Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động về công tác dân số trong tình hình mới (11/07/2018)

UBND thành phố Buôn Ma Thuột ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình số 18-CTr/TU ngày 7/5/2018 của Thành ủy về thực hiện Chương trình số 25-CTr/TU ngày 6/2/2018 của Tỉnh ủy về công tác dân số trong tình hình mới.

Ảnh minh họa

Kế hoạch nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân dân về vị trí, vai trò của công tác dân số để triển khai toàn diện, đồng bộ các vấn đề về quy mô, cơ cấu, phân bổ, chất lượng dân số, đặt trong mối quan hệ tác động qua lại với phát triển kinh tế - xã hội; Duy trì vững chắc mức sinh thay thế; đưa tỷ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên; tận dụng hiệu quả cơ cấu dân số vàng, thích cứng với già hóa dân số; phân bổ dân số hợp lý; nâng cao chất lượng dân số; đồng thời xác định rõ trách nhiệm của các ngành, các cấp và nhân dân đối với công tác dân số trong tình hình mới. Bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất của các cấp ủy, chính quyền trong việc tiếp tục chuyển trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển. Đồng thời, khắc phục những hạn chế, tồn tại trong công tác dân số thời gian qua, đảm bảo thực hiện đạt mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể đề ra, góp phần phát triển kinh tế xã hội của trên địa bàn.

Theo đó, mục tiêu chung của kế hoạch là thực hiện cuộc vận động mỗi cặp vợ chồng nên có 2 con tiến tới ổn định quy mô dân số; tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp giảm sinh vùng mức sinh cao, duy trì vùng đạt mức sinh thay thế, giải quyết tốt các vấn đề cơ cấu dân số, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, cải thiện sức khỏe sinh sản đảm bảo người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, từng bước góp phần nâng cao chất lượng dân số, các chỉ số phát triển con người và chất lượng nguồn nhân lực; đưa chỉ số tỷ số giới tính khi sinh về mức cân bằng; giảm tỷ lệ tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, dị tật bẩm sinh nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của nhâ dân; phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Đến năm 2030 quy mô dân số khoảng 591 nghìn người. Duy trì tỷ lệ sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại hàng năm trên 70% và duy trì tỷ lệ sử dụng biện pháp tránh thai trên 80%; tỷ lệ bà mẹ mang tahi được sàng lọc trước sinh đạt 85%; tỷ lệ trẻ sơ sinh được sàng lọc đạt 85%; tỷ số giới tính khi sinh đạt ở mức cân bằng 107 trẻ sơ sinh trai/100 trẻ sơ sinh gái. Hàng năm tăng 10% điểm cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản cho người chưa thành niên và thanh niên; giảm tỷ lệ có thai ngoài ý muốn ở người chưa thành niên 80%; tăng tỷ lệ trang thiết bị y tế cơ sở có điểm cung cấp dịch vụ chăm sóc cho người cao tuổi lên 60%; tăng tỷ lệ người cao tuổi được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng trên 60%.

Thúc đẩy phân bổ dân số phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; tăng cường lồng ghép các yếu tố về dân số vào hoạch định chính sách, xây dựng quy hoạch, kế hoạch hóa phát triển kinh tế - xã hội các cấp, các ngành.

UBND thành phố Buôn Ma Thuột yêu cầu Phòng y  tế chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan tham mưu UBND thành phố tăng cường công tác quản lý Nhà nước về Dân số trên địa bàn. Triển khai thực hiện đạt hiệu quả Chương trình số 18-CTr/TU; tham mưu kịp thời cho UBND thành phố tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả hoạt động của công tác dân số trong tình hình mới. Theo dõi, đôn đốc các đơn vị liên quan trong triển khai thực hiện công tác dân số trên địa bàn, tổng hợp báo cáo kết quả triển khai thực hiện.

Các đơn vị liên quan của Thành phố cần tăng cường phối hợp với Phòng Y tế tổ chức tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân số trong vùng đồng bào có đạo, các chức sắc tôn giáo; thực hiện tốt công tác thi đua - khen thưởng theo quy định hiện hành nhằm động viên kịp thời các tập thể, cá nhân, cộng đồng dân cư thực hiện tốt chính sách dân số trên địa bàn. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ dân số đáp ứng yêu cầu mới. Nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ công tác viên ở thôn, buôn, tổ dân phố…

Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, cung cấp dịch vụ, tạo thuận lợi cho người dân; Đầu tư trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu chăm sóc khỏe cho bà mẹ, trẻ em và người cao tuổi.

Tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, khơi dậy phong trào mọi người dân thường xuyên luyện tập thể dục, thể thao, có lối sống lành mạnh, chế độ dinh dưỡng hợp lý để nâng cao sức khỏe tầm vóc, thể lực người Việt Nam.

UBND các xã, phường xây dựng kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Đồng thời chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, tổ dân phố, thôn, buôn thực hiện tốt công tác dân số trong tình hình mới.

Đề nghị Ủy ban MTTQ thành phố và các tổ chức đoàn thể,  các tổ chức chính trị xã hội phổ biến, vận động hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia công tác dân số…

Chi tiết xem tài liệu đính kèm

Hương Giang

Các tin khác
Bình chọn
Góp ý giao diện Cổng thông tin điện tử của thành phố Buôn Ma Thuột
Quảng Cáo
   

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột

Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Văn Hưng - Phó chủ tịch UBND Thành phố - Trưởng Ban biên tập Website

Địa chỉ : 01 Lý Nam Đế - Thành phố Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk Phone +84-262-3919212 Fax +84-262-3955007 Email: banbientap@bmt.daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "Buon Ma Thuot Portal" hoặc "www.buonmathuot.daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn