Năm 2018, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo từ 0,4% trở lên trên tổng số hộ dân. (27/03/2018)

Nhằm  đảm bảo thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo, xây dựng các giải pháp phù hợp nhằm tạo điều kiện cho các hộ nghèo phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Năm 2018 Thành phố phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo từ 0,4% trở lên/tổng số hộ dân;100% hộ nghèo được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở theo chương trình 167 – giai đoạn 2; 100% người thuộc hộ gia đình nghèo, cận nghèo được cấp thẻ bảo hiểm y tế; 100% hộ nghèo, hộ mới thoát nghèo có nhu cầu và đủ điều kiện được hướng dẫn quy trình vay và sử dụng vốn có hiệu quả từ Ngân hàng Chính sách – xã hội.

Ảnh minh họa

Các giải pháp chủ yếu như tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự điều hành, quản lý của chính quyền đối với công tác giải nghèo; xây dựng Nghị quyết, kế hoạch giảm nghèo cụ thể tại địa phương và tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao nhất; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, các cơ quan, đơn vị tích cực đóng góp xây dựng các nguồn quỹ, các mô hình phát triển kinh tế, phát động phong trào giúp đỡ đối với hộ nghèo. Tăng cường các hoạt động kiểm tra, giám sát của các cơ quan chức năng và người dân đối với việc thực hiện các chỉ tiêu giảm nghèo. Mỗi tổ chức đoàn thể xây dựng kế hoạch, đề ra chỉ tiêu giúp đỡ đoàn viên, hội viên của mình bằng những việc làm thiết thực và hiệu quả; Thống kê đầy đủ, đánh giá đúng mức thực trạng, nguyên nhân nghèo và mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản của từng hộ nghèo, hộ cận nghèo. Trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch và đề ra các giải pháp cụ thể đối với từng nhóm hộ nghèo, hộ cận nghèo phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của từng đơn vị. Tổ chức xây dựng mô hình sản xuất hiệu quả, nhân rộng những mô hình có hiệu quả kinh tế cao, gắn sản xuất, chăn nuôi và dịch vụ để tăng thu nhập, hỗ trợ hộ nghèo có việc làm, phát triển sản xuất, tăng thu nhập. Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh của các đơn vị cơ sở y tế và đẩy mạnh các hoạt động xã hội hóa chăm sóc sức khỏe cho người nghèo. Nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác giảm nghèo. Tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá. Lồng ghép Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và chương trình giảm nghèo bền vững, đảm bảo các hộ nông dân nghèo đều được hỗ trợ, tạo điều kiện trong các hoạt động của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới…

Ngoài những nội dung thực hiện cụ thể theo từng cơ quan chuyên môn, UBND các phường, xã trên địa bàn thành phố sẽ tổ chức Hội nghị “Đối thoại với hộ nghèo, hộ cận nghèo” để kịp thời lắng nghe ý kiến, kiến nghị cũng như phổ biến, thông tin về các chính sách ưu đãi nhằm đảm bảo quyền lợi đến với hộ nghèo, hộ cận nghèo, tiến hành rà soát nhu cầu nguyện vọng chính đáng cần được giúp đỡ của hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn. Thực hiện tốt quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo, đề nghị công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo và công nhận hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo kịp thời, đảm bảo đúng và không bỏ sót đối tượng, không để tình trạng công nhận không đúng hộ nghèo gây bất bình trong nhân dân. Đồng thời xây dựng kế hoạch vận động “Mỗi doanh nghiệp hoặc mỗi nhà hảo tâm gắn với 1 hộ nghèo” nhằm huy động tối đa nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ hiệu quả đối với chương trình giảm nghèo.

UBND Thành phố đề nghị các cơ quan, ban ngành có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu Kế hoạch đề ra.

Xem chi tiết văn bản tại đây

 

Hương Giang

 

Các tin khác
Bình chọn
Góp ý giao diện Cổng thông tin điện tử của thành phố Buôn Ma Thuột
Quảng Cáo
   

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột

Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Văn Hưng - Phó chủ tịch UBND Thành phố - Trưởng Ban biên tập Website

Địa chỉ : 01 Lý Nam Đế - Thành phố Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk Phone +84-262-3606465 Fax +84-262-3955007 Email: banbientap@bmt.daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "Buon Ma Thuot Portal" hoặc "www.buonmathuot.daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn