Năm 2019, thành phố Buôn Ma Thuột đặt chỉ tiêu 100 % số vụ việc, đường dây hoạt động mại dâm bị triệt phá và được xử lý nghiêm minh (23/03/2019)

Đây là một trong những chỉ tiêu về phòng, chống mại dâm trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột trong năm 2019 được đề ra tại Kế hoạch 54/KH-UBND ngày 11/3/2019.

Cùng với đó, trong năm 2019, Thành phố phấn đấu 100% xã, phường tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp về tệ nạn mại dâm; 100% cán bộ trực tiếp làm công tác phòng, chống tệ nạn xã hội Thành phố và các xã, phường được tập huấn nâng cao năng lực về công tác phòng, chống tệ nạn xã hội; tiếp tục duy trì 18/21 xã, phường trên địa bàn lành mạnh không có tệ nạn mại dâm và phấn đấu xây dựng thêm một số xã, phường không còn trọng điểm  về tệ nạn mại dâm.

Để thực hiện các chỉ tiêu trên, UBND thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan hiện các nhiệm vụ, giải pháp sau:

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tệ nạn mại dâm, đổi mới hình thức và đa dạng hóa các hình thức truyền thông; biểu dương các gương điển hình trong công tác giúp đỡ người bán dâm từ bỏ hành vi vi phạm pháp luật; huy động các tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội, gắn với phong trào xây dựng gia đình, tổ dân phố, thôn, buôn, cơ quan, đơn vị văn hóa, xây dựng xã, phường lành mạnh không có tệ nạn mại dâm.

Tập trung tuyên truyền đẩy lùi tệ nạn mại dâm; tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác phòng, chống mại dâm các cấp, người có nguy cơ cao tham gia tệ nạn mại dâm; các hoạt động can thiệp dự phòng; đấu tranh, kiểm tra phòng, chống mại dâm; xây dựng xã, phường lành mạnh không có tệ nạn mại dâm...

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tệ nạn mại dâm, nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về phòng, chống mại dâm, tăng cường công tác kiểm tra, đấu tranh phòng, chống mại dâm, nâng cao năng lực cán bộ làm công tác phòng, chống mại dâm.

UBND thành phố yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, chủ tịch UBND các xã, phường và đề nghị các tổ chức hội, đoàn thể căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền cụ thể hóa Kế hoạch để triển khai thực hiện; phát huy sức mạnh của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể xã hội và nhân dân trong công tác phòng, ngừa, đấu tranh phòng chống mại dâm; đồng thời kết hợp đồng bộ công tác phòng, chống mại dâm với các chương trình kinh tế - xã hội khác…/.

Hương Giang

Các tin khác
Bình chọn
Góp ý giao diện Cổng thông tin điện tử của thành phố Buôn Ma Thuột
Quảng Cáo
   

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột

Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Văn Hưng - Phó chủ tịch UBND Thành phố - Trưởng Ban biên tập Website

Địa chỉ : 01 Lý Nam Đế - Thành phố Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk Phone +84-262-3606465 Fax +84-262-3955007 Email: banbientap@bmt.daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "Buon Ma Thuot Portal" hoặc "www.buonmathuot.daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn