Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn Thành phố Buôn Ma Thuột (22/08/2017)

Hiện nay hạ tầng công nghệ thông tin tại các phòng, ban chuyên môn và UBND các phường, xã cơ bản đáp ứng được nhiệm vụ chuyên môn. Năm 2017 thành phố đã đầu tư mua mới và nâng cấp một số thiết bị cho các phòng, ban để phục vụ công tác chuyên môn; trang bị máy scan cho  các cơ quan, đơn vị để thực hiện việc trao đổi văn bản điện tử trên môi trường mạng; nâng cấp hệ thống mạng Lan tại trụ sở UBND thành phố đảm bảo đường truyền luôn được thông suốt để phục vụ công tác.

Với mục tiêu: Đảm bảo hệ thống thông tin chỉ đạo, điều hành, trao đổi thông tin được thông suốt từ UBND thành phố đến các phòng, ban chuyên môn và UBND các phường, xã; Hạ tầng công nghệ thông tin tại các cơ quan, đơn vị, UBND các phường, xã đảm bảo để triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin của Thành phố và cấp trên; 100% cán bộ, công chức được trang bị máy tính để phục vụ công việc; 100% các cơ quan, đơn vị, UBND các phường, xã và cán bộ, công chức sử dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành (văn bản điện tử) và hệ thống thư điện tử công vụ  của tỉnh (mail.daklak.gov.vn) để gửi và trao đổi văn bản.

Nội dung thực hiện:

Ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ cơ quan Nhà nước:

Đẩy mạnh việc sử dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành (văn phòng điện tử) tại các cơ quan, đơn vị và UBND các phường, xã. Từng bước tăng cường sử dụng văn barnd diện tử trong các hoạt động của cơ quan, đơn vị, phấn đấu đến cuối năm 2017, đạt tỷ lệ 90% văn bản điện tử được trao đổi trong nội bộ các cơ quan, đơn vị, UBND các phường, xã; Đảm bảo 100% các cơ quan, đơn vị, UBND các phường, xã, cán bộ, công chức có hộp tư công vụ sử dụng hệ thống thư điện từ công vụ (mail.daklak.gov.vn) để trao đổi công việc.

Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp:

Cung cấp 100% các dịch vụ hành chính công chức độ 2 lên Cổng thông tin điện tử Thành phố, xây dựng và triển khai thêm một số thủ tục hành chính công lên mức độ 3 để phụ cvuj người dân và doanh nghiệp trong công tác giải quyết thủ tục hành chính; 100% các phường, xã trên địa bàn có hệ thống một cửa liên thông hiện đại để phục vụ người dân và doanh nghiệp; Cập nhật và đăng tải kịp thời các chỉ đạo điều hành của UBND Thành phố lên Cổng thông tin điện tử Thành phố Buôn Ma Thuột để người dân và doanh nghiệp được biết.

Nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức của Thành phố:

Tổ chức lớp tập huấn nâng cao trình độ, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức tại các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND Thành phố và UBND các phường, xã trên địa bàn; Cử lãnh đạo, cán bộ chuyên trách hoặc phụ trách về công nghệ thông tin của Thành phố giam gia các lớp tập huấn nâng coa trình độ chuyên môn.

Đảm bảo an toàn, an ninh thông tin: Đầu tư mua sắm trang thiết bị đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn về an toàn, an ninh thông tin, trang bị phần mềm diệt vi rút bản quyền cho các máy tính, đặc biệt là các máy tính có kết nối Internet; Cài đặt thiết bị, phần mềm tường lửa để phát hiện, ngăn chặn việc truy cập trái phép vào hệ thống máy tính của UBND Thành phố, đặc biệt là Cổng thông tin điện tử Thành phố.

Tăng cường ứng dụng và phát triển Công nghệ thông tin: Xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật Công nghiệ thông tin hiện đại đồng bộ từ Thành phố đến phường, xã, đáp ứng yêu cầu triển khai thành công chính quyền điện tử tại Thành phố Buôn Ma Thuột. Đẩy mạng ứng dụng Công nghệ thông tin gắn với cải cách hành chính, phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành. Góp phần Thực hiện hiệu quả Kế hoạch phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính phủ điện tử tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2016 – 2020.

Xem chi tiết văn bản tại đây

 

Hương Giang

 

Bình chọn
Góp ý giao diện Cổng thông tin điện tử của thành phố Buôn Ma Thuột
Quảng Cáo
   

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột

Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Văn Hưng - Phó chủ tịch UBND Thành phố - Trưởng Ban biên tập Website

Địa chỉ : 01 Lý Nam Đế - Thành phố Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk Phone +84-262-3919212 Fax +84-262-3955007 Email: banbientap@bmt.daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "Buon Ma Thuot Portal" hoặc "www.buonmathuot.daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn