Một số kết quả sau 15 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW (khóa IX) và Chương trình số 19-Ctr/TU của Tỉnh ủy về “ Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. (24/07/2018)

Đánh giá 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 12/3/2003 của BCH Trung ương Đảng khoá XI về “phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Trong thời gian qua, thành phố Buôn Ma Thuột luôn xác định phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc góp phần thức đẩy sự phát triển của đất nước, của địa phương, tăng cường quyền làm chủ của nhân dân đồng thời mang lại sự công bằng, văn minh. Coi đây là một trong những nhiệm vụ mang tính chiến lược.

Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ cho người dân tại bộ phận một cửa của UBND TP. Buôn Ma Thuột.

Theo đó, thông qua việc quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết, các cấp uỷ Đảng, chính quyền, MTTQ và các ban ngành đoàn thể từ thành phố đến cơ sở đã có nhiều chuyển biến, nhận thức rõ hơn về phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Trong thời gian qua, tình hình phát triển kinh tế tiếp tục phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng về tỷ trọng thương mại – dịch vụ. Tỷ trọng nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 5,62%; công nghiệp – xây dựng chiếm 41,49%; dịch vụ chiếm 52,89%. Hạ tầng giao thông đô thị được quan tâm đầu tư; công tác bồi thường giải phóng mặt bằng cơ bản hoàn thành các công trình trọng điểm; quản lý trật tự xây dựng được tăng cường chấn chỉnh, tạo nên sự chuyển biến trong nhận thức của người dân trên địa bàn.

Bên cạnh đó, lĩnh vực văn hóa xã hội cũng đạt được nhiều kết quả, ngành giáo dục và đào tạo tiếp tục giữ vững kỷ cương, nền nếp trong dạy và học, chất lượng dạy và học ngày càng được nâng cao, tỷ lệ học sinh lên lớp hàng năm đạt từ 97-99,5%, tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 61,2%. Công tác văn hóa và thông tin cơ bản đáp ứng được nhu cầu hưởng thụ  văn hóa tinh thần của nhân dân, tỷ lệ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa hàng năm từ 80% trở lên, các hoạt dộng văn hóa và thể thao được tổ chức sôi nổi, đa dạng và phong phú. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, an toàn thực phẩm được quan tâm thường xuyên, duy trì tốt công tác phòng, chống dịch bệnh. Các chế độ chính sách và an sinh được quan tâm hỗ trợ kịp thời, đúng đối tưởng. Tỷ lệ thất nghiệp giảm còn 2,3%, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm đạt 1,2%.Tình hình an ninh, chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được đảm bảo. Đặc biệt các phòng trào xây dựng nông thôn mới, dân vận khéo được thực hiện có hiệu quả. Các chính sách sn dinh csc hội; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính trên những lĩnh vực có liên quan mật thiết đến nhân dân được quan tâm triển khai thực hiện có hiệu quả.

Như vậy, sau 15 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW BCH Trung ương khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh tại thành phố Buôn Ma Thuột đã đạt được một số kết quả nổi bật: Nhận thức của cấp ủy Đảng, Chính quyền, Mặt trận, các ban ngành, đoàn thể, cán bộ, đảng viên, nhân dân, chức sắc, tín đồ các tôn giáo, đồng bào dân tộc thiểu số về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc đã có nhiều chuyển biến tích cực, việc thực hiện tốt Nghị quyết 23-NQ/TW đã góp phần tạo sự thống nhất trong nhân dân về thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ bản được chú trọng, sự nghiệp giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa, xã hội được quan tâm phát triển đồng bộ, tình hình an ninh chính trị được giữ vững, an toàn xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng cao hơn.

Ngoài những kết quả đã đạt được, việc triển khai thực hiện vẫn còn một số hạn chế đó là: Một số cơ quan, đơn vị chưa xây dựng được chương trình kế hoạch bằng những giải pháp cụ thể để triển khai, thực hiện đạt hiệu quả cao trong thực hiện; công tác tuyên truyền Nghị quyết 23-NQ/TW có lúc chưa liên tục, sâu sát nên chưa phát huy hết vai trò, sức mạnh tổng hợp của các tầng lớp nhân dân trong khối đại đoàn kết toàn dân.

Triển khai nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục hiện hiện có hiệu quả Nghị quyết 23-NQ/TW trong thời gian tới, thành phố Buôn Ma Thuột đề ra một số giải pháp cụ thể:

Tiếp tục xây dựng những định hướng chính sách nhằm tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc. Phát triển nền kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân, gắn tăng trưởng kinh tế với tiến bộ, công bằng xã hội; đẩy mạnh xóa đói giải nghèo, khuyến khích làm giàu chính đáng; phấn đấu nâng dân độ đồng đều về trình độ dân trí, văn hóa và mức độ hưởng thụ, chăm sóc sức khỏe của nhân dân địa phương; phát huy dân chủ, giữ gìn kỷ cương; đẩy mạnh đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, thực hiện tốt phương châm “ Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” coi trọng vai trò của nhân dân trong đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và tiêu cực; định hướng chính sách đối với các giai cấp, tầng lớp xã hội; Phát huy mạnh mẽ vai trò của chính quyền Nhà nước trong việc thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc; Đặt nhiệm vụ phục vụ nhân dân lên trên hết trong hoạt động của các cơ quan nhà nước; phải giải quyết đúng đắn và nhanh chóng các công việc có  quan hệ trực tiếp đến đời sống nhdaan dân; thực hiện đúng đắn chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc của Đảng. Đồng thời tăng cường công tác chính trị, tư tưởng, nâng cao trách nhiệm công dân, xây dựng sự đồng thuận xã hội, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước./.

Hương Giang

Các tin khác
Bình chọn
Góp ý giao diện Cổng thông tin điện tử của thành phố Buôn Ma Thuột
Quảng Cáo
   

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột

Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Văn Hưng - Phó chủ tịch UBND Thành phố - Trưởng Ban biên tập Website

Địa chỉ : 01 Lý Nam Đế - Thành phố Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk Phone +84-262-3606465 Fax +84-262-3955007 Email: banbientap@bmt.daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "Buon Ma Thuot Portal" hoặc "www.buonmathuot.daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn