Hội nghị tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước TP. Buôn Ma Thuột giai đoạn 2011-2020 (03/07/2020)

Sáng 17-6, UBND thành phố Buôn Ma Thuột đã tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020; định hướng giai đoạn 2021-2030. Đồng chí Vũ Văn Hưng, Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị

Giai đoạn 2011-2020, công tác cải cách hành chính (CCHC) của thành phố từng bước hoàn thiện, minh bạch, mang lại hiệu quả tích cực, bám sát kế hoạch của UBND tỉnh, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động của bộ máy hành chính, tạo sự đồng thuận và hưởng ứng mạnh mẽ của nhân dân; thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết một số thủ tục hành chính.  Cơ chế một cửa, một cửa liên thông được triển khai, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, công dân đến giải quyết thủ tục hành chính (TTHC). Kết quả giải quyết thủ tục hành chính có nhiều tiến bộ, tỷ lệ giải quyết hồ sơ TTHC đúng hạn đạt 98%. Cải cách hành chính trên các lĩnh vực thể chế, cải cách tài chính công, hiện đại hoá nền hành chính được chú trọng và có bước phát triển phù hợp. Vai trò, chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan hành chính tiếp tục được điều chỉnh, sắp xếp theo hướng hợp lý, tinh gọn, hiệu quả. Đội ngũ cán bộ, công chức tiếp tục được chuẩn hoá, đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đẩy mạnh và chú trọng việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành và cải cách hành chính đã mạng lại kết quả tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan chuyên môn, chính quyền địa phương; nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công cho người dân, tổ chức.

Giai đoạn 2011 – 2020, trung bình mỗi năm tổng số hồ sơ tiếp nhận và giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của thành phố là trên 53 ngàn hồ sơ, hồ sơ được giải quyết đúng hẹn đạt từ 98% trở lên. Đối với cấp xã, trung bình mỗi năm tiếp nhận gần 305 ngàn hồ sơ, trong đó tỷ lệ trễ hẹn khoảng 0,01%. 100%  cơ quan, đơn vị và cán bộ công chức được cấp tài khoản  idesk và Email công vụ, 100% các cơ quan, đơn vị đã sử dụng chữ ký số, tỷ lệ văn bản điện tử được trao đổi giữa các cơ quan, đơn vị đạt 99%. Thành phố đã cung cấp 318 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, trong đó 206 thủ tục hành chính của Thành phố và 112 thủ tục hành chính của xã, phường, thủ tục hành chính triển khai cung cấp mức độ 3 là 59, mức độ 4 là 24. Tổ chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Thành phố theo mô hình Trung tâm hành chính công hoạt động đạt hiệu quả, góp phần đẩy mạnh CCHC, tăng tính công khai, minh bạch trong quá trình giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) cho người dân, tổ chức.

Đồng chí Vũ Văn Hưng, Phó Chủ tịch UBND Thành phố phát biểu tại hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã đánh giá tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2011-2020 trên cả 6 nội dung: cải cách thể chế; cải cách TTHC; cải cách tổ chức bộ máy; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC; cải cách tài chính công và hiện đại hóa hành chính. Đồng thời, chỉ ra những khuyết điểm, tồn tại cần rút kinh nghiệm để triển khai thực hiện trong thời gian tiếp theo.

Giai đoạn 2020 – 2030, Thành phố Buôn Ma Thuột tiếp tục đẩy mạnh và thực hiện đồng bộ nhiệm vụ xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật gắn với công tác cải cách hành chính một cách hiệu lực và hiệu quả; tập trung rà soát, đơn giản hoá và nâng cao chất lượng TTHC trên tất cả các lĩnh vực quản lý Nhà nước. Công khai, minh bạch TTHC bằng các hình thức thích hợp; cập nhật thường xuyên, chính sác cơ sở dữ hiệu quốc gia về TTHC; đẩy mạnh thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại, nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình Trung tâm hành chính công, tạo môi trường thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. tiếp tục thực hiện rút ngắn thời gian giải quyết TTHC trên các lĩnh vực. Tăng cường các biện pháp nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức khi giải quyết TTHC; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đẩy mạnh các giải pháp thực hiện xã hội hoá các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, y tế, thể dục thể thao; triển khai xây dựng chính quyền điện tử, xây dựng Thành phố Buôn Ma thuột trở thành đô thị thông minh. Triển khai hệ thống họp trực tuyến đến xã, phường; nâng cao hiệu quả hoạt động Cổng thông tin điện tử, tích hợp, công khai, minh bạch mọi thông tin hoạt động của cơ quan nhà nước phục vụ nhu cầu truy cập thông tin, các giao dịch điện tử và thực hiện chức năng giám sát, phản biện của người dân đối với cơ quan nhà nước, chính quyền địa phương và đảm bảo hoạt động cung cấp thông tin theo quy định; triển khai các dự án về ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước nhằm phục vụ người dân và doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Các cá nhân được Chủ tịch UBND Thành phố khen tặng có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND Thành phố đã tặng giấy khen cho 09 tập thể, 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020.

Các tập thể được Chủ tịch UBND Thành phố khen tặng có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020

Hương Giang

Các tin khác
Bình chọn
Góp ý giao diện Cổng thông tin điện tử của thành phố Buôn Ma Thuột
Quảng Cáo
   

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột

Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Văn Hưng - Phó chủ tịch UBND Thành phố - Trưởng Ban biên tập Website

Địa chỉ : 01 Lý Nam Đế - Thành phố Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk Phone +84-262-3606465 Fax +84-262-3955007 Email: banbientap@bmt.daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "Buon Ma Thuot Portal" hoặc "www.buonmathuot.daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn