Ban Dân vận Thành ủy (26/05/2016)

1.  Ông Huỳnh Thủ Đô    - Trưởng Ban

3. Ông Lưu Trọng Minh  - phó Trưởng Ban

3.  Bà H' Phong Ayun      - phó Trưởng Ban

Chức năng:

Tham mưu cho cấp uỷ và Ban thường vụ Thành uỷ về công tác Dân vận, trong đó bao gồm cả công tác Tôn giáo và Dân tộc. Nghiên cứu, đề xuất các chủ trương giúp các cấp uỷ xác định rõ phương hướng nhiệm vụ công tác quần chúng của Đảng.

Nhiệm vụ:

-  Nghiên cứu tham mưu với cấp uỷ những chủ trương về công tác Dân vận, tham mưu giúp cấp uỷ chỉ đạo những vấn đề cụ thể về công tác Dân vận trong hệ thống chính trị.

-   Hướng dẫn các cấp uỷ, các tổ chức Đảng thực hiện các Nghị quyết, chủ trương của cấp trên, hướng dẫn Khối Dân vận cơ sở và cấp uỷ cơ sở về chuyên môn nghiệp vụ.

-   Giúp cấp uỷ kiểm tra việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác Dân vận. Theo dõi nắm tình hình và kiến nghị đề xuất những chủ trương với cấp uỷ, về công tác Dân vận và những vấn đề liên quan đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

-   Phối hợp với các Ban xây dựng Đảng, trong triển khai công tác theo từng lĩnh vực cụ thể. Chủ trì phối hợp với các ban ngành liên quan, trong các hoạt động chung về công tác Dân vận.

-  Chủ trì phối hợp với các ban ngành lien quan nhất là cơ quan trong khối các hoạt động chung về công tác Dân vận; công tác nghiên cứu kiểm tra, đào tạo, bồi dưỡng, thông tin …về công tác Dân vận ở địa phương.

Bình chọn
Góp ý giao diện Cổng thông tin điện tử của thành phố Buôn Ma Thuột
Quảng Cáo
   

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột

Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Văn Hưng - Phó chủ tịch UBND Thành phố - Trưởng Ban biên tập Website

Địa chỉ : 01 Lý Nam Đế - Thành phố Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk Phone +84-262-3606465 Fax +84-262-3955007 Email: banbientap@bmt.daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "Buon Ma Thuot Portal" hoặc "www.buonmathuot.daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn