Đội QL trật tự cảnh quan đô thị (06/10/2016)

1. Ông : Nguyễn Bá Phượng

Đội trưởng

2. Ông: Dương Tiến Dũng

Phó đội trưởng

I. CHỨC NĂNG:

Đội Quản lý trật tự đô thị Thành phố  do Ủy ban nhân dân Thành phố  thành lập nhằm giúp Ủy ban nhân dân Thành phố  thực hiện công tác quản lý nhà nước về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, tổ chức thi hành các quyết định hành chính và thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố  giao.

II. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN:

Đội Quản lý trật tự đô thị Thành phố  có nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Xây dựng chương trình, kế hoạch về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực quản lý trật tự đô thị và kiểm tra việc chấp hành pháp luật trên các lĩnh vực quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn.

2. Tham mưu trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố , Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố  phụ trách khối kế hoạch tổ chức kiểm tra, kịp thời phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính và yêu cầu tổ chức, cá nhân đình chỉ ngay các hành vi vi phạm trên các lĩnh vực:

a) Về trật tự lòng lề đường, nơi công cộng trên địa bàn Thành phố ;

b) Về vệ sinh môi trường trên địa bàn Thành phố .

3. Tham mưu, đề xuất các hình thức xử lý vi phạm hành chính trên các lĩnh vực phụ trách theo quy định của pháp luật và Quy chế này, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố , Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố  phụ trách khối xem xét quyết định; theo dõi việc thực hiện các quyết định hành chính đã ban hành, đôn đốc thực hiện các quyết định đã có hiệu lực thi hành; đề xuất biện pháp cưỡng chế và tổ chức thực hiện quyết định cưỡng chế đối với tổ chức và cá nhân trên địa bàn Thành phố  không tự giác chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

4. Tham mưu thực hiện các quyết định hành chính bao gồm: Các Quyết định hành chính có nội dung về giải quyết các vấn đề có liên quan đến nhà, đất của cơ quan hành chính Nhà nước có thẩm quyền đã có hiệu lực pháp luật; quyết định thu hồi đất của Ủy ban nhân dân Thành phố và Ủy ban nhân dân Thành phố ; Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong trường hợp hết thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính, Quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có hiệu lực pháp luật của Thành phố, Ủy ban nhân dân Thành phố  hoặc quyết định giải quyết khiếu nại của các cơ quan hành chính ở Trung ương có hiệu lực thi hành tại Thành phố ; các quyết định hành chính khác theo quy định của pháp luật.

5. Tuần tra, phát hiện và thông báo kịp thời các công trình đang xây dựng trên địa bàn chưa có trong danh sách theo dõi của Ủy ban nhân dân phường đến Đội Thanh tra địa bàn Thành phố  thuộc Thanh tra Sở Xây dựng và Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường biết theo dõi, xử lý theo quy định.

6. Tham mưu UBND Thành phố  thực hiện những nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và các văn bản khác có liên quan đến việc xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị.

7. Tham mưu, kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố , Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố  phụ trách khối giải quyết khiếu nại, tố cáo trong các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của Đội;

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố , Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố  phụ trách khối giao theo quy định.

Bình chọn
Góp ý giao diện Cổng thông tin điện tử của thành phố Buôn Ma Thuột
Quảng Cáo
   

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột

Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Văn Hưng - Phó chủ tịch UBND Thành phố - Trưởng Ban biên tập Website

Địa chỉ : 01 Lý Nam Đế - Thành phố Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk Phone +84-262-3606465 Fax +84-262-3955007 Email: banbientap@bmt.daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "Buon Ma Thuot Portal" hoặc "www.buonmathuot.daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn