Ban Thường vụ Thành ủy hội nghị tổng kết công tác Mặt trận và đoàn thể Thành phố năm 2018 (08/01/2019)

Sáng ngày 08-01, Ban Thường vụ Thành ủy Buôn Ma Thuột tổ chức hội nghị tổng kết công tác Mặt trận và đoàn thể Thành phố năm 2018, triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2019. Đồng chí Nguyễn Thị Tường Loan – Phó bí thư Thành ủy chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị

Năm 2018, công tác Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể đã chủ động bám sát Nghị quyết năm 2018 các cấp ủy tập trung triển khai, thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra; Các hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đã bám sát nhiệm vụ chính trị của Thành phố, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội Thành phố đã tổ chức thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước hướng về cơ sở, thiết thực chào mừng Đảng, mừng xuân, chào mừng các ngày lễ, qua đó đã tạo được sự lan tỏa lớn, thu hút đông đảo nhân dân tham gia.

MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội Thành phố cũng chủ động phối hợp tham mưu Thành ủy sơ, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Thành phố đảm bảo thiết thực, hiệu quả; tập trung xây dựng kế hoạch và chỉ đạo MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp Thành phố thực hiện giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, hoạt động vì cộng đồng, xã hội, nhân đạo từ thiện, thực hiện chính sách an sinh xã hội đã thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia. MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội Thành phố đã phối hợp xây, sửa nhà tình nghĩa, mái ấm công đoàn, mái ấm tình thương cho hội viên nghèo; vận động, thu “Quỹ vì người nghèo” được 2 tỷ 390 triệu đồng; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 67 căn nhà Đại đoàn kết.

Bên cạnh đó, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội Thành phố cũng luôn quan tâm kiện toàn, phát triển tổ chức, đoàn viên, hội viên, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố.

Tuy nhiên, trong thời gian qua, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội Thành phố cũng còn một số tồn tại, hạn chế như: Công tác tuyên truyền vận động nhân dân có lúc, có nơi hiệu quả còn thấp. Công tác nắm bắt và phối hợp, tham gia định hướng dư luận trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là hội viên, nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số có lúc chưa kịp thời và iệu quả chưa cao, chưa phát huy tốt vai trò của một số tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Thị Tường Loan, Phó bí thư Thành ủy phát biểu tại hội nghị

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Thị Tường Loan đã ghi nhận và biểu dương cố gắng, nỗ lực của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố trong việc tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ thời gian qua. Tuy nhiên cũng còn một số mặt hạn chế nhất định. Để phát huy kết quả, khắc phục triệt để hạn chế, thực hiện có hiệu quả hơn nữa các nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới, đồng chí Phó bí Thư Thành ủy đề nghị MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố và tình hình cụ thể, phối hợp với các cấp, các ngành Thành phố chủ động xây dựng và triển khai các nhiệm vụ nhằm khơi dậy và phát huy sức mạnh tổng hợp khối đại đoàn kết toàn dân, tạo đồng thuận xã hội, thực hiện tốt các nhiệm vụ chung của Thành phố nhất là các nhiệm vụ khó, phức tạp phát sinh liên quan đến đời sống dân sinh bức xúc. Tăng cường tuyên truyền giáo dục cho đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Tiếp tục nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong đoàn viên, hội viên và nhân dân góp phần thực hiện thắng lợi chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên tiếp tục thực hiện tốt Quy tắc ứng xử của CBCNVC, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố, nhất là Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố. Bên cạnh đó, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố cần làm tốt công tác dân tộc, tôn giáo; nắm chắc tình hình nhân dân, tình hình dư luận xã hội, dự báo kịp thời các vấn đề mới phát sinh để kịp thời tham mưu biện pháp xử lý hiệu quả.

Đặc biệt tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, bám sát địa bàn, kịp thời tháo gỡ, giải quyết khó khăn ở cơ sở theo phương châm” Sát người, sát việc, kịp thời” Kiên quyết chống bệnh thành tích, hành chính trong hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; Phối hợp chặt chẽ các phòng, ban ngành cùng cấp để triển khai thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ. Tập trung chỉ đạo công tác tổ chức Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã, phường, tiến tới Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố nhiệm kỳ 2019 – 2024; đại hội Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Buôn Ma Thuột nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Hương Giang

 

Các tin khác
Bình chọn
Góp ý giao diện Cổng thông tin điện tử của thành phố Buôn Ma Thuột
Quảng Cáo
   

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột

Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Văn Hưng - Phó chủ tịch UBND Thành phố - Trưởng Ban biên tập Website

Địa chỉ : 01 Lý Nam Đế - Thành phố Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk Phone +84-262-3919212 Fax +84-262-3955007 Email: banbientap@bmt.daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "Buon Ma Thuot Portal" hoặc "www.buonmathuot.daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn