Đưa Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố vào cuộc sống (15/09/2020)

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Xác định việc tập trung tuyên truyền, đưa Nghị quyết của Đại hội XV Đảng bộ thành phố Buôn Ma Thuột vào cuộc sống là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, ngay sau khi Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 thành công tốt đẹp, Thành uỷ Buôn Ma Thuột đã triển khai thực hiện nhiều cách làm mới, quyết liệt, sáng tạo để đưa nghị quyết Đại hội vào cuộc sống.

Khẩn trương tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết

Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ thành phố Buôn Ma Thuột xác định 03 nhiệm vụ trọng tâm và 08 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu

Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ Thành phố xác định: Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; sắp xếp tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Huy động, khai thác và sử dụng thật hiệu quả các nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, các ngành, lĩnh vực, sản phẩm có tiềm năng, lợi thế của Thành phố. Kết hợp giữa phát triển kinh tế - xã hội gắn với quản lý chặt chẽ tài nguyên, bảo vệ môi trường. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Bảo đảm trật tự an toàn xã hội và giữ vững quốc phòng, an ninh. Xây dựng và phát triển Thành phố bản sắc, văn minh, hiện đại. Tạo tiền đề vững chắc để Thành phố Buôn Ma Thuột sớm trở thành đô thị trung tâm của vùng Tây Nguyên.

Chỉ tiêu cụ thể: Tốc độ tăng bình quân GTSX trên 13,19%, theo giá so sánh năm 2010. Trong đó, dịch vụ 15,00%/năm; công nghiệp - xây dựng 12,32%/năm; nông nghiệp 3,77%/năm; Cơ cấu kinh tế (theo giá trị sản xuất) đến năm 2025: dịch vụ 51,79%; công nghiệp - xây dựng 44,13%; nông nghiệp 4,08%; Giá trị sản xuất bình quân đầu người (theo giá hiện hành) năm 2025 khoảng 220 triệu đồng; Tổng vốn huy động đầu tư phát triển toàn xã hội tăng bình quân hàng năm 14%; giai đoạn 2020 - 2025 đạt 125.000 tỷ đồng;  Xây dựng 8/8 xã đạt xã nông thôn mới theo tiêu chí nâng cao. Trong đó, có 02 xã đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu; xây dựng mới và nâng cấp, cải tạo từ 05 chợ xã, phường trở lên; Thu thuế, phí, lệ phí (được phân cấp) tăng bình quân hàng năm 10% trở lên; Hoàn thành điều chỉnh quy hoạch chung thành phố đến năm 2045; lập và điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 đảm bảo điều kiện kinh tế - xã hội giai đoạn 2020 - 2025, đạt 100% diện tích đất tự nhiên nội thành. Xây dựng từ 02 - 04 khu đô thị mới theo hướng đồng bộ, hiện đại, phù hợp với các tiêu chí đô thị loại I ; quy hoạch xây dựng các bãi đỗ xe tải ở cửa ngõ Thành phố. Quy hoạch thêm 01 cụm công nghiệp; Tỷ lệ hộ dân đô thị được cung cấp nước sạch trên 95%; 100% hộ dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh, trong đó 80% hộ dân được sử dụng nước sạch; diện tích đất cây xanh công cộng khu vực nội thị 09m2/người.

Năm 2025: trên 90% hộ gia đình, 100% cơ quan thuộc Thành phố, 85% thôn, buôn, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa. 13/13 phường đạt chuẩn văn minh đô thị; 08/08 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; Có 95% trường học công lập đạt chuẩn Quốc gia, trong đó có 15% trường học công lập đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2; tỷ lệ phòng học kiên cố đạt 90%; tỷ lệ trẻ mẫu giáo ra lớp đạt 95%, trong đó tỷ lệ trẻ 5 tuổi ra lớp đạt 100%; tỷ lệ trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%;

Đến năm 2025, cơ bản không còn hộ nghèo; Tỷ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2025 đạt 77%; tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 60%; tổng số lao động thất nghiệp và thiếu việc làm còn 0,45% trên tổng số lực lượng lao động; Tỷ lệ suy dinh dưỡng cân nặng trẻ em dưới 5 tuổi còn dưới 4,26 %. Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin hàng năm đạt trên 98%; duy trì 100% xã, phường đạt tiêu chí quốc gia về y tế; thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân đạt trên 90% dân số vào năm 2025; Xây dựng lực lượng vũ trang Thành phố vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tuyển quân hàng năm đảm bảo chất lượng và đạt 100% chỉ tiêu được giao; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên có số lượng hợp lý và nâng cao chất lượng; tỷ lệ đảng viên trong dân quân tự vệ đạt 30% trở lên, trong đó, dự bị động viên đạt 12% trở lên; Bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tỷ lệ điều tra, khám phá án hình sự đạt trên 85%, trong đó, án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 90%. Giảm từ 5% tỷ lệ tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí.

Phấn đấu Đảng bộ Thành phố hàng năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc có 90% trở lên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có tổ chức cơ sở đảng không hoàn thành nhiệm vụ; trên 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; 95% chi bộ thôn, buôn, tổ dân phố có cấp ủy. Học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng đến ít nhất 90% đảng viên và cán bộ, công chức, người dân. Phát triển đảng viên hàng năm hoàn thành chỉ tiêu Tỉnh giao. Chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội Thành phố được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Thành lập mới từ 02 - 03 tổ chức Đảng trong doanh nghiệp tư nhân, trường ngoài công lập.

Để thực hiện mục tiêu chung, Nghị quyết Đại hội đề ra 16 nhóm chỉ tiêu cụ thể, xác định 03 nhiệm vụ trọng tâm và đưa ra 08 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để tổ chức thực hiện. Cụ thể: Đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế, gắn kết chặt chẽ giữa các ngành kinh tế; tăng cường thu hút đầu tư để phát triển công nghiệp, mở rộng lĩnh vực thương mại - dịch vụ; tập trung xây dựng nông thôn mới theo tiêu chí nâng cao và kiểu mẫu; Tập trung huy động, khai thác, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư; Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác quản lý đô thị; tăng cường công tác quản lý tài nguyên, môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; Nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa; phát triển du lịch; đổi mới giáo dục và đào tạo, xây dựng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; Tăng cường tiềm lực quốc phòng; giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả hoạt động các cơ quan tư pháp; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý của chính quyền; đẩy mạnh cải cách hành chính; Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng; chất lượng, đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc.

Đồng chí Ngô Trọng Yêm, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng Chính trị thành phố cho biết: “Ngay sau Đại hội, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tham mưu ban hành thông báo kết quả Đại hội gửi đến các tổ chức cơ sở Đảng; đồng thời, đang triển khai xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt nghị quyết, biên tập và xuất bản Văn kiện Đại hội XV Đảng bộ thành phố để cán bộ, đảng viên, Nhân dân nghiên cứu, học tập”. Việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội ở các tổ chức cơ sở Đảng sẽ được tổ chức linh hoạt, đảm bảo công tác phòng chống covid – 19 và hoàn thành trong tháng 9/2020.

* 3 Nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội Đảng bộ Thành phố khoá XV xác định và quyết tâm thực hiện thắng lợi, đó là: Tập trung khai thác, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đầu tư xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đẩy mạnh công tác cải cách hành chính.

Kịp thời quán triệt và triển khai đồng bộ Nghị quyết đại hội đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Cụ thể hóa bằng chương trình, kế hoạch thực hiện phù hợp với từng thời điểm, từng cấp, từng ngành, từng cơ quan, đơn vị và phải hướng tới mục tiêu phục vụ nhân dân, lấy dân làm gốc. Thường xuyên tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng trên các lĩnh vực, quá trình thực hiện phải có tư duy đổi mới, nhạy bén, sáng tạo, kiên quyết, bám sát thực tiễn để lãnh đạo có trọng tâm, trọng điểm, kịp thời tháo gỡ các điểm nghẽn, vướng mắc, nhằm khai thác và sử dụng hiệu quả các lợi thế, tiềm năng, các nguồn lực.

Lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nhiệm vụ phải đồng bộ, gắn kết giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, con người, giải quyết các vấn đề xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái; giữa phát triển kinh tế với đảm bảo quốc phòng, an ninh. Bảo đảm giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Coi trọng, phát huy vai trò của giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ trong tình hình mới. Thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo.

Huy động và tạo được sự tham gia, ủng hộ, vào cuộc của các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện các chính sách, chủ trương phát triển của địa phương. Phát huy trí tuệ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, tầng lớp trí thức trong đóng góp vào các quyết sách quan trọng của Thành phố. Thường xuyên thực hiện công tác đối thoại trực tiếp với nhân dân, nắm bắt và giải quyết kịp thời những vấn đề tư tưởng, dư luận xã hội bức xúc…

Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân Thành phố tiếp tục phát huy truyền thống của Đảng bộ, đoàn kết, nhất trí, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội lần thứ XV của Đảng bộ Thành phố đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII của Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.

 

Hương Giang

Các tin khác
Bình chọn
Góp ý giao diện Cổng thông tin điện tử của thành phố Buôn Ma Thuột
Quảng Cáo
   

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột

Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Văn Hưng - Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND TP. Buôn Ma Thuột - Trưởng Ban Biên tập Cổng Thông tin

Địa chỉ : 01 Lý Nam Đế - Thành phố Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk Phone +84-262-3606465 Fax +84-262-3955007 Email: banbientap@bmt.daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "Buon Ma Thuot Portal" hoặc "www.buonmathuot.daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn