Phát triển nông nghiệp đô thị gắn với xây dựng nông thôn mới ở Thành phố Buôn Ma Thuột (24/05/2016)

Mặc dù, chiếm tỷ trọng không lớn trong cơ cấu GDP của thành phố, nhưng giá trị tuyệt đối của ngành nông lâm nghiệp vẫn tăng. Cơ cấu sản xuất nông nghiệp, kinh tế khu vực nông thôn có sự chuyển dịch theo hướng mở rộng những ngành và sản phẩm có giá trị kinh tế cao. Giá trị thu nhập trên 1 ha canh tác của thành phố hiện nay đạt hơn 80 triệu đồng. Tuy nhiên vấn đề đặt ra hiện nay là phát triển nông nghiệp của thành phố phải gắn với phát triển đô thị và xây dựng nông thôn mới.

(Bộ mặt nông thôn ở thành phố BMT đang được thay đổi)

Xuất phát từ đặc điểm là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hoá của cả tỉnh, do vậy việc xây dựng nông thôn mới ở Thành phố phải gắn liền với phát triển đô thị theo hướng văn minh, hiện đại. Trong số 8 đơn vị hành chính là các xã, Thành phố đã chọn Ea Kao, Hòa Thuận và Hòa Thắng để xây dựng theo hướng đô thị. Quá trình chỉ đạo xây dựng nông thôn mới ở các xã còn lại Thành phố đặc biệt quan tâm đến khâu quy hoạch, nhất là quy hoạch hệ thống giao thông và khu dân cư để bảo đảm vừa đạt chuẩn theo tiêu chí nông thôn mới, vừa tiệm cận với xu hướng mở rộng đô thị. Với phương châm làm tới đâu chắc tới đó, đến nay các xã đã hoàn thành quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết giao thông, thuỷ lợi. Đặc biệt do làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, nên hầu hết người dân đều hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của xây dựng nông thôn mới, tự nguyện đóng góp ngày công, hiến đất và kinh phí phục vụ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Tổng kinh phí đã huy động tại 8 xã trong những năm qua lên tới hàng trăm tỷ đồng, trong đó riêng năm 2012, là 11 tỷ đồng tiền mặt, chưa kể nhân dân hiến hàng chục ngàn m2 đất, phá bỏ nhiều diện tích cây cà phê, cây ăn quả để làm đường. Qua đó nhân dân đã gân cấp sửa chữa, mở rộng được hơn 30 km đường giao thông nông thôn, trong đó có hơn 16 km đường bê tông, gần 22 km đường điện phục vụ sản xuất… Đặc biệt, các xã đã huy động nhân lực và thuê khoán máy móc đào đắp hàng chục ngàn m3 đất góp phần chỉnh trang hệ thống kênh mương thủy lợi, đường giao thông nội đồng, đáp ứng yêu cầu tưới tiêu nước phục vụ sản xuất hàng hoá. Nếu so với Bộ tiêu chí quốc gia, đến nay các xã thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố đều đã đạt từ 6- 10 tiêu chí.

Từ chương trình xây dựng nông thôn mới, gắn với phát triển đô thị, trong hai năm gần đây đã góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn của thành phố. Các dịch vụ chế biến lương thực, thực phẩm, thức ăn gia súc, vận chuyển, ăn uống giải khát, cơ khí nhỏ, điện, thuỷ lợi phát triển mạnh phù hợp với xu thế phát triển đô thị. Ngày cành xuất hiện nhiều mô hình sản xuất theo hướng sản xuất – kinh doanh kết hợp rất hiệu quả. Trên địa bàn thành phố hiên có 130 trang trại vờn- ao – chuồng có thu nhập từ 100 đến 300 triệu đồng/hộ/năm. Hệ thống giao thông nội đồng, mương máng tưới tiêu thuỷ lợi… được quan tâm đầu tư xây dựng. Nông nghiệp, nông thôn của thành phố có những thay đổi đáng kể đã góp phần giảm nghèo, tạo việc làm, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.      

Dù đạt được một số kết quả nêu trên, nhưng Buôn Ma Thuột còn nhiều việc phải làm trong đầu tư khai thác các thế mạnh về đất đai, tài nguyên, nguồn lao động nông thôn. Việc đưa cơ giới vào sản xuất nông nghiệp gặp khó khăn. Giá cả các loại nguyên, nhiên, vật liệu, thức ăn gia súc luôn biến động làm tăng chi phí sản xuất. Dịch bệnh gia súc, gia cầm, dịch hại trên cây trồng luôn diễn biến phức tạp. Các dịch vụ và cơ sở hạ tầng hỗ trợ sản xuất nông nghiệp và nông thôn chậm phát triển. Các chuỗi liên kết từ sản xuất đến chế biến, tiêu thụ mới hình thành chưa chặt chẽ. Hệ thống phân phối, tiếp thị nông sản ở ngoại thành còn nhiều hạn chế. 

Bên cạnh đó, để thúc đẩy chương trình nông nghiệp đô thị đạt mục tiêu đề ra, thành phố đang tích cực vận động nông dân chuyển dịch chuyển dịch kinh tế nông nghiệp; Chú trọng đầu tư xây dựng hoàn thiện hệ thống tưới tiêu, giao thong nông thôn, giao thông nội đồng để đảm bảo sản xuất nông nghiệp hàng hoá; nâng cao thu nhập, phân công lại lao động nông thôn. Tập trung sức giải quyết việc làm, nâng thu nhập cho dân cư nông thôn bằng việc chuyển dịch chuyển dịch kinh tế , cơ cấu lao động ở nông thôn. Lồng ghép các chương trình, dự án phát triển nông, lâm nghiệp, thuỷ sản, ngành nghề với các chương trình dạy nghề cho nông dân và doanh nhân nông thôn giỏi về quản lý kinh tế;  Tập trung hoàn thiện đúng tiến độ chương trình thí điểm xây dựng nông thôn mới tại 3 xã Ea Kao, Hòa Thuận và Hòa Thắng tiếp tục triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 trên địa bàn.

(Xây dựng nông thôn ở xã Ea Kao)

Tin bài: Hữu Phú

 
Bình chọn
Góp ý giao diện Cổng thông tin điện tử của thành phố Buôn Ma Thuột
Quảng Cáo
   

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột

Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Văn Hưng - Phó chủ tịch UBND Thành phố - Trưởng Ban biên tập Website

Địa chỉ : 01 Lý Nam Đế - Thành phố Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk Phone +84-262-3606465 Fax +84-262-3955007 Email: banbientap@bmt.daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "Buon Ma Thuot Portal" hoặc "www.buonmathuot.daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn