Điều trị, cai nghiện ma túy và hỗ trợ sau cai nghiện trên địa bàn Thành phố Buôn Ma Thuột. (21/02/2020)

Để triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý người nghiện ma tý nhằm kiềm chế gia tăng người nghiện ma túy mới góp phần đảm bảo trật tự, an toàn xã hội. Nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân, cộng đồng trong công tác cai nghiện ma túy và hô trợ người cai nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng. UBND thành phố Buôn Ma Thuột vừa xây dựng Kế hoạch điều trị, cai nghiện ma túy và hỗ trợ sau cai nghiện năm 2020 trên địa bàn thành phố.

Theo đó, năm 2020, có khoảng 445 người nghiện sẽ được tiếp cận, cai nghiện. Trong đó cai nghiện bắt buộc theo Quyết định của Tòa án có 150 người, điều trị bằng thuốc Methadone 200 người, cai nghiện tự nguyện theo hợp đồng dịch vụ 50 người, cai nghiện tại gia đình, cộng đồng 45 người.

Với chỉ tiêu 100% cán bộ chính quyền các cấp hiểu biết cơ bản về tác hại của việc nghiện ma túy, các biện pháp, mô hình dự phòng và điều trị nghiện ma túy. 100% cán bộ làm công tác tư vấn về dự phòng và điều trị nghiện được tập huấn và cấp chứng chỉ; 80% người dân ở độ tuổi trưởng thành hiểu biết cơ bản về tác hại của việc nghiện ma túy, các biện pháp, mô hình dự phòng và điều trị nghiện ma túy; 100% cán bộ tham gia công tác dự phòng và điều trị nghiện được đào tạo kiến thức cơ bản về điều trị nghiện ma túy; 100% người cai nghiện, người sau cai nghiện được hỗ trợ các vấn đề xã hội như tiếp cận nguồn tín dụng ưu đai, tư vấn học nghề, hỗ trợ tạo việc làm,…

Để đạt được kết quả nêu trên, năm 2020 Thành phố thực hiện tốt các giải pháp cụ thể:

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức, hiểu biết của cán bộ chính quyền các cấp và các tầng lớp nhân dân về tác hại của việc sử dụng ma túy gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, hạnh phúc gia đình, đến tương lai của người nghiện, đến sự phát triển kinh tế - xã hội và ảnh hưởng đến thuần phong, mỹ tục…

Cùng với đó, công tác tuyên truyền cần phải đẩy mạnh hơn nữa nhằm nâng cao nhận thức của xã hội về hiểm họa, tác hại của ma túy đặc biệt là làm sao để hướng người nghiện và các gia đình có người nghiện ma túy tự nguyện tìm đến một hình thức cai nghiện phù hợp, vừa phòng ngừa sự lạm dụng ma túy vừa hỗ trợ những người đã từng sử dụng ma túy tái hòa nhập cộng đồng.

Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của các cấp ủy, chính quyền địa phương trong hoạt động điều trị cai nghiện ma túy và hỗ trợ các vấn đề xã hội sau cai nghiện. Chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, toàn diện nhằm phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao trong công tác điều trị cai nghiện ma túy và hỗ trợ các vấn đề xã hội sau cai nghiện; Phát huy vai trò, trách nhiệm trong chỉ đạo, điều hành thực hiện hoạt động tư vấn, hỗ trợ, quản lý người cai nghiện tại gia đình, cộng đồng. Tạo điều kiện cho người sau cai nghiện được học nghề, tìm việc làm, vay vốn ưu đãi và tiếp cận các dịch vụ y tế, phòng, chống tái nghiện; kiểm tra, thanh tra công tác tổ chức cai nghiện tại gia đình, cộng đồng ở địa phương…

Vận động người nghiện ma túy hoặc gia đình người nghiện tự giác khai báo, đăng ký hình thức cai nghiện; xây dựng kế hoạch chữa trị cai nghiện và hỗ trợ các vấn đề xã hội sau cai nghiện cụ thể cho từng người nghiện.

Đẩy mạnh công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng, điều trị bằng thuốc Methadone; Tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý sau cai nghiện và công tác tái hòa nhập cộng đồng; Kiểm soát và nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ công tác cai nghiện, Đội công tác xã hội tình nguyện và lồng ghép các chương trình kinh tế - xã hội khác; Khuyến khích xã hội hóa công tác điều trị cai nghiện; Nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ công tác cai nghiện, Đội công tác xã hội tình nguyện,…

Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các phường, xã trên địa bàn Thành phố Buôn Ma Thuột căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung tại Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 12/2/2020.

 

Tổng hợp: Hương Giang

 

 

Các tin khác
Bình chọn
Góp ý giao diện Cổng thông tin điện tử của thành phố Buôn Ma Thuột
Quảng Cáo
   

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột

Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Văn Hưng - Phó chủ tịch UBND Thành phố - Trưởng Ban biên tập Website

Địa chỉ : 01 Lý Nam Đế - Thành phố Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk Phone +84-262-3606465 Fax +84-262-3955007 Email: banbientap@bmt.daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "Buon Ma Thuot Portal" hoặc "www.buonmathuot.daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn