Ban Thường vụ Thành ủy Buôn Ma Thuột, Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị (13/09/2018)

Sáng 12/9/2018, Ban Thường vụ Thành ủy Buôn Ma Thuột tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị về giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của MTTQVN và các đoàn thể chính trị - xã hội. Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên dự khuyết BCH TW Đảng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Buôn Ma Thuột chủ trì hội nghị.

Qua 5 năm triển khai Quyết định 218, 218 của Bộ Chính trị (khóa XI), công tác giám sát, phản biện xã hội đã được hiện thực hóa, hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các đoàn thể chính trị - xã hội được triển khai hàng năm, các nội dung giám sát, phản biện được cụ thể trên từng lĩnh vực kinhh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh…, nhất là việc giám sát các dự án, công trình liên quan đến cuộc sống của người dân để có  kiến nghị kịp thời, giải quyết kịp thời các mâu thuẫn phát sinh, tạo sự đồng thuận của nhân dân trong quá trình thực hiện. Qua đó, tổ chức đánh giá rút ra bài học kinh nghiệm, từng bước nâng cao hiệu quả công tác giám sát phản biện, góp phần nâng cao vị thế, vai trò, quyền và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, của đoàn thể chính trị - xã hội trong việc thực hiện chức năng đại diện cho nhân dân, lợi ích, nguyện vọng chính đáng của nhân dân;

Đối với công tác tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, từng bước được triển khai thực hiện từ Thành phố đến xã, phường với nhiều hình thức tham gia góp ý trên các lĩnh vực, công tác tiếp công dân, tiếp xúc cử tri, đối thoại trực tiếp với nhân dân, đã có hơn 300 các dự thảo văn kiện, nghị quyết của Đảng, HĐND, quyết định của UBND; các đề án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố được thực hiện qua hoạt động góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, góp phần phát hiện, kiến nghị khắc phục những sai sót, hạn chế; sửa đổi những quy định chưa phù hợp với thực tiễn đời sống xã hội, góp phần nâng cao chất lượng các chương trình, đề án, quy hoạch của Thành phố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

5 năm qua, Mặt trận Tổ quốc thành phố đã triển khai và mời các phòng, ban, ngành liên quan, các tổ chức chính trị - xã hội tham gia giám sát 08 cuộc, Mặt trận Tổ quốc xã, phường đã triển khai 123 cuộc, nội dung tập trung vào các lĩnh vực như: Rà soát hộ nghèo; cấp thẻ bảo hiểm y tế; chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng; việc thu và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân; thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở xã, phường, thị trấn; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; quản lý đất đai; đầu tư xây dựng; thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức đối với nhân dân; công tác chỉ đạo, quản lý của chính quyền địa phương trong lĩnh vực đô thị, vệ sinh môi trường; thực hiện các Dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn; … Hoạt động giám sát dần trở thành hoạt động thường xuyên, trọng tâm, có tác động thực tế.

Công tác phản biện xã hội được triển khai ngày càng thực chất, sâu rộng và hiệu quả hơn. Trong 5 năm qua, Thành ủy Buôn Ma Thuột đã lãnh đạo, chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc thành phố triển khai 03 hội nghị phản biện xã hội. MTTQ xã, phường tổ chức được 06 hội nghị phản biện xã hội, góp ý cho hơn 500 dự thảo văn bản của các cấp gửi đến.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận và cho nhiều ý kiến thiết thực về các nguyên nhân của những kết quả đạt được, một số hạn chế và nguyên nhân của hạn chế. Theo đó, đưa ra các phương hướng và giải pháp thực hiện có hiệu quả  thiết thực cho thời gian tới.Description: C:\Users\Admin\Desktop\anh Y Thanh Hà.JPG

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Bí thư Thành ủy Buôn Ma Thuột phát biểu tại hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Bí thư Thành ủy Buôn Ma Thuột nhấn mạnh : Để tiếp tục hực hiện và nâng cao hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội thời gian tới và những năm tiếp theo Ban Thường vụ Thành ủy đề nghị các tổ chức cơ sở Đảng, chính quyền các cấp, các ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt để nâng cao nhận thức và sự đồng thuận cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Hàng năm chủ động lựa chọn những nội dung, chuyển đề giám sát phù hợp, có liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ tổ chức mình; các lĩnh vực, vấn đề nóng, cấp bách mà nhân dân và xã hội đang quan tâm; tiếp tục triển khai có hiệu quả Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực MTTQ thành phố; các chương trình phối hợp giữa MTTQ với các phòng, ban, ngành và các tổ chức thành viên; Phát huy dân chủ, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, nhất là từ cơ sở. Qua đó, góp phần bảo đảm và tăng cường an ninh trật tự xã hội, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương .

Hương Giang

Các tin khác
Bình chọn
Góp ý giao diện Cổng thông tin điện tử của thành phố Buôn Ma Thuột
Quảng Cáo
   

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột

Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Văn Hưng - Phó chủ tịch UBND Thành phố - Trưởng Ban biên tập Website

Địa chỉ : 01 Lý Nam Đế - Thành phố Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk Phone +84-262-3919212 Fax +84-262-3955007 Email: banbientap@bmt.daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "Buon Ma Thuot Portal" hoặc "www.buonmathuot.daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn