Ban hành Chương trình hành động của UBND thành phố về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 (20/05/2018)

UBND thành phố Buôn Ma Thuột vừa có Quyết định số 2685/QĐ-UBND, ngày 18/5/2018 về việc ban hành Chương trình hành động của UBND thành phố về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018.

Theo đó, nhằm tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, vốn nhà nước, tài sản nhà nước, thời gian lao động, khai thác sử dụng tài nguyên và hoạt động sản xuất, tiêu dùng của nhân dân trên địa bàn; nâng cao ý thức trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức và mỗi công dân về thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng và Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí để mọi người nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí…Từ đó, làm căn cứ cho Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND các xã, phường xây dựng chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thuộc lĩnh vực, cơ quan, đơn vị mình phụ trách. Đưa công tác này trở thành nhiệm vụ thường xuyên của các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường trên địa bàn Thành phố.

Tiếp tục thực hiện chống lãng phí trong sử dụng các nguồn lực, tài nguyên thiên nhiên. Triệt để tiết kiệm chi ngân sách, lồng ghép các chính sách, xây dựng phương án tiết kiệm để thực hiện ngay từ khâu lập, phân bổ và giao dự toán trong quá trình thực hiện. Kiểm soát chặt chẽ, nâng cao hiệu quả sử dụng nợ công; hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, định mức, chế độ làm cơ sở thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Các lĩnh vực cơ bản tập trung thực hành tiết kiệm, chống lãng phí như: thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách Nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình mục tiêu; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, nhà công vụ, tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong thành lập các quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng vốn và tài sản của Nhà nước tại doanh nghiệp; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động trong khu vực nhà nước.

Giải pháp chủ yếu thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 là tiếp tục đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội; thực hiện có trọng tâm, trọng điểm để tạo chuyển biến rõ rệt trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí với những kết quả cụ thể; tập trung xây dựng các giải pháp nâng cao hiệu quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nhằm phát huy cao nhất mọi nguồn lực để thực hiện các mục tiêu tăng trưởng, phát triển kinh tế, ổn định đời sống của nhân dân, bảo đảm an ninh xã hội.

Xem chi tiết văn bản tại đây

 

Hương Giang

 

Các tin khác
Bình chọn
Góp ý giao diện Cổng thông tin điện tử của thành phố Buôn Ma Thuột
Quảng Cáo
   

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột

Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Văn Hưng - Phó chủ tịch UBND Thành phố - Trưởng Ban biên tập Website

Địa chỉ : 01 Lý Nam Đế - Thành phố Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk Phone +84-262-3606465 Fax +84-262-3955007 Email: banbientap@bmt.daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "Buon Ma Thuot Portal" hoặc "www.buonmathuot.daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn