Đảng bộ Thành phố Buôn Ma Thuột: Tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy trong hệ thống chính trị, nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị (06/02/2019)

“Tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy trong hệ thống chính trị, nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị” đó là nhiệm vụ trọng tâm, được Ban Thường vụ Thành ủy Buôn Ma Thuột xác định làm chủ đề thực hiện cho năm 2019.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên dự khuyết BCH TW Đảng, Bí thư Thành ủy Buôn Ma Thuột

Năm 2018, Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và chủ động đề ra các biện pháp phù hợp, khắc phục các khó khăn và xác định nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm cần tập trung, nhất là nhiệm vụ thực hiện chủ đề năm 2018 của Thành ủy là: “Xây dựng hệ thống chính trị Thành phố tinh gọn, hiệu quả; gắn bó và tạo sự hài lòng của Nhâ dân”. Qua đó, đã đạt được thành kết quả khả quan, tình hình kinh tế của Thành phố tiếp tục duy trì phát triển ổn định, đúng hướng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng về tỷ trọng thương mại – dịch vụ. Lĩnh vực văn há, xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên. Quốc phòng, an ninh được tăng cường, đảm bảo. Giao quân, xây dựng lực lượng và huấn luyện quân sự hoàn thành chỉ tiêu. Tình hình tội phạm đã được kìm chế, tỷ lệ điều tra, phá án đạt cao; tai nạn giao thông giảm trên 3 tiêu chí; an ninh, chính trị trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Hệ thống chính trị được kiện toàn, củng cố thường xuyên và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; thái độ, tinh thần phục vụ của ông chức được cải thiện, tạo sự hài lòng của nhân dân.

Từ những kết quả trên, năm 2019, Thành phố Buôn Ma Thuột sẽ tiếp tục Khai thác phát huy lợi thế và tiềm năng của địa phương, tiếp tục duy trì phát triển kinh tế ổn định và bền vững. Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng đô thị. Ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi, cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao hiệu quả kinh tế. Tập trung xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, giai đoạn 2018 – 2020. Tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước, phấn đấu thu đạt 1.718,4 tỷ đồng. Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc thiểu số. Xây dựng nếp sống văn minh đô thị, vệ sinh môi trường ngày càng đi vào nề nếp, 100% rác thải tại các đường nội thành, các trục giao thông chính tới các xã được thu gom, quét dọn. 96% trở lên đường trục thôn, liên thôn, buôn được bê tông hóa, 88% trở lên đường hẻm nội thành được nhựa hóa và bê tông hóa; 96% số hộ dân khu vực nội thành được sử dụng nước đạt tiêu chuẩn, 99% hộ dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh. Tập trung điều chỉnh quy hoạch nhằm đảm bảo phù hợp với phát triển đô thị. Xây dựng từ một khu đô thị mới trở lên đạt tiêu chuẩn đô thị loại I; Thực hiện tốt các chính sách xã hội, đảm bảo an sinh xã hội. Giữ vững đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội. Xây dựng mối quan hệ mật thiết giữa đảng với nhân dân và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, đáp ứng yêu cầu của nhân dân.

Ngoài những nội dung trên, Thành phố Buôn Ma Thuột sẽ tiếp tục thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy trong hệ thống chính trị; nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, đáp ứng yêu cầu của nhân dân.

Cũng theo đồng chí Bí thư Thành ủy Buôn Ma Thuột – Y Thanh Hà Niê Kđăm: Song song với các nội dung, mục tiêu nêu trên, trong thời gian tới Thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, đẩy mạnh xã hội hóa dịch vụ công; giảm bớt hội họp, tăng cường bám nắm cơ sở, tăng cường đối thoại giữa lãnh đạo Đảng, chính quyền các cấp với nhân dân.Tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội; Từ Thành phố đến cơ sở phải bám sát chủ đề năm của Đảng bộ Thành phố, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ tổ chức thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc của từng cấp uỷ; Nêu cao tính tiền phong gương mẫu, vai trò trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy; Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân; thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hành và mở rộng dân chủ trong tổ chức và hoạt động của Đảng cũng như toàn xã hội… Phát huy sức mạnh cả hệ thống chính trị, bằng quyết tâm chính trị cao, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2019, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Hương Giang

Các tin khác
Bình chọn
Góp ý giao diện Cổng thông tin điện tử của thành phố Buôn Ma Thuột
Quảng Cáo
   

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột

Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Văn Hưng - Phó chủ tịch UBND Thành phố - Trưởng Ban biên tập Website

Địa chỉ : 01 Lý Nam Đế - Thành phố Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk Phone +84-262-3606465 Fax +84-262-3955007 Email: banbientap@bmt.daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "Buon Ma Thuot Portal" hoặc "www.buonmathuot.daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn