Hội nghị tập huấn về chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: (24/05/2016)

Ảnh 1

Để thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng nông thôn mới, sáng 10/4/2013, tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Thành phố Buôn Ma Thuột, Ban chỉ đạo Nông thôn mới tổ chức hội nghị tập huấn về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (MTQG XDNTM) cho cán bộ lãnh đạo chủ chốt thành phố Buôn Ma Thuột.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Viết Tượng – Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy – Bí thư Thành ủy, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kdăm – Phó bí thư Thành ủy, đồng  chí Nguyễn Hữu Việt – Thành ủy viên – Phó chủ tịch UBND thành phố - Phó trưởng ban chỉ đạo chương trình MTQG XDNTM, cùng lãnh đạo UBMTTQ thành phố, thủ trưởng các phòng, ban, thành viên ban chỉ đạo nông thôn mới và các Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND của 8 xã.

Chương trình MTQG XDNTM là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm thay đổi toàn diện bộ mặt nông thôn gắn liền với phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản, triển khai nhiều chính sách để chương trình XDNTM đi vào thực tiễn. Nhằm giúp các đại biểu có cái nhìn toàn diện đồng thời làm tốt công tác chỉ đạo điều hành trong thực hiện chương trình MTQG XDNTM, hội nghị triển khai tập huấn 2 chuyên đề: chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước  về xây dựng nông thôn mới và cơ chế huy động, quản lý các nguồn vốn xây dựng nông thôn mới. Hội nghị cũng đã quán triệt quyết định 342 về việc sửa đổi 5 tiêu chí của bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng chí Nguyễn Hữu Việt phát biểu nhấn mạnh: Chương trình MTQG XDNTM có ý nghĩa to lớn không chỉ đối với nông nghiệp – nông dân – nông thôn mà còn đối với tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của đất nước. Vì vậy, cần có sự ra tay, chung sức chung lòng của cả hệ thống chính trị - xã hội để việc thực hiện chương trình MTQG XDNTM hoàn thành đúng kế hoạch đề ra.

Sau hội nghị tập huấn cho các cán bộ lãnh đạo chủ chốt thành phố, Ban chỉ đạo XDNTM thành phố sẽ tổ chức tập huấn cho các đối tượng khác trên địa bàn 8 xã. 

Tin bài: Đinh Nga

 

Bình chọn
Góp ý giao diện Cổng thông tin điện tử của thành phố Buôn Ma Thuột
Quảng Cáo