Đài truyền Thanh truyền hình Thành phố (08/10/2016)

1. Ông Dương Đình Dũng

     Trưởng Đài

2. Ông Trần Vũ Hà 

    Phó trưởng Đài

3. Đào Văn Hậu

   Phó trưởng Đài

* Chức năng

-  Đài Truyền thanh – Truyền hình Thành phố Buôn Ma Thuột là đơn vị  trực thuộc Uỷ ban nhân dân Thành phố Buôn Ma Thuột. Chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố ; Quản lý nhà nước của Sở Thông tin và truyền thông; Hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Đài Phát thanh – Truyền hình Tỉnh Đắk Lắk.

-  Đài Truyền thanh – Truyền hình Thành phố  Buôn Ma Thuột thực hiện chức năng là cơ quan tuyên truyền của Đảng bộ, chính quyền Thành phố . Phối hợp với Ủy ban nhân dân các Phường, xã, các cơ quan, ban ngành, đòan thể trong Thành phố  để quản lý và phát triễn sự nghiệp Phát thanh – truyền hình trên địa bàn Thành phố  theo Quy chế của UBND Thành phố Buôn Ma Thuột đã ban hành .

* Nhiệm vụ

Đài Truyền thanh –Truyền hình Thành phố Buôn Ma Thuột có nhiệm vụ :

-Tiếp phát sóng các chương trình của Đài Tiếng nói Việt nam, Đài truyền hình Việt Nam, Đài Phát thanh – truyền hình Đắk Lắk để phục vụ nhu cầu tiếp nhận thông tin của nhân dân trong Thành phố  theo thông tư 17 của liên bộ Nội vụ, Thông tin và truyền thông và Quy chế của UBND Thành phố  đã ban hành .

- Xây dựng các bản tin  thời sự để tuyên truyền , giáo dục các chủ trương , chính sách , nghị quyết của Đảng các cấp , pháp luật của nhà nước . Thông tin , tuyên truyền , phản ảnh kịp thời  các nhiệm vụ chính trị -kinh tế - xã hội – an ninh quốc phòng và nguyện vọng chính đáng của nhân dân , góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị- kinh tế - xã hội của Thành phố  trên sóng phát thanh truyền hình .

- Trực tiếp quản lý, vận hành các Đài phát lại truyền hình, Phát thanh; Các thiết bị phát thanh truyền hình để thực hiện việc tiếp – phát sóng các chương trình PTTH theo quy định của pháp luật .

- Phối hợp với Đài PTTH tỉnh sản xuất các trang địa phương, cộng  tác tin - bài để phát trên sóng của Đài PTTH Đắk Lắk.

- Phối hợp với UBND các phường, xã  để chỉ đạo , hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ  đối với các Trạm  truyền thanh Phường, xã trong Thành phố  .

- Tham mưu cho UBND Thành phố  cũng cố, nâng cấp, phát triễm hệ thống Truyền thanh – Truyền hình của Thành phố  và cơ sở ;

- Quản lý và sử dụng lao động, tài sản, ngân sách nhà nước và các nguồn thu từ dịch vụ thông tin - quảng cáo. Thực hiện thu – chi, quyết tóan tài chính; Thực hiện chính sách đối với viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý  theo quy định của pháp luật .

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của cơ quan quản lý cấp trên. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Đảng bộ và chính quyền Thành phố  giao

Bình chọn
Góp ý giao diện Cổng thông tin điện tử của thành phố Buôn Ma Thuột
Quảng Cáo
   

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột

Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Văn Hưng - Phó chủ tịch UBND Thành phố - Trưởng Ban biên tập Website

Địa chỉ : 01 Lý Nam Đế - Thành phố Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk Phone +84-262-3606465 Fax +84-262-3955007 Email: banbientap@bmt.daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "Buon Ma Thuot Portal" hoặc "www.buonmathuot.daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn