Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn Thành phố Buôn Ma Thuột (09/04/2018)

Thực hiện Công văn số 1991/UBND-NC ngày 16/3/2018 của UBND Tỉnh Đắk Lắk. Nhằm tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ  trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 1093/UBND-VP về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn năm 2018.

Ảnh minh họa

Theo đó, UBND thành phố Buôn Ma Thuột yêu cầu Phòng Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy số 1, Thủ trưởng các phòng, ban thành phố và Chủ tịch UBND các phường, xã  triển khai thực hiện nghiêm các nội dung sau:

Giao cho Thủ trưởng các cơ quan đơn vị tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy tại cơ quan, đơn vị để chấn chỉnh, khắc phục ngay những sơ hở, thiếu sót, các vi phạm về phòng cháy, chữa cháy nhất là khoảng cách an toàn phòng cháy, chữa cháy, lối thoát nạn, việc xâm phạm hệ thống cấp nước chữa cháy.

Giao cho Phòng cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy số 1 chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu UBND thành phố thực hiện công tác kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy tại địa phương; hướng dẫn, chỉ đạo UBND các phường, xã đầu tư kinh phí cho hoạt động phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Củng cố, kiện toàn lực lượng dân phòng đảm bảo hoạt động hiệu quả; thường xuyên duy trì điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy đối với khu dân cư, hộ gia đình; chỉ đạo và thực hiện tự kiểm tra việc chấn chỉnh, khắc phục ngay những sơ hở, thiếu sót, các vi phạm về phòng cháy chữa cháy nhất là khoảng cách an toàn phòng cháy chữa cháy, lối thoát nạn, việc xâm phạm hệ thống cấp nước chữa cháy. Qua đó kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những sơ hở, thiếu sót trong công tác PCCC, hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra trên địa bàn.

Thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn PCCC tại cơ quan, đơn vị, cơ sở; thường xuyên tổ chức tự kiểm tra an toàn PCCC; tăng cường tuyên truyền cho cán bộ công nhân viên, người lao động;  trang bị đầy đủ các phương tiện chữa cháy theo đúng quy định. Thực hiện nghiêm túc việc đảm bảo an toàn PCCC tại các chợ, khu dân cư, nhà liền kề, nhà ở kết hợp kinh doanh, nhất là ở khu đô thị, các cơ sở sản xuất tại các khu, cụm công nghiệp. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về an toàn PCCC; trang bị đầy đủ phương tiện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, nâng cao kiến thức PCCC đáp ứng yêu cầu phòng cháy và chữa cháy ngay tại địa bàn dân cư; chủ động các phương án chữa cháy và đầu tư trang bị phương tiện phục vụ chữa cháy; thường xuyên kiểm tra thực hiện các quy định về phòng cháy chữa cháy rừng.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng phong trào “Toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy” gắn với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Thực hiện hiệu quả phương châm 4 tại chỗ “lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, chỉ huy tại chỗ và hậu cần tại chỗ”. Xây dựng và nhân rộng những mô hình, điển hình tiên tiến trong công tác phòng cháy, chữa cháy.

Hương Giang

 

Bình chọn
Góp ý giao diện Cổng thông tin điện tử của thành phố Buôn Ma Thuột
Quảng Cáo
   

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột

Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Văn Hưng - Phó chủ tịch UBND Thành phố - Trưởng Ban biên tập Website

Địa chỉ : 01 Lý Nam Đế - Thành phố Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk Phone +84-262-3606465 Fax +84-262-3955007 Email: banbientap@bmt.daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "Buon Ma Thuot Portal" hoặc "www.buonmathuot.daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn