Ban Thường vụ Thành ủy Buôn Ma Thuột tổ chức hội nghị quán triệt, học tập các Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) của Đảng (19/07/2018)

Ngày 18/7/2018, Ban thường vụ Thành ủy Buôn Ma Thuột tổ chức hội nghị quán triệt, học tập các Nghị quyết hội nghị lần thứ 7 – BCH Trung ương Đảng (khóa XII) Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Buôn Ma Thuột dự và chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

Dự hội nghị có các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ hiện đang sống trên địa bàn thành phố, các đồng chsi Thành ủy viên khóa XIV, các đồng chí lãnh đạo Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND thành phố, UBMTTQ VN lãnh đạo các Ban Đảng của Thành ủy, các Ban của HĐND thành phố và các đồng chí  lãnh đạo các phòng, ban, đoàn thể Thành phố, các Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND, UBND, trưởng Ban tuyên giáo Đảng ủy 21 xã, phường.

Tại hội nghị các đại biểu được quán triệt và học tập các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22/3/2018 của Bộ chính trị về “Định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kế hoạch hành động số 4819/KH-UBND ngày 14/6/2018 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc triển khai Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo và các Kế hoạch của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII).

Đặc biệt với 3 Nghị quyết quan trọng về các vấn đề: Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ; Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Đây là những nội dung quan trọng nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra, đề cập tới những vấn đề lớn, hệ trọng, vừa cấp bách, vừa cơ bản, lâu dài, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững của đất nước; tác động sâu sắc, to lớn tới đời sống tâm tư của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên dự khuyết BCH TW Đảng, Bí thư Thành ủy Buôn Ma Thuột phát biểu tại hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Bí thư Thành ủy Buôn Ma Thuột yêu cầu: Các cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể từ Thành phố đến cơ sở nghiêm túc học tập, quán triệt nội dung của các Nghị quyết; coi trọng tính thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng; đổi mới việc học tập trên cơ sở phát huy tính chủ động của từng cá nhân tự nghiên cứu, tìm hiểu, tăng cường trao đổi, thảo luận; tiếp tục nghiên cứu, quán triệt những nội dung liên quan trực tiếp đến từng lĩnh vực dưới mọi hình thức  nhằm làm rõ những kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại, yếu kém, đề xuất và tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để các Nghị quyết được áp dụng và phát huy hiệu quả trong thực tiễn tại địa phương.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Bí thư Thành ủy Buôn Ma Thuột quán triệt nội dung cơ bản của Nghị quyết số 26-NQ/TW về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Đây là Nghị quyết có nhiều nội dung đổi mới quan trọng, có tính đột phá, khả thi và sát với tình hình thực tiễn hiện nay nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược có phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; đủ về số lượng, có chất lượng và cơ cấu phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; đủ sức lãnh đạo đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước công nghiệp hiện đại, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Đồng chí Nay Phi La, Phó bí thư Thường trực Thành ủy Buôn Ma Thuột quán triệt quán triệt Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Đồng chí Nguyễn Thị Tường Loan, Phó bí thư Thành ủy Buôn Ma Thuột quán triệt Nghị quyết số 28-NQ/TW về “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội” (Nghị quyết 28). Đây là lần đầu tiên Trung ương thiết kế chính sách tiền lương theo hướng trả lương theo vị trí việc làm, chức danh chức vụ lãnh đạo, tránh cào bằng và bình quân. Bên cạnh đó là mở rộng quan hệ tiền lương và nâng mức tiền lương thấp nhất trong khu vực công lên mức tiệm cận với khu vực thị trường lao động và khu vực doanh nghiệp. Cùng với chính sách tiền lương, chính sách bảo hiểm xã hội là một trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội luôn được Đảng, Nhà nước ta quan tâm phát triển. Trong thời gian tới, chính sách bảo hiểm xã hội sẽ được cải cách theo hướng từng bước mở rộng vững chắc tiến tới thực hiện bảo hiểm xã hội toàn dân; phát triển hệ thống bảo hiểm xã hội linh hoạt, đa dạng, đa tầng, hiện đại theo nguyên tắc đóng - hưởng, công bằng, bình đẳng, chia sẻ và bền vững.

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu được quán triệt Quy định số 01-Qđi/TW về trách nhiệm và thẩm quyền của Ủy ban Kiểm tra trong công tác phòng chống tham nhũng; Kế hoạch hành động của UBND Tỉnh Đắk Lắk về triển khai Nghị quyết số 19-NQ/TW về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo.

Kết thúc hội nghị, Bí thư Thành ủy Buôn Ma Thuột đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên phải nắm vững những nội dung cơ bản của các Nghị quyết Trung ương 7; xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể đối với từng tổ chức, cá nhân người đứng đầu trong hệ thống chính trị để các Nghị quyết được triển khai thực hiện thống nhất, đồng bộ. Việc tổ chức học tập phải thiết thực hiệu quả, không qua loa, hình thức; chú ý đến việc kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết; tuyên truyền giúp nhân dân hiểu đúng, đầy đủ các chủ trương lớn của Đảng, tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý trí và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân, nhằm đưa các nội dung của các nghị quyết sớm đi vào cuộc sống.

Hương Giang

Các tin khác
Bình chọn
Góp ý giao diện Cổng thông tin điện tử của thành phố Buôn Ma Thuột
Quảng Cáo
   

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột

Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Văn Hưng - Phó chủ tịch UBND Thành phố - Trưởng Ban biên tập Website

Địa chỉ : 01 Lý Nam Đế - Thành phố Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk Phone +84-262-3919212 Fax +84-262-3955007 Email: banbientap@bmt.daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "Buon Ma Thuot Portal" hoặc "www.buonmathuot.daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn