Hội nghị phối hợp xây dựng các tiềm lực trong khu vục phòng thủ, công tác xây dựng đảng và công tác cán bộ giữa Ban Thường vụ Thành ủy và Đảng ủy Quân sự tỉnh Đắk Lắk. (05/01/2019)

Chiều ngày 03-01-2019,  Ban Thường vụ Thành ủy Buôn Ma Thuột và Đảng ủy Quân sự tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị phối hợp xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ, công tác xây dựng Đảng và công tác cán bộ.

Toàn cảnh hội nghị

Theo báo cáo tại hội nghị, giai đoạn 2015 – 2018,  Thành ủy Buôn Ma Thuột  đã tập trung chỉ đạo xây dựng các Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng trong Đảng bộ, trong các tổ chức chính trị xã hội với nhiều nội dung, hình thức phong phú; đổi mới công tác quán triệt, học tập các chỉ thị nghị quyết của Đảng, chất lượng được nâng lên, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên... Trong xây dựng tiềm lực kinh tế, xã hội, Đảng bộ thành phố đã tập trung lãnh đạo, duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế khá, thu ngân sách Nhà nước năm 2018 tăng 1,32 lần so với năm 2015; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 78 triệu đồng/năm.

Xác định xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện nhằm tăng cường tiềm lực quân sự - an ninh cho khu vực phòng thủ là một trong những nhiệm vụ quan trọng.  Thành ủy đã phối hợp với Đảng ủy Quân sự tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng lực lực vũ trang Thành phố ổn định về tổ chức biên chế, đã xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đạt 100% chỉ tiêu trên giao, xây dựng 100% đầu mối các đơn vị dự bị động viên, quân số đạt 97%, sắp xếp phương tiện kỹ thuật đạt 100% kế hoạch. Thành ủy đã chỉ đạo Đảng ủy Ban Chỉ huy Quân sự Thành phố phối hợp với các cơ quan liên quan quy hoạch chi tiết, cụ thể các khu vực phòng thủ; thường xuyên chỉ đạo củng cố, kiện toàn các cấp ủy Đảng trong lực lượng vũ trang, nhất là cấp ủy chi bộ Quân sự xã, phường bảo đảm giữ vững 21/21 Chi bộ có cấp ủy; thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên trong lực lượng Dân quân tự vệ và Dự bị động viên, góp phần nâng cao tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ từ 28% năm 2015 lên 30,04% năm 2018; tỷ lệ đảng viên trong dự bị động viên từ 8,13% năm 2015 lên 12,04% năm 2018, đạt chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015 – 2020 đề ra.

Đại tá Lê Mỹ Danh, chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh Đắk Lắk phát biểu tại hội nghị

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã cùng thảo luận về những kết quả đạt được, hạn chế, tồn tại, đồng thời đề xuất, những biện pháp, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác phối hợp xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ, công tác xây dựng Đảng và công tác cán bộ.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên dự khuyết BCH TW Đảng, Bí thư Thành ủy Buôn Ma Thuột phát biểu tại hội nghị

Trong thời gian tới, Thành ủy Buôn Ma Thuột sẽ tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban chấp hành Trung ương khóa XI “về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị, chương trình số 28 của Tỉnh ủy và Chương trình số 15 của Ban thường vụ Thành ủy để xây dựng Thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới; xây dựng tiềm lực mọi mặt của địa phương, trước hết là tiềm lực về chính trị, tinh thần; tiềm lực kinh tế; tiếp tục củng cố nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, đẩy mạnh bồi dưỡng, giáo dục quốc phòng - an ninh cho các đối tượng, tích cực vận động toàn dân xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của  lực lượng vũ trang, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn "Diễn biến hòa bình", “Bạo loạn lật đổ” của địch; tập trung xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, lấy xây dựng về chính trị làm cơ sở bảo đảm cho lực lượng vũ trang  luôn là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố,  góp phần cùng cả nước bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Hương Giang

Các tin khác
Bình chọn
Góp ý giao diện Cổng thông tin điện tử của thành phố Buôn Ma Thuột
Quảng Cáo
   

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột

Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Văn Hưng - Phó chủ tịch UBND Thành phố - Trưởng Ban biên tập Website

Địa chỉ : 01 Lý Nam Đế - Thành phố Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk Phone +84-262-3606465 Fax +84-262-3955007 Email: banbientap@bmt.daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "Buon Ma Thuot Portal" hoặc "www.buonmathuot.daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn