Hơn 800 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của Thành phố sẽ tham gia học tập quán triệt các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy, Thành ủy Buôn Ma Thuột (25/04/2018)

Từ ngày 26/4 đến 10/5/2018, Thành ủy Buôn Ma Thuột sẽ tổ chức 4 lớp học tập, quán triệt, học tập, nghiên cứu và triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh, Thành ủy Buôn Ma Thuột. 

Dự kiến Thành ủy sẽ tổ chức quán triệt cho khoảng 800 cán bộ đảng viên, công chức, viên chức của các cơ quan, ban, ngành của thành phố. Được chia thành 4 lớp, trong đó có 2 lớp đảng viên và 2 lớp dành cho cán bộ ngoài đảng. Tham gia lớp học các cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đã được quán triệt các văn bản mới của Trung ương như: “về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng”; “về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới”; “tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”; “quy định công tác kiểm tra của tổ chức Đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên”; Hướng dẫn số 04 của Ủy ban kiểm tra Trung ương về “thực hiện một số điều trong Quy định số 102 của Bộ chính trị về xử lí, kỷ luật đảng viên vi phạm” các văn bản của Tỉnh ủy Đắk Lắk về: “Năm dân vận chính quyền” 2018; “tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; “công tác dân số trong tình hình mới”; “tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Kế hoạch số 83 của Thành ủy Buôn Ma Thuột về “thực hiện Đề án về nâng cao chất lượng hoạt động của cấp ủy và bí thư chi bộ thôn, buôn, tổ dân phố giai đoạn 2018 – 2020”.

Qua việc học tập, quán triệt này sẽ giúp cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị nắm vững và thực hiện tốt chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có ý thức tốt hơn trong việc không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ để hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình./.

Hương Giang

 

Các tin khác
Bình chọn
Góp ý giao diện Cổng thông tin điện tử của thành phố Buôn Ma Thuột
Quảng Cáo
   

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột

Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Văn Hưng - Phó chủ tịch UBND Thành phố - Trưởng Ban biên tập Website

Địa chỉ : 01 Lý Nam Đế - Thành phố Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk Phone +84-262-3606465 Fax +84-262-3955007 Email: banbientap@bmt.daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "Buon Ma Thuot Portal" hoặc "www.buonmathuot.daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn