Cải thiện bộ chỉ số để thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính của thành phố (25/08/2020)

Theo kết quả công bố chấm điểm Bộ chỉ số Cải cách hành chính năm 2019, Thành phố Buôn Ma Thuột là đơn vị địa phương đứng đầu bảng xếp hạng chỉ số cải cách hành chính với số điểm 93,09 (3 năm liền thành phố Buôn Ma Thuột là địa phương giữ vững số điểm chỉ số đạt trên 93%).

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố Buôn Ma Thuột

Để giữ vững vị trí xếp hạng trong Bộ chỉ số cải cách hành chính của Tỉnh và khắc phục một số tồn tại hạn chế trong công tác cải cách hành chính trong thời gian tới, UBND thành phố Buôn Ma Thuột đã xây dựng Kế hoạch số 131/KH-UBND yêu cầu các phòng, ban, đơn vị có liên quan, UBND các xã, phường tăng cường sự chỉ đạo, lãnh đạo đối với các nội dung, các lĩnh vực còn yếu, bị mất điểm trong Bộ chỉ số CCHC; nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả thành phố và xã, phường. Đầu tư, nâng cấp các thiết bị làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của thành phố và xã, phường nhằm thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tạo sự thoải mái cho người dân, tổ chức đến yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính; kiên quyết xử lý đối với cán bộ, công chức, viên chức gây khó khăn, nhũng nhiễu đối với người dân, doanh nghiệp và các cơ quan, đơn vị thường xuyên giải quyết thủ tục hành chính quá hạn.

Qua đó, phấn đấu 100% nhiệm vụ UBDN tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao được triển khai kịp thời, báo cáo kết quả về UBNd tỉnh theo đúng thời gian quy định. Phấn đấu đạt điểm tối đa trong Bộ chỉ số CCHC. Với giải pháp cụ thể là tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cơ quan, đơn vị trong công tác cải cách hành chính. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao và kết quả giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức; phân công công việc hợp lý, môi trường làm việc thoải mái, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân vi phạm và kịp thời khen thưởng đối với những tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc để tạo động lực hoàn thành các nhiệm vụ.

Đối với công tác cải cách thể chế, chỉ tiêu phấn đấu năm 2020 tiếp tục giữ vững điểm tối đa 10/10 điểm; Về cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông phấn đấu 100% hồ sơ, thủ tục hành chính được giải quyết đúng hạn, trước hạn; Sắp xếp, kiện toàn tổ chsc bộ máy trong hệ thống chính trị, phấn đấu tinh giản biên chế so với năm 2015 đạt chỉ tiêu đề ra trong năm 2020; Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức liêm chính, năng động, chuyên nghiệp, phấn đấu giữ vững điểm tối đa trong Bộ chỉ số, đạt 9,5/9,5 điểm; Cải cách hành chính công, phấn đấu khắc phục 100% các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước về tài chính, ngân sách; phấn đấu tăng số đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên trong năm 2020; Hiện đại hoá hành chính phấn đấu đạt tỷ lệ hồ sơ trực tiếp mức độ 3 đạt tỷ lệ 40% trở lên; tỷ lệ hồ sơ trực tuyến mức độ 4 đạt tỷ lệ 30% trở lên….

Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, điều hành, xử lý công việc giữa các cơ quan, đơn vị; sử dụng văn bản điện tử trong quản lý điều hành công việc của UBND thành phố; đẩy mạnh thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn thành phố; đẩy mạnh công tác tuyên truyền cải cách hành chính bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức; chú trọng tuyên truyền, phổ biến về công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính bằng hình thức trực tuyến, tuyên truyền phổ biến đến tận thôn, buôn, tổ dân phố; tuyên truyềndịch vụ công trực tiếp mức độ 3, 4; phối hợp với Bưu điện tỉnh Đăks Lắk cung cấp cụ thể địa chỉ các địa điểm tiếp nhận hồ sơ quan dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn thành phố; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân thực hiện việc gửi, nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; nâng cao số lượng thủ tục hành chính (TTHC) liên thông; giảm thiểu đến mức không có hồ sơ quá hạn trong giải quyết TTHC cho người dân, tổ chức; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, không để xảy ra tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà trong giải quyết TTHC; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và giải quyết các TTHC; nâng số lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ bưu chính công ích trên các lĩnh vực quản lý, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công; có giải pháp chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức trong tiếp nhận và giải quyết TTHC.

Mặt khác, tiếp tục rà soát bộ TTHC của thành phố, lựa chọn các TTHC có phát sinh nhiều hồ sơ, có thành phần hồ sơ đơn giản, dễ thực hiện để cung cấp mức độ 3, mức độ 4. Loại bỏ các thành phần hồ sơ không cần thiết, phù hợp với quy trình nộp hồ sơ điện tử; thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan nhà nước qua Hệ thống dịch vụ hành chính công trực tuyến tích hợp Một cửa điện tử liên thông, đồng thời phối hợp việc trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích; các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả lĩnh vực cải cách thể chế, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những trường hợp giải quyết hồ sơ quá hạn; nghiêm túc thực hiện xin lỗi tổ chức, cá nhân khi để xảy ra sai sót, quá hạn trong giải quyết TTHC,…./.

Hương Giang

 

 

 

 

 

 

 

Các tin khác
Bình chọn
Góp ý giao diện Cổng thông tin điện tử của thành phố Buôn Ma Thuột
Quảng Cáo
   

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột

Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Văn Hưng - Phó chủ tịch UBND Thành phố - Trưởng Ban biên tập Website

Địa chỉ : 01 Lý Nam Đế - Thành phố Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk Phone +84-262-3606465 Fax +84-262-3955007 Email: banbientap@bmt.daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "Buon Ma Thuot Portal" hoặc "www.buonmathuot.daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn