Ký kết ủy nhiệm thu thuế giữa Chi cục Thuế và Bưu điện Buôn Ma Thuột (27/04/2018)

Ngày 27/4/2018, Chi cục Thuế thành phố Buôn Ma Thuột đã tổ chức lễ ký kết với Bưu điện Buôn Ma Thuột, hợp đồng ủy nhiệm thu thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán.

Theo đó, thời gian thực hiện ủy nhiệm thu thuế thông qua Bưu điện thành phố Buôn Ma Thuột thực hiện từ ngày 01/5/2018 đối với Đội thuế liên xã phường số 1 (Thống Nhất, Tân Tiến, Thành Nhất, Thành Công, Cư Êbur) và Đội thuế Tự An – Tân Thành; từ ngày 01/6/2018 đối với Đội thuế liên xã phường số 2 (Ea Tam, EaKao, Khánh Xuân, Hòa Khánh, Hòa Phú, Hòa Xuân), Đội thuế liên xã phường số 3 (Tân An, Tân Lập, Tân Hòa, Hòa Thắng, Hòa Thuận, Ea Tu), Đội thuế Thắng Lợi – Tân Lợi. Bưu điện thành phố Buôn Ma Thuột được ủy nhiệm thu các khoản lệ phí môn bài, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản, tiền phạt và tiền chậm nộp của các cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán. Ngoài ra còn có các khoản thuế phát sinh trên phần doanh thu hóa đơn hàng quý, các khoản nợ thuế, phí của của cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán. Bưu điện thành phố Buôn Ma Thuột được nhận thù lao căn cứ trên kết quả số tiền thuế thu được và có trách nhiệm nộp đầy đủ số tiền đã thu ngay trong ngày hoặc chậm nhất là trước 12h00 ngày làm việc tiếp theo.

Việc triển khai ủy nhiệm thu thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán giữa Chi cục Thuế và Bưu điện thành phố Buôn Ma Thuột được căn cứ trên các quy định hiện hành. Hình thức thu thuế này sẽ góp phần quan trọng trong việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người nộp thuế, phát triển nhiều dịch vụ thu ngân sách hiện đại, từng bước thay thế dần hình thức thu thủ công bằng tiền mặt và tiến đến thực hiện chủ trương thanh toán không dùng tiền mặt của Chính phủ.

Đinh Nga

Các tin khác
Bình chọn
Góp ý giao diện Cổng thông tin điện tử của thành phố Buôn Ma Thuột
Quảng Cáo
   

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột

Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Văn Hưng - Phó chủ tịch UBND Thành phố - Trưởng Ban biên tập Website

Địa chỉ : 01 Lý Nam Đế - Thành phố Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk Phone +84-262-3606465 Fax +84-262-3955007 Email: banbientap@bmt.daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "Buon Ma Thuot Portal" hoặc "www.buonmathuot.daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn