Chăm lo, nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số (15/09/2020)

Trong những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội thành phố Buôn Ma Thuột đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, thực hiện hiệu quả chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước, góp phần tạo động lực giúp đồng bào vươn lên phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo.

Hỗ trợ cây giống cho đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Hoà Thắng, TP.Buôn Ma Thuột

Chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số được giải quyết kịp thời. Giai đoạn 2015 – 2020, thành phố đã bố trí 368 tỷ đồng để đào tạo nghề, đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giao 67,8ha đất để giải quyết đất ở, đất sản xuất và nước sinh hoạt, đào tạo nghề cho hơn 6 ngàn người và giải quyết việc làm cho hơn 9 ngàn người; bố trí 12,5 tỷ đồng phát triển kinh tế - xã hội các buôn, cụm dân cư đồng bào dân tộc thiểu số; đầu tư hạ tầng cơ sở 33 buôn với số tiền 347 tỷ đồng; thực hiện cho vay hỗ trợ, duy trì mở rộng việc làm 414 dự án; giảm được 339 hộ nghèo và 300 hộ cận nghèo là người đồng bào dân tộc thiểu số. Phát  huy tốt vai trò người có uy tín và thực hiện có hiệu quả công tác kết nghĩa với các buôn.

Vùng đồng bào dân tộc thiểu số luôn được Thành ủy, UBND thành phố quan tâm đặc biệt; đề ra các chủ trương, chỉ đạo và cụ thể hóa các chính sách của Trung ương, của Tỉnh để phù hợp, linh hoạt với thực tiễn ở mỗi địa phương. Đồng thời, đẩy mạnh phối hợp giữa các cấp, ngành, MTTQ và các đoàn thể ký kết nhiều chương trình nhằm hỗ trợ, giúp đỡ các vùng đồng bào dân tộc thiểu số có thêm điều kiện phát triển...

Với sự nỗ lực của các cấp, các ngành trong việc triển khai các chính sách của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số, hàng loạt chương trình, dự án đã được triển khai hiệu quả, như: Chương trình 30a, Chương trình 134, 135, Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; chính sách hỗ trợ nhà ở, đất ở, đất sản xuất, chuyển đổi ngành nghề, cho vay vốn phát triển sản xuất, chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người nghèo... đã góp phần cải thiện cơ sở hạ tầng, nâng cao dân trí, đời sống vật chất, tinh thần cho người dân trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột.

Hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất, nhân rộng mô hình giảm nghèo bước đầu đã phát huy hiệu quả, tạo điều kiện và động lực để hộ nghèo, hộ cận nghèo thay đổi tập quán sản xuất, từng bước áp dụng tiến bộ kỹ thuật làm tăng năng suất cây trồng, vật nuôi, đẩy mạnh sản xuất.

Việc thực hiện có hiệu quả công tác dân tộc và các chính sách dân tộc góp phần quan trọng ổn định, cải thiện, nâng cao mọi mặt đời sống của đồng bào vùng dân tộc, góp phần tích cực trong xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, lễ hội của đồng bào dân tộc thiểu số được khôi phục, bảo tồn và phát huy. Công tác chăm sóc sức khỏe cho đồng bào dân tộc thiểu số được đảm bảo, việc cấp thẻ bảo hiểm y tế đã giúp cho đồng bào các dân tộc thiểu số được chăm sóc sức khỏe chu đáo...

Cùng với đó, Thành phố cũng quan tâm thường xuyên và thực hiện tốt các chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Kịp thời thăm hỏi, tặng quà người có uy tín nhân dịp lễ, tết, đau ốm, gặp khó khăn. Quan tâm, đầu tư cơ sở giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu để học sinh có điều kiện học tập trong những môi trường thân thiện, hiện đại, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Vận động bà con đồng bào dân tộc thiểu số xóa bỏ hủ tục lạc hậu, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, phấn đấu xây dựng gia đình văn hóa, thôn buôn văn hóa. Từ đó, tạo niềm tin vững chắc của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tin vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Đoàn kết, đồng lòng cùng chung tay xây dựng cho sự phát triển vững mạnh của địa phương./.

 

Hương Giang

Các tin khác
Bình chọn
Góp ý giao diện Cổng thông tin điện tử của thành phố Buôn Ma Thuột
Quảng Cáo
   

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột

Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Văn Hưng - Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND TP. Buôn Ma Thuột - Trưởng Ban Biên tập Cổng Thông tin

Địa chỉ : 01 Lý Nam Đế - Thành phố Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk Phone +84-262-3606465 Fax +84-262-3955007 Email: banbientap@bmt.daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "Buon Ma Thuot Portal" hoặc "www.buonmathuot.daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn