Năm 2019, phấn đấu hoàn thành mục tiêu giảm 300 hộ nghèo, 350 hộ cận nghèo (29/03/2019)

Nhằm thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo, xây dựng các giải pháp phù hợp nhằm tạo điều kiện cho các hộ nghèo phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinht hần, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch phát triển Kinh tế - xã hội năm 2019. UBND thành phố Buôn Ma Thuột vừa xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ giảm nghèo năm 2019.

Theo đó, trong năm 2019, thành phố Buôn Ma Thuột sẽ phấn đấu giảm 300 hộ nghèo, 350 hộ cận nghèo; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 100% nhà ở cho hộ nghèo năm 2019 theo Chương trình 167 – giai đoạn 2; 100% hộ nghèo, hộ mới thoát nghèo có nhu cầu và đủ điều kiện được hướng dẫn quy trình vay và sử dụng vốn có hiệu quả từ Ngân hàng chính sách Xã hội.  Trong đó tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự điều hành, quản lý của chính quyền đối với công tác giảm nghèo; xây dựng nghị quyết, kế hoạch giảm nghèo cụ thể tại địa phương từng xã, phường và tổ chức thực hiện có hiệu quả cao nhất; thường xuyên kiểm tra, đánh giá việc triển khai thực hiện chương trình, tạo điều kiện cho người nghèo được tiếp cận các chính sách ưu đãi của Nhà nước.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, các cơ quan, đơn vị tích cực đóng góp xây dựng các nguồn quỹ, các mô hình phát triển kinh tế, phát động phong trào giúp đỡ đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo. Tăng cường các hoạt động kiểm tra, giát sát của các cơ quan chức năng và người dân đối với việc thực hiện các chỉ tiêu giảm nghèo. Mỗi tổ chức đoàn thể xây dựng kế hoạch, đề ra chỉ tiêu giúp đỡ đoàn viên, hội viên của mình bằng những việc làm thiết thực và hiệu quả.

Làm tốt công tác thống kê, đánh giá đúng thực trạng, nguyên nhân nghèo và mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản của từng hộ nghèo, hộ cận nghèo. Trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch và đề ra các giải pháp cụ thể đối với từng nhóm hộ nghèo, hộ cận nghèo phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của từng đơn vị. Tổ chức xây dựng mô hình sản xuất hiệu quả. Nhân rộng những mô hình có hiệu quả kinh tế cao, gắn sản xuất, chăn nuôi và dịch vụ để tăng nguồn thu nhập. Đồng thời với đó, các chính sách về đào tạo nghề, giải quyết việc làm trong và ngoài nước cho hộ nghèo có lao động cũng cần được các địa phương đặc biệt quan tâm.

Thực hiện chương trình mục tiêu giảm nghèo đòi hỏi các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân cần tập trung nghiên cứu, triển khai đồng bộ các giải pháp, tích cực thực hiện các chương trình, mô hình kết hợp với đánh giá rút kinh nghiệm cho những năm tiếp theo.

Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia Thành phố; các ban, ngành, đoàn thể thành phố và UBND các xã, phường căn cứ nội dung kế hoạch, xây dựng chương trình hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao, tổ chứ các hoạt động hiệu quả, phù hợp với điều kiện của từng đơn vị, giúp đỡ hộ nghèo, hộ cận nghèo, đặc biệt hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững./.

Hương Giang

Các tin khác
Bình chọn
Góp ý giao diện Cổng thông tin điện tử của thành phố Buôn Ma Thuột
Quảng Cáo
   

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột

Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Văn Hưng - Phó chủ tịch UBND Thành phố - Trưởng Ban biên tập Website

Địa chỉ : 01 Lý Nam Đế - Thành phố Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk Phone +84-262-3606465 Fax +84-262-3955007 Email: banbientap@bmt.daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "Buon Ma Thuot Portal" hoặc "www.buonmathuot.daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn