Thành phố Buôn Ma Thuột, cải thiện Chỉ số Cải cách hành chính (Pax Index) năm 2017 (20/09/2017)

UBND Thành phố Buôn Ma Thuột vừa ban hành Kế hoạch số 131/KH-UBND ngày 19/9/2017 về cải thiện Chỉ số Cải cách hành chính (Pax Index) năm 2017.

Theo đó, với mục tiêu nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về tinh thần phục vụ, nâng cao chất lượng phục vụ và tăng chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp; Cải thiện, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh và 8 chỉ số thành phần về công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính; xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật tại tỉnh; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công và hiện đại hóa hành chính; Nâng cao vị trí xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính của Thành phố, phấn đấu năm 2017 và các năm tiếp theo cao hơn xếp hạng vị trí năm 2016.

Các nội dung cơ bản thực hiện Kế hoạch: Về nội dung đánh giá kết quả thực hiện cải cách hành chính gồm chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính; Xây dựng và thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; Cải cách thủ tục hành chính; Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Cải cách tài chính công; Cải cách Thủ tục hành chính; Nâng cao chất lượng và hoạt động của cơ chế một cửa, một cửa liên thông; Hiện đại hóa hành chính.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các phường, xã căn cứ đề án, chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2016 – 2020 của Thành phố và theo chức năng, nhiệm vụ và phạm vi quản lý Nhà nước của cơ quan, đơn vị mình thường xuyên tự kiểm tra, đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành và thực hiện cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Nghiêm túc chấn chỉnh, đổi mới lề lối làm việc, thái độ phục vụ và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức đối với nhân dân. Không để xảy ra tình trạng nhũng nhiễu, hách dịch, thờ ơ, thiếu trách nhiệm, tiêu cực trong xử lý công việc. Kịp thời tiếp nhận và phản ảnh kiến nghị của cá nhân, tổ chức đến giaod ịch hành chính tại cơ quan, đơn vị để có biện pháp xử lý khắc phục. Chịu trách nhiệm về việc xin lỗi người dân khi giải quyết thủ tục hành chính chậm. Tham mưu UBND thành phố tổ chức đối thoại trực tiếp với nhân dân, doanh nghiệp trên lĩnh vực được giao để kịp thời giải quyết, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc của người dân và doanh nghiệp.

Tăng cường công tác quán triệt, tuyên truyền về vai trò, tầm quan trọng của công tác CCHC, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền về CCHC. Hàng năm, rà soát kết quả công bố Chỉ số PAR INDEX của Thành phố và kết quả chỉ số cải cách hành chính của đơn vị mình ở những nội dung chưa đạt điểm so với điểm chuẩn tối đa hoặc có kết quả thấp so với chỉ số trung bình chung của cả nước thuộc trách nhiệm tham mưu, thực hiện của đơn vị mình để có kế hoạch phân công trách nhiệm cụ thể cho tập thể, cá nhân có liên quan khắc phục kịp thời và cải thiện trong những năm tiếp theo.

Cải thiện chỉ số cải cách hành chính sẽ là cơ hội để chính quyền tạo dựng niềm tin, sự hài lòng của người dân cũng như doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn. Góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.

Xem chi tiết văn bản tại đây.

Hương Giang

Các tin khác
Bình chọn
Góp ý giao diện Cổng thông tin điện tử của thành phố Buôn Ma Thuột
Quảng Cáo
   

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột

Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Văn Hưng - Phó chủ tịch UBND Thành phố - Trưởng Ban biên tập Website

Địa chỉ : 01 Lý Nam Đế - Thành phố Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk Phone +84-262-3606465 Fax +84-262-3955007 Email: banbientap@bmt.daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "Buon Ma Thuot Portal" hoặc "www.buonmathuot.daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn