Giai đoạn 2021 – 2025, đào tạo cho 28 ngàn lao động trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột. (08/07/2019)

Đó là một trong những chỉ tiêu chủ yếu tại Kế hoạch số 122/KH-UBND, ngày 25/6/2019 của UBND thành phố Buôn Ma Thuột về việc tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2021 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột.

Theo đó, với mục đích nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đáp ứng thị trường lao động trong tỉnh, ngoài tỉnh, trong nước, ngoài nước; nâng cao năng suất lao động, nâng cao dân trí và cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, đặc biệt người dân ở khu vực nông thôn, người dân tộc thiểu số.

Với mục tiêu cụ thể: Giai đoạn 2019 – 2020 đào tạo cho 10.000 lao động; giai đoạn 2021 – 2025 đào tạo cho 28.000 lao động và giai đoạn 2026 – 2030 đào tạo cho 30.000 lao động.

Các ngành nghề được đào tạo như: Dịch vụ và du lịch, công nghệ kỹ thuật kiến trúc và công trình xây dựng, công nghiệp kỹ thuật cơ khí, công nghệ kỹ thuật điện, điện tử, công nghệ hóa học, vật liệu, công nghệ sản xuất, nông lâm nghiệp, thủy sản, công nghệ chế biến,…

Để thực hiện đạt được các chỉ tiêu trên, UBND Thành phố Buôn Ma Thuột đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể như: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức của xã hội về giáo dục nghề nghiệp; tăng cường gắn kết giáo dục nghề nghiệp với thị trường lao động và việc làm bền vững; nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp; thúc đẩy xã hội hóa giáo dục nghề nghiệp.

Với mục tiêu chung là tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về số lượng tuyển sinh, chất lượng đào tạo và hiệu quả của giáo dục nghề nghiệp. Phát triển hệ thống giáo dục nghề nghiệp với nhiều phương thức và trình độ đào tạo nghề nghiệp, nhất là đào tạo chất lượng cao theo hướng ứng dụng, thực hành; bảo đảm đáp ứng nhân lực qua đào tạo cho thị trường lao động; góp phần nâng cao năng suất lao động, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế lao động.

Gắn kết chặt chẽ giáo dục  nghề nghiệp với nhu cầu thị trường lao động, với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, yêu cầu chuyển dịch cơ cấu lao động và nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, đặc biệt quan tâm đến giải quyết việc làm sau đào tạo.

Xem nội dung chi tiết tại đây.

Tổng hợp: Hương Giang

Các tin khác
Bình chọn
Góp ý giao diện Cổng thông tin điện tử của thành phố Buôn Ma Thuột
Quảng Cáo
   

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột

Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Văn Hưng - Phó chủ tịch UBND Thành phố - Trưởng Ban biên tập Website

Địa chỉ : 01 Lý Nam Đế - Thành phố Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk Phone +84-262-3606465 Fax +84-262-3955007 Email: banbientap@bmt.daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "Buon Ma Thuot Portal" hoặc "www.buonmathuot.daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn