Kế hoạch công tác đảm bảo an ninh, trật tự năm 2018 (19/04/2018)

Thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU của Thành ủy Buôn Ma Thuột và Kế hoạch số 1358/UBND của UBND Tỉnh Đắk Lắk về công tác đảm bảo an ninh, trật tự năm 2018, UBND thành phố Buôn Ma Thuột đã xây dựng và ban hành kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 19/4/2018 về công tác đảm bảo an ninh, trật tự năm 2018 trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột.

Ảnh minh họa

Kế hoạch được xây dựng nhằm mục đích triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm giữ vững ổn định về an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; kiềm chế và giảm dần sự gia tăng của các loại tội phạm, tai nạn giao thông, tạo môi trường trong sạch, lành mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân trên địa bàn.

Việc triển khai thực hiện kế hoạch phải đảm bảo yêu cầu: Tăng cường công tác nghiên cứu, phổ biến, quán triệt sâu sắc đến đảng viên, cán bộ và nhân dân về nội dung các chủ trương, đường lối, quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương về công tác đảm bảo an ninh, trật tự; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và sự tham gia tích cực, nhiệt tình của quần chúng nhân dân trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự; Bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp, toàn diện về mọi mặt của Thành ủy, sự quản lý tập trung thống nhất của Ủy ban Nhân dân thành phố trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Tập trung xây dựng, kiện toàn các lực lượng nòng cốt, chuyên trách, bảo đảm nắm và giải quyết tình hình ngay tại cơ sở.

Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Thành phố; UBND các phường, xã căn cứ vào những yêu cầu, nội dung của kế hoạch, chức năng nhiệm vụ được giao và trách nhiệm được phân công trong Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thành phố để lồng ghép xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể. Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tháng, quý, 6 tháng, năm và đột xuất về UBND Thành phố.

Xem chi tiết văn bản tại đây

Hương Giang

Các tin khác
Bình chọn
Góp ý giao diện Cổng thông tin điện tử của thành phố Buôn Ma Thuột
Quảng Cáo
   

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột

Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Văn Hưng - Phó chủ tịch UBND Thành phố - Trưởng Ban biên tập Website

Địa chỉ : 01 Lý Nam Đế - Thành phố Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk Phone +84-262-3919212 Fax +84-262-3955007 Email: banbientap@bmt.daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "Buon Ma Thuot Portal" hoặc "www.buonmathuot.daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn