Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù (20/09/2018)

UBND Thành phố Buôn Ma Thuột vừa ban hành Kế hoạch 144/KH-UBND  về thực hiện đề án tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018-2021.

Ảnh minh họa

Với mục tiêu nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong nhận thức và ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật cho các đối tượng được phổ biến, giáo dục pháp luật của Đề án; đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đối với các đối tượng nêu trên đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức, góp phần phòng ngừa tội phạm, tái phạm tội và các hành vi vi phạm pháp luật khác do thiếu hiểu biết về pháp luật, hỗ trợ các đối tượng thuộc phạm vi của Đề án tái hòa nhập cộng đồng một cách hiệu quả; đồng thời đảm bảo quyền được học tập, tìm hiểu pháp luật, được phổ biến các quy định pháp luật về quyền, nghĩa vụ của công dân, pháp luật hình sự, thi hành án hình sự, xử lý vi phạm hành chính…

Nhằm triển khai đồng bộ các biện pháp, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong nhận thức và ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật cho các đối tượng được phổ biến giáo dục pháp luật của Đề án; đưa công tác phổ biến giáo dục pháp luật đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm, góp phần phòng ngừa tội phạm, tái phạm tội và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Đồng thời xác định các nội dung cụ thể, phù hợp với thực tiễn và trách nhiệm của các phòng, ban, ngành, đoàn thể và UBND xã, phường trong việc thực hiện các nhiệm vụ trong Kế hoạch từ nay đến năm 2021; đồng thời thu hút mọi nguồn lực xã hội tham gia phổ biến giáo dục pháp luật phù hợp với từng nhóm đối tượng được phổ biến, giáo dục pháp luật.

Để thực hiện những mục tiêu trên, Kế hoạch cũng đề ra những nội dung, tiến độ triển khai thực hiện như: Hướng dẫn, chỉ đạo, điều hành; tổ chức điều tra, khảo sát, đánh giá nhu cầu thông tin về pháp luật của từng nhóm đối tượng;  rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, hệ thống hóa văn bản pháp luật có liên quan đến công tác PBGDPL thuộc phạm vi của Đề án; đổi mới nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với đặc điểm, tính chất của từng nhóm đối tượng nhằm trang bị kiến thức pháp luật, nâng cao ý thức pháp luật cho các đối tượng của Đề án; xây dựng các mô hình điểm về PBGDPL cho các đối tượng của Đề án; tổ chức rà soát, đề xuất chỉnh lý chương trình giảng dạy pháp luật cho các đối tượng; tập huấn, bồi dưỡng cho các chủ thể thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật; biện soạn, in ấn, cấp phát tài liệu pháp luật, tài liệu tuyên truyền nghiệp vụ phổ biến giáo dục pháp luật và xây dựng các tiểu phẩm pháp luật phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật thuộc phạm vi Đề án; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, phổ biến giáo dục pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật cho các đối tượng của Đề án bằng nhiều hình thức; rà soát nhu cầu về trang thiét bị, cơ sở vật chất phục vụ thực hiện Đề án và trang bị theo yêu cầu thực tế của các cơ quan, đơn vị bảo đảm đầu tư có trọng điểm, tiết kiệm, hiệu quả; tăng cường phối hợp về phổ biến, giáo dục pháp luật đối với các đối tượng của Đề án; gắn việc thực hiện Đề án với các hoạt động, chương trình có liên quan và các đề án khác về phổ biến, giáo dục pháp luật để đảm bảo sự thống nhất, tiết kiệm về nguồn lực thực hiện và đạt hiệu quả cao.

Hương Giang

Các tin khác
Bình chọn
Góp ý giao diện Cổng thông tin điện tử của thành phố Buôn Ma Thuột
Quảng Cáo
   

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột

Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Văn Hưng - Phó chủ tịch UBND Thành phố - Trưởng Ban biên tập Website

Địa chỉ : 01 Lý Nam Đế - Thành phố Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk Phone +84-262-3606465 Fax +84-262-3955007 Email: banbientap@bmt.daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "Buon Ma Thuot Portal" hoặc "www.buonmathuot.daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn