Kết quả sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ-TW, ngày 3-6-2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng với công tác dận trong thời kỳ mới” trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột (11/01/2019)

Trong 5 năm qua, dưới dự quan tâm chỉ đạo của Thành ủy, công tác lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác dân vận gắn với thực hiện quy chế dân chủ của hệ thống chính trị đã có những chuyển biến tích cực, nhận thức của cấp ủy, chính quyền của cán bộ, đoàn viên, hội viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang nhân dân về vị trí, vai trò công tác dân vận được đầy đủ hơn, góp phần đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, đem lại hiệu quả và ý nghĩa thiết thực về nhiều mặt, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh.

Ông Huỳnh Thủ Đô - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận báo cáo về công tác Dân vận tại Hội nghị BCH Đảng bộ thành phố lần thứ 20 mở rộng

          Việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác dân vận của các cấp ủy đảng ngày càng được chú trọng và đổi mới, đã gắn nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đảng với công tác dân vận, nhiều cấp ủy đảng đã làm tốt công tác nắm bắt tư tưởng, nguyện vọng, những vấn đề mới nảy sinh trong nhân đân để đề ra chủ trương, biện pháp sát thực tiễn, qua đó tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, nâng cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị đối với công tác dân vận trong tình hình mới.

Nhằm nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ Đảng, Nhà nước, Mặt trận đoàn thể chính trị xã hội và các tầng lớp nhân dân về vai trò,vị trí công tác dân vận trong tình hình mới, thành ủy đã tổ chức 5 lớp quán triệ phổ biến cho 1.239 đảng viên, cán bộ, công chức, người lao động các cơ quan, đơn vị của Thành phố về Nghị quyết số 25; Ban dân vận Thành ủy tổ chức tập huấn về công tác dân vận cho 246 cán bộ dân vận phường xã và tổ trưởng, tổ dân vận tổ dân phố, thôn, buôn…

          Công tác dân vận của các cơ quan nhà nước đã có nhiều đổi mới tập trung xây dựng chính quyền từ thành phố đến cơ sở thân thiện, gần dân, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào xử lý công việc, triển khai có hiệu quả cải cách thủ tục hành chính trên các lĩnh vực. UBND thành phố đã giải quyể 462 đơn thư khiếu nại tố cáo, tiếp dân 1.205 cuộc với 1.688 lượt người; tổ chức 18 buổi đối thoại với nhân dân các phường xã về lĩnh vực đất đai, xây dựng, bồi thường giải phóng mặt bằng.

          Việc đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, góp phần thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, giữ vững độc lập chủ quyền, an ninh chính trị cũng được chú trọng. Thời gian qua, thành phố đã triển khai thực hiện tốt các cuộc vân động, các phong trào thi đua yêu nước, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền  đến đông đảo hội viên và nhân dân như: cuộc vận động quỹ “vì người nghèo”, “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, đoàn viên tham gia xây dựng nhà “mái ấm công đoàn”, phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “gia đình 5 không 3 sạch”… Trong 5 năm qua đã vận động nhân dân đóng góp được hàng trăm tỷ, hàng ngàn ngày công lao động và hiến hàng trăm mét đất xây dựng nông thôn. Đến nay thành phố đã có 7/8 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 1.031 lượt khu dân cư văn hóa và có hơn 323.000 lượt gia đình văn hóa, tình hình ăn ninh chính trị được giữ ổn định.

          Cùng với đó, nội dung , phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - các hội quần chúng để tập hợp nhâ dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới cũng được đổi mới. Thành ủy đã chỉ đạo các tổ chức đoàn thể phân công cán bộ về dự sinh hoạt với các chi hội, chi đoàn, lắng nghe ý kiến của hội viên, đoàn viên để kịp thời chỉ đạo trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt, định hướng nội dung hoạt động. tập trung đổi mới nội dung  sát người, sát việc, giảm bớt tình trạng hành chính và chạy theo thành tích trong đánh giá, xếp loại hằng năm,  tích cực tuyên truyền vận động nâng cao nhận thức, giúp đỡ đoàn viên, hội viên xóa đói giảm nghèo, dạy nghề, giới thiệu việc làm, tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế. Kết quả đã phối hợp, tổ chức dạy nghề cho 3.222 lao động, giới thiệu việc làm cho 35.103 đoàn viên, hội viên, hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 503 căn nhà…

          Bên cạnh những kết quả đã đạt được, hiện nay một số cấp ủy đảng vẫn chưa quan tâm đến việc chỉ đạo thực hiện công tác dân vận; trình độ năng lực của một bộ phận cán bộ công chức làm công tác dân vận, mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể còn bộc lộ những hạn chế về phương thức, kỹ năng vận động, thuyết phục quần chúng nhất là vùng đồng bào có đạo, vùng dân tộc thiếu số bất cập với tình hình và yêu cầu ; việc thực hiện quy chế, chương trình phối hợp chưa đi vào thực tế và chiều sâu, chưa kịp thời rà soát, bổ sung và điều chỉnh những tồn tại vướng mắc, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở  của một số đơn vị còn mang tính hình thức…

Triển khai vận động đồng bào dân tộc thiểu số tại Buôn Cư M’Blim xã EaKao

          Để nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong thời gian tới, ông Huỳnh Thủ Đô – Trưởng Ban Dân Vận Thành ủy Buôn Ma Thuột nhấn mạnh: Thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể thực hiện tốt Chỉ thị 16/CT-TTg, ngày 16-5-2016 của Thủ tướng Chính phủ và “tăng cường đổi mới công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới”. Chính quyền các cấp tiếp tục đổi mới phương thức, lề lối làm việc, đẩy mạnh cải cách hành chính , rà soát, bãi bỏ những thủ tục hành chính rườm rà gây phiền hà cho nhân dân, sát dân, tôn trọng ý kiến của nhân dân với phương châm “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”; kịp thời giải quyết những yêu cầu chính đáng của nhân dân tránh tình trạng đơn thư kéo dài, vượt cấp. Bên cạnh đó, tiếp tục nhân rộng gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực đời sống xã hội, đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trên tất cả các lọa hình cơ sở; kịp thời đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc, kích động của thế lực thù địch chống phá khối đại đoàn kết dân tộc, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa bàn.

Hương Giang

 

Các tin khác
Bình chọn
Góp ý giao diện Cổng thông tin điện tử của thành phố Buôn Ma Thuột
Quảng Cáo
   

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột

Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Văn Hưng - Phó chủ tịch UBND Thành phố - Trưởng Ban biên tập Website

Địa chỉ : 01 Lý Nam Đế - Thành phố Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk Phone +84-262-3919212 Fax +84-262-3955007 Email: banbientap@bmt.daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "Buon Ma Thuot Portal" hoặc "www.buonmathuot.daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn