Thành phố Buôn Ma Thuột đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2017 (26/10/2017)

Thực hiện Công văn số 7319/UBND-TH ngày 15/9/2017 của UBND Tỉnh Đắk Lắk về việc đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2017. Vừa qua, UBND Thành phố Buôn Ma Thuột đã có văn bản yêu cầu thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị có liên quan và Chủ tịch UBND các phường, xã tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ cải cách hành chính của thành phố trong năm 2017.

Theo đó, các phòng, ban, đơn vị, UBND các phường, xã công khai 100% thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 28/12/2016 của UBND tỉnh về việc thực hiện nghiêm quy định xin lỗi bằng văn bản khi giải quyết quá hạn thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk và Kế hoạch số 131/KH-UBND ngày 19/9/2017 của UBND Thành phố Buôn Ma Thuột về cải thiện chỉ số cải cách hành chính; Thực hiện nghiêm cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Triển khai các biện pháp tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính. Chấn chỉnh kịp thời thái độ phục vụ, giao tiếp, ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức. Đề xuất khen thưởng những cơ quan, đơn vị, cá nhân làm tốt và xử lý nghiêm khắc những trường hợp không thực hiện đúng quy định hoặc có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực trong phục vụ nhân dân; Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính, thủ tục hành chính, biểu dương những mô hình mới, cách làm hay, điển hình tiên tiến trong tổ chức thực hiện giải quyết thủ tục hành chính cũng như phản ánh thủ tục hành chính còn rườm rà, phức tạp; Những tổ chức, cá nhân thực hiện chưa tốt, gây phiền hà, sách nhiễu cho người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính; Tăng cường hiệu quả việc áp dụng và duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008 theo quy định.

Giao cho Phòng Tư pháp tham mưu, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật; kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, UBND các phường, xã khẩn trương niêm yết công khai đầy đủ thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đảm bảo đúng quy định; chủ trì phối hợp với Phòng Nội vụ, Văn phòng HĐND và UBND Thành phố khẩn trương thực hiện các thủ tục chuyển giao công tác kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Phòng Tư pháp về Văn phòng HĐND và UBND ;  Phòng Nội vụ tham mưu UBND Thành phố thực hiện cơ cấu ngạch công chức, viên chức theo Đề án vị trí việc làm; tổ chức thực hiện tinh giản biên chế đảm bảo đúng nguyên tắc, đối tượng, tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã và viên chức đúng quy định; tăng cường kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2018; Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố tham mưu UBND Thành phố tiếp tục đẩy mạnh thực hiện kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý Nhà nước; tăng cường công tác tuyên truyền về cải cách hành chính, thủ tục hành chính; hướng dẫn người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 nhằm nâng cao tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết ở mức độ 3; Văn phòng HĐND và UBND Thành phố tham mưu thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông; thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính; thực hiện công khai 100% các thủ tục hành chính trên Cổng thông tin điện tử của Thành phố; cập nhật công khai kết quả xử lý thủ tục hành chính trên Cổng thông tin điện tử của Thành phố theo quy định…

Xem nội dung chi tiết văn bản tại đây

 

Hương Giang

Các tin khác
Bình chọn
Góp ý giao diện Cổng thông tin điện tử của thành phố Buôn Ma Thuột
Quảng Cáo
   

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột

Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Văn Hưng - Phó chủ tịch UBND Thành phố - Trưởng Ban biên tập Website

Địa chỉ : 01 Lý Nam Đế - Thành phố Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk Phone +84-262-3606465 Fax +84-262-3955007 Email: banbientap@bmt.daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "Buon Ma Thuot Portal" hoặc "www.buonmathuot.daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn