Phấn đấu thu ngân sách Nhà nước năm 2018 trên địa bàn Thành phố Buôn Ma Thuột đạt 1.378 tỷ đồng. (30/03/2018)

Để triển khai thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước năm 2018 đạt và vượt chỉ tiêu  UBND tỉnh và HĐND Thành phố giao, UBND Thành phố Buôn Ma Thuột vừa ban hành Kế hoạch số 61/KH-UBND yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành thuộc Thành phố, Chủ tịch UBND các phường, xã tập trung thực hiện một số nhiệm vụ.

Ảnh minh họa

Trong đó, yêu cầu Chi cục thuế Thành phố Buôn Ma Thuột tổ chức triển khai công tác thu ngân sách một cách quyết liệt ngay từ đầu năm, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu thuế, phí  và lệ phí năm 2018 theo dự toán UBND Tỉnh và HĐND Thành phố giao. Nêu cao tinh thần trách nhiệm của tập thể lãnh đạo Chi cục thuế, các Đội trưởng, Phó đội trưởng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị. Nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý, điều hành của các đội thuế từ  Văn phòng Chi cục thuế đến các Đội thuế phường, xã, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của các cấp về thu ngân sách năm 2018; Tiếp tục triển khai Đề án thu nợ và chưỡng chế nợ thuế, đảm bảo mức nợ theu chỉ tiêu giao của ngành thuế. Thu kkipj thời các khoán thuế phát sinh vào ngân sách Nhà nước, hạn chế nợ mới phát sinh. Thực hiện tốt Đề án chống thất thu đối với doanh nghiệp kinh doanh nhà hàng; khách sạn; các dịch vụ Karaoke, Massage, vũ trường. Đề án tăng cường công tác quản lý thu thuế đối với cá nhân doanh nghiệp nộp thuế theo phương pháp khoán. Tăng cường công tác chống gian lận thương mại, chống thất thu ngân sách đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu; Đổi mới công tác tổ chức thu để nâng cao hiệu quả chống thất thu thuế TNDN đối với doanh nghiệp cà phê mua theo bảng kê; chống thất thu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với lĩnh vực kinh doanh phân bón. Phương án chống thất thu đối với hoạt động khai thác khoáng sản, phấn đấu khai thác tăng nguồn thu để đảm bảo hoàn thành dự toán thu năm 2018. Đồng thời phối hợp với UBND các phường, xã, lãnh đạo, chỉ đạo các đội thuế phường, xã tổ chức triển khai công tác thu các loại thuế kịp thời, đẩy mạnh thu nợ, thu thuế phát sinh, quản lý tốt nguồn thu qua việc quản lý hộ kinh doanh tạm nghỉ kinh doanh, xây dựng cơ bản tư nhân trên địa bàn Thành phố.

UBND các phường, xã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo Đội thuế tổ chức thực hiện bộ thuế khoán năm 2018, đảm bảo thu đạt các chỉ tiêu tối thiểu ngay từ đầu năm. Phối hợp chặt chẽ với Chi cục thuế trong việc chỉ đạo, hộ trợ công tác thu, quản lý nguồn thu. Có biện pháp, giải pháp để thu thuế xây dựng cơ bản thu nhân có hiệu quả nhất.

Triển khai các biện pháp khai thác nguồn thu, chống thất thu đối với các ngành, lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro cao về thuế; thực hiện thu đúng, thu đủ thuế đối với các đơn vị nộp thuế vãng lai tại địa phương, đặc biệt chú ý đối với hoạt động khai thác khoáng sản, nhận thầu xây dựng cơ bản, kinh doanh bất động sản, vận tải,…

Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuế, ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin trong công tác quản lý thu thuế. Tăng cường công tác quản lý nội bộ ngành thuế; kiện toàn, sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ thuế hợp lý, đảm bảo quản lý chặt chẽ hơn nữa các nguồn thu phát sinh, chống thất thu; chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, nâng cao năng lực, trách nhiệm, tính minh bạch trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức ngành thuế.

Tăng cường công tác tuyên truyền chính sách thuế; đưa tin các doanh nghiệp chấp hành tốt nghĩa vụ thuế với Nhà nước, đồng thời phê phán các đơn vị, cá nhân nợ thuế dây dưa.

Phấn đấu thu đạt và vượt chỉ tiêu thu ngân sách theo Nghị quyết HĐND Thành phố giao năm 2018 là 1.378.000 triệu đồng. Trong đó, kế hoạch thu quý I: 340.000 triệu đồng; quý II: 325.000 triệu đồng; quý III: 373.000 triệu đồng và quý IV là 340.000 triệu đồng.

Trên cơ sở kế hoạch thu ngân sách, hàng quý UBND Thành phố sẽ chỉ đạo phấn đấu thu thuế, phí và lệ phí vượt từ 5% đến 10% để bù khoản thiếu hụt chi thường xuyên và thu tăng 10% tiền sử dụng đất để đảm bảo nhu cầu chi đầu tư phát triển.

 

Hương Giang

Các tin khác
Bình chọn
Góp ý giao diện Cổng thông tin điện tử của thành phố Buôn Ma Thuột
Quảng Cáo
   

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột

Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Văn Hưng - Phó chủ tịch UBND Thành phố - Trưởng Ban biên tập Website

Địa chỉ : 01 Lý Nam Đế - Thành phố Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk Phone +84-262-3606465 Fax +84-262-3955007 Email: banbientap@bmt.daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "Buon Ma Thuot Portal" hoặc "www.buonmathuot.daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn