,08%; giá trị sản xuất bình quân đầu người năm 2025 đạt 220 triệu đồng; tổng vốn huy động đầu tư phát triển toàn xã hội tăng bình quân hàng năm 14%, giai đoạn 2020 – 2025 đạt 125.000 tỷ đồng; xây dựng 8/8 xã đạt xã nông thôn mới theo tiêu chí nâng cao, 1 – 2 xã đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu; thu thuế, phí và lệ phí tăng bình quân hàng năm 10%; 13/13 phường đạt chuẩn văn minh đô thị; xây dựng từ 2 – 4 khu đô thị mới theo hướng đồng bộ, hiện đại, phù hợp với các tiêu chí đô thị loại I; tỷ lệ hộ dân độ thị được cung cấp nước sạch đạt 95%; 100% hộ nông dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh; mỗi năm giảm tỷ lệ hộ nghèo 0,05%/tổng số hộ. Đến năm 2025 hộ nghèo chiếm tỷ lệ 0,3% hộ nghèo/tổng số dân. Tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm xuống còn 35% so với tổng số hộ nghèo; xây dựng lực lượng vũ trang thành phố vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tuyển quân hàng năm đảm bảo chất lượng 100% chỉ tiêu được giao; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phấn đấu Đảng bộ thành phố hàng năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc có 90% trở lên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ; 95% chi bộ thôn, buôn, tổ dân phố có cấp uỷ. Phát triển đảng viên hàng năm hoàn thành chỉ tiêu giao,…

Nhân dịp này, Đại hội đã công bố Quyết định của Chủ tịch nước về việc truy tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam Anh hùng cho 3 Mẹ trên địa thành phố và truy tặng Huân chương độc lập hạng Ba cho gia đình ông Lê Quang Bố và bà Cao Thị Hợi, phường Tân Hòa có nhiều liệt sĩ hy sinh vì độc lập Tổ quốc; trao giấy chứng nhận Công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực miền Trung Tây Nguyên năm 2020 cho bộ sản phẩm cà phê phin giấy, cà phê hòa tan của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển An Thái; trao tặng giấy khen của UBND thành phố cho 37 tập thể và 110 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.

Hương Giang

Các tin khác
Bình chọn
Góp ý giao diện Cổng thông tin điện tử của thành phố Buôn Ma Thuột
Quảng Cáo
   

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột

Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Văn Hưng - Phó chủ tịch UBND Thành phố - Trưởng Ban biên tập Website

Địa chỉ : 01 Lý Nam Đế - Thành phố Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk Phone +84-262-3606465 Fax +84-262-3955007 Email: banbientap@bmt.daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "Buon Ma Thuot Portal" hoặc "www.buonmathuot.daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn