10 năm nhìn lại việc thực hiện Nghị quyết số 20 – NQ/TW (khóa X) về “ Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” (11/01/2018)

Trong 10 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban thường vụ Thành ủy, các ban, ngành, đoàn thể và các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố đã triển khai nhiều biện pháp thực hiện Nghị quyết số 20 – NQ/TW (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, tạo được sự chuyển biến tích cực, góp phần xây dựng Thành phố ngày càng phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của người lao động ngày càng được nâng lên. Đầu nhiệm kỳ Liên đoàn lao động Thành phố có 173 công đoàn cơ sở với 6.678 công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) và 5.530 đoàn viên thì đến nay Liên đoàn lao động Thành phố quản lý 191 công đoàn cơ sở với 9.591 CNVCLĐ và 9.235 đoàn viên, thành lập mới 75 công đoàn cơ sở , sát nhập và giải thể 67 công đoàn cơ sở. Liên đoàn lao động Thành phố luôn chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng tích cực tuyên truyền vận động, đảm bảo quyền lợi, lợi ích hợp pháp, chính đáng; chăm lo đời sống vật chất, giải quyết có hiệu quả những bức xúc của công nhân. Với mục tiêu hướng về cơ sở, trong 10 năm qua, Ban thường vụ Thành ủy đã lãnh đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền tập trung chỉ đạo công đoàn các cấp tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, từng bước khắc phục tình trạng hành chính hóa trong hoạt động công đoàn. Công tác bồi dưỡng, giáo dục nâng cao ý thức, giác ngộ giai cấp, nhận thức chính trị cho CNVCLĐ, các cấp công đoàn đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục giúp cho CNVCLĐ hiểu được vai trò, vị trí của giai cấp công nhân thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; nâng cao giác ngộ giai cấp và bản lĩnh chính trị, hăng hái thi đua lao động sản xuất, công tác, phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu kinh tế - xã hội của địa phương, ngành, đơn vị.  Hằng năm, hưởng ứng "Tháng Công nhân" gắn với kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động 1/5 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động, Liên đoàn Lao động Thành phố đã chỉ đạo các cấp công đoàn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, cụ thể, góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên và người lao động. Thường xuyên rà soát, đánh giá chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở, đổi mới nội dung phương thức phối hợp hoạt động của tổ chức cơ sở, đổi mới nội dung phương thức phối hợp hoạt động của tổ chức công đoàn các cấp, củng cố, kiện toàn tổ chức công đoàn các cấpLiên đoàn lao động Thành phố, các công đoàn cơ sở đã vận động CNVCLĐ đóng góp xây dựng quỹ đoàn kết, tương trợ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, đến nay số tiền đã huy động được trên 4,7 tỷ đồng; tổng số 165.187 công đoàn cơ sở đã xây dựng quỹ. Đặc biệt quỹ “mái ấm công đoàn” đến nay đã hỗ trợ xây dựng mới được 30 căn nhà và hỗ trợ sửa chữa 1 căn nhà, trị giá 428,3 triệu đồng cho gia đình đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Các phong trào thi đua như: phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phong trào thi đua học tập nâng cao trình độ nghiệp vụ, phong trào thi đua thực hành tiết kiệm, chống tham ô lãng phí, phong trào xanh – sạch – đẹp…đều được các công đoàn cơ sở vận động CNVCLĐ tích cực hưởng ứng tham gia có hiệu quả.

Bên cạnh những kết quả trên, việc triển khai thực hiện Nghị quyết vẫn còn tồn tại một số hạn chế: công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nâng cao nhận thức về vai trò của giai cấp công nhân trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước chưa chặt chẽ. Công tác quy hoạch, đào tạo, sử dụng cán bộ chưa được chú trọng đúng mức, đặc biệt là cán bộ trẻ, cán bộ nữa và cán bộ là người đồng bào dân tộc thiểu số; CNVCLĐ khu vực ngoài quốc doanh vẫn chưa tiếp cận được nhiều các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước nhất là các văn bản mới ban hành có liên quan đến trực tiếp người lao động.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đề ra của Nghị quyết số 20 – NQ/TW (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Các cấp ủy Đảng, các cơ quan truyển thông cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ và giải pháp như: Tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về giai cấp công nhân trong thời kỳ mới. Tập trung phát triển các tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên và tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, tạo điều kiện cho giai cấp công nhân tham gia vào các tổ chức chính trị - xã hội. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho CNVCLĐ; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có chuyên môn, nghiệp vụ, có kỹ năng hoạt động trong công tác công đoàn. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để thu hút đông đảo đoàn viên tham gia và mở rộng tính liên hiệp. Gắn với việc xây dựng tổ chức công đoàn, giai cấp công nhân với cây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể chính trị  - xã hội thực sự trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

Hồng Thắm

Bình chọn
Góp ý giao diện Cổng thông tin điện tử của thành phố Buôn Ma Thuột
Quảng Cáo
   

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột

Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Văn Hưng - Phó chủ tịch UBND Thành phố - Trưởng Ban biên tập Website

Địa chỉ : 01 Lý Nam Đế - Thành phố Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk Phone +84-262-3919212 Fax +84-262-3955007 Email: banbientap@bmt.daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "Buon Ma Thuot Portal" hoặc "www.buonmathuot.daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn