Phấn đấu đến năm 2019, 100% học sinh tiểu học trên địa bàn Thành phố được học 2 buổi/ngày (23/10/2018)

Nhằm giữ vững và mở rộng quy mô dạy học 2 buổi/ngày, bán trú; tạo cơ hội chăm sóc, giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện đối với giáo dục tiểu học, thực hiện mục tiêu chiến lược phát triển giáo dục – đào tạo giai đoạn 2011 – 2020 của Thủ tướng Chính phủ, kế hoạch xây dựng trường chuẩn quốc gia trên địa bàn Thành phố, từ đó, tạo nền tảng vững chắc thực hiện đổi mới cane bản, toàn diện giáo dục phổ thông theo Nghị quyết số 29 – NQ/TW ngày 03/11/2013 Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Ngày 12/10/2018, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch số 164/KH-UBND về việc tổ chức thực hiện dạy học 2 buổi/ngày, bán trú cấp tiểu học giai đoạn 2018 – 2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột.

Theo đó, các nhiệm vụ và giải pháp gồm:  Đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng mục đích, ý nghĩa về sự cần thiết của Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, các bậc học cha mẹ học sinh và cộng đồng đối với việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày và bán trú cấp tiểu học. Xây dựng Chương trình giáo dục nhà trường và tổ chức dạy học Xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viện, nhân viên đáp ứng học 2 buổi/ngày. Quy hoạch mạng lưới trường, lớp; bổ sung, hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu dạy học 2 buổi/ngày và bán trú. Tăng cường công tác xã hội hóa, quản lý nhà nước.

Lộ trình triển khai:

Năm học 2018 – 2019, tiếp tục giữ vững ổn định quy mô trường lớp dạy học 2 buổi/ngày ở các trường đã đạt chuẩn quốc gia và trong lộ trình xây dựng trường chuẩn quốc gia đến năm 2019, các trường đủ trường đủ điều kiện triển khai chương trình dạy học ngoại ngữ 10 năm theo Quyết định 1400/QĐ-TTg, ngày 30/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định 3159/QĐ-UBND, ngày 7/1/2011 của UBND tỉnh Đắk Lắk. Đối với các trường thực hiện dạy học tiếng Êđê, các trường thuộc vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn bố trí dạy học tăng thời lượng phù hợp (6 – 8 buổi/tuần) để tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số.

Tăng dần quy mô trường tổ chức dạy học 2 buổi/ngày ở những nơi có đủ điều kiện. Đến năm học  2019 – 2020, 100% học sinh tiểu học trên địa bàn Thành phố được học 2 buổi/ngày, 40% học sinh bán trú để thực hiện có chất lượng Chương trình giáo dục tiểu học mới theo Đề án đổi mới giáo dục phổ thông của Chính phủ và Chương trình giáo dục phổ thông của Chính phủ và Chương trình giáo dục phổ thông từ năm học 2019 – 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Phòng Giáo dục và Đào tạo là đơn vị chủ trì, chịu trách nhiêm, phối hợp với các phòng ban liên quan triển khai thực hiện kế hoạch này. Thực hiện công tác tuyên truyền để tạo sự đồng thuận trong nhân dân và xã hội. Tổ chức kiểm tra, đánh giá tổng hợp kết quả triển khai thực hiện kế hoạch trong toàn thành phố trong từng năm học và từng giai đoạn.

Hồng Thắm

Các tin khác
Bình chọn
Góp ý giao diện Cổng thông tin điện tử của thành phố Buôn Ma Thuột
Quảng Cáo
   

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột

Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Văn Hưng - Phó chủ tịch UBND Thành phố - Trưởng Ban biên tập Website

Địa chỉ : 01 Lý Nam Đế - Thành phố Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk Phone +84-262-3606465 Fax +84-262-3955007 Email: banbientap@bmt.daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "Buon Ma Thuot Portal" hoặc "www.buonmathuot.daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn