Một số kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột năm 2017 (29/12/2017)

Thực hiện Nghị quyết số: 27/NQ-HĐND ngày 29/12/2016 của HĐND thành phố Buôn Ma Thuột về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2017. HĐND thành phố đã chuẩn bị tổ chức thành công các kỳ họp của HĐND thành phố đảm bảo đúng quy định, ban hành kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết và văn bản sau kỳ họp. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được quy định HĐND thành phố đã tích cực đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, phân bổ dự toán ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản... Trong năm 2017, UBND thành phố và các cơ quan, đơn vị từ thành phố đến các phường, xã đã triển khai thực hiện nghiêm túc và đạt được nhiều kết quả quan trọng. HĐND phối hợp UBMTTQVN thành phố cùng các ban của HĐND thành phố xây dựng kế hoạch và triển khai giám sát công tác quản lý Nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng chống dịch bệnh trên địa bàn thành phố. Giám sát trực tiếp tại các đơn vị: Phòng Y tế, Trung tâm Y tế, Bệnh viện Đa khoa TP, Phòng Kinh tế, Trạm Chăn nuôi - Thú y thành phố, UBND các phường, xã: Cư Êbur, Ea Tu, Thắng Lợi, Ea Tam, Tự An và UBND thành phố. Thông qua công tác giám sát tại các cơ quan, đơn vị, HĐND thành phố đã có kiến nghị với UBND thành phố và các cơ quan hữu quan xem xét và thực hiện biện pháp khắc phục tồn tại, hạn chế nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. HĐND cũng đã phối hợp với UBMTTQVN Thành phố phân công các tổ đại biểu HĐND thành phố trực tiếp thực hiện thu thập, tổng hợp ý kiến, kiến nghị phản ánh những vấn đề cử tri quan tâm sau họp; tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 3 tại 09 điểm/ 21 phường, xã: có 1.390 cử tri, sau kỳ họp thứ 4 HĐND tại 12 điểm có 2.140 cử tri tham dự. Qua tiếp xúc đã có 308 ý kiến, kiến nghị phản ánh liên quan chủ yếu các lĩnh vực tài nguyên môi trường, giải phóng mặt bằng, quy hoạch, xây dựng cơ sở hạ tầng, giải quyết chế độ chính sách, an ninh trật tự, … Hầu hết ý kiến, kiến nghị, phản ảnh của cử tri được ghi nhận tập hợp chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết và trả lời kịp thời. Việc giám sát việc trả lời ý kiến cử tri và thực hiện nội dung trả lời cử tri thông qua các Tổ đại biểu HĐND và Thường trực HĐND các phường, xã đã khắc phục được tình trạng chậm trả lời ý kiến cử tri. Đồng thời, tổng hợp những kiến nghị chính đáng của cử tri qua nhiều lần tiếp xúc nhưng chưa được trả lời thỏa đáng và giải quyết dứt điểm, để yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục giải quyết, xử lý dứt điểm, không để tồn đọng kéo dài. Trong năm 2017, Thường trực HĐND Thành phố đã nhận được 29 đơn thư, với 28 vụ việc khiếu nại, kiến nghị, phản ánh của công dân. Đã xem xét chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết và yêu cầu thông báo kết quả giải quyết đến Thường trực HĐND Thành phố trong thời hạn quy định.      

HĐND thành phố cũng đã phối hợp với UBND thành phố trong việc giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết. Tổ chức các cuộc họp để xem xét và cho ý kiến 10 Tờ trình của UBND thành phố thuộc các lĩnh vực: điều hành Ngân sách nhà nước; điều chỉnh, bổ sung, phân bổ nguồn vốn và dự án đầu tư XDCB, phê duyệt kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016...Xem xét giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân và những vấn đề bức xúc mà cử tri quan tâm thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố. Trong hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ, HĐND thành phố luôn thực hiện đúng quy chế phối hợp với Thành ủy, chấp hành nghiêm sự chỉ đạo của Thường trực HĐND tỉnh, giữ mối quan hệ chặt chẽ với UBND, UBMTTQ, các phòng ban, đơn vị của thành phố và HĐND, UBND  phường, xã. Kết quả đánh giá xếp loại hoạt động năm 2017: 91,3% thành viên các ban đạt loại xuất sắc, tập thể các Ban đạt loại Xuất sắc, đề nghị Chủ tịch UBND thành phố Buôn Ma Thuột tặng giấy khen cho 02 tập thể ban và 03 cá nhân là thành viên của các Ban.

Tuy nhiên, trong hoạt động thực tế cũng còn một số đại biểu chưa tích cực đóng góp ý kiến vào chương trình và nội dung hoạt động của HĐND. Một số đại biểu do hoạt động kiêm nhiệm nên chưa dành nhiều thời gian cho hoạt động HĐND. Bên cạnh đó, một số đại biểu vẫn còn lúng túng khi tiếp cận, trao đổi ý kiến, báo cáo kết quả kỳ họp trước cử tri hoặc khi tiếp dân, việc theo dõi đôn đốc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân chưa được quan tâm đúng mức. Năm 2018, Đảng bộ Thành phố xác định nhiệm vụ trọng tâm là “ xây dựng hệ thống chính trị Thành phố tinh gọn, hiệu quả; gắn bó và tạo sự hài lòng của Nhân dân”. HĐND thành phố Buôn Ma Thuột tiếp tục đoàn kết, phấn đấu, phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục khó khăn, tiếp tục đổi mới hoạt động của HĐND, tăng cường và nâng cao chất lượng giám sát, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2018 và trong những năm tiếp theo.

                                                                                         Dương Dũng

 

Các tin khác
Bình chọn
Góp ý giao diện Cổng thông tin điện tử của thành phố Buôn Ma Thuột
Quảng Cáo
   

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột

Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Văn Hưng - Phó chủ tịch UBND Thành phố - Trưởng Ban biên tập Website

Địa chỉ : 01 Lý Nam Đế - Thành phố Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk Phone +84-262-3606465 Fax +84-262-3955007 Email: banbientap@bmt.daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "Buon Ma Thuot Portal" hoặc "www.buonmathuot.daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn