Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng (12/10/2016)

1. Phan Thanh Dũng

Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng

2. Ông: Diêu Linh

Phó Trưởng Ban

* Chức năng, nhiệm vụ:

1. Chức năng:

Ban Quản lý dự án công trình thành phố Buôn Ma Thuột có chức năng thực hiện, quản lý điều hành các dự án đầu tư xây dựng công trình trong các lĩnh vực: Giao thông, hạ tầng, thuỷ lợi, dân dụng, công nghiệp, điện, nước... do UBND thành phố Buôn Ma Thuột làm chủ đầu tư và thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, lập quy hoạch chi tiết các dự án do Ban QLDA thực hiện.

2. Nhiệm vụ:

          2.1 Về Quản lý điều hành dự án:

            a/ Ban QLDA công trình thành phố Buôn Ma Thuột chịu trách nhiệm trước Chủ đầu tư trong việc điều hành thực hiện các dự án theo Luật xây dựng, các Nghị định của Chính phủ các quy định của Bộ Xây dựng và các Quyết định của UBND tỉnh Đắk Lắk.

            b/ Lập nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

            c/ Phê duyệt phương án khảo sát địa hình, địa chất.

            d/ Nghiệm thu, chuẩn bị hồ sơ dự án đầu tư, Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình, thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán để trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.

            e/ Lập kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu và tổ chức lựa chọn nhà thầu.

            f/ Đàm phán, ký kết các hợp đồng với các nhà thầu.

            g/ Thực hiện nhiệm vụ giám sát thi công các công trình.

            h/ Quản lý chất lượng, khối lượng, tiến độ, chi phí xây dựng, an toàn vệ sinh môi trường của công trình xây dựng.

            i/ Tổ chức nghiệm thu bàn giao công trình.

            k/ Lập báo cáo thực hiện vốn đầu tư hàng năm, báo cáo quyết toán khi dự án hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng.

            2.2 Về thực hiện nhiệm vụ tư vấn giám sát:

            a/ Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình.

            b/ Tư vấn đấu thầu công trình và thi tuyển thiết kế kiến trúc công trình.

            c/ Ban Quản lý dự án công trình Thành phố được ký kết hợp đồng thuê các tổ chức Tư vấn nước ngoài có kinh nghiệm năng lực thực hiện các dự án có tính chất phức tạp yêu cầu đòi hỏi kỹ thuật cao mà các tổ chức Tư vấn trong nước chưa đủ năng lực thực hiện. Việc thuê tư vấn nước ngoài đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước phải được người có thẩm quyền quyết định đầu tư cho phép.

             d/ Thực hiện các nhiệm vụ khác theo qui định của pháp luật, do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột giao hoặc ủy quyền.

 

Bình chọn
Góp ý giao diện Cổng thông tin điện tử của thành phố Buôn Ma Thuột
Quảng Cáo
   

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột

Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Văn Hưng - Phó chủ tịch UBND Thành phố - Trưởng Ban biên tập Website

Địa chỉ : 01 Lý Nam Đế - Thành phố Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk Phone +84-262-3606465 Fax +84-262-3955007 Email: banbientap@bmt.daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "Buon Ma Thuot Portal" hoặc "www.buonmathuot.daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn