Thành phố Buôn Ma Thuột, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới (09/01/2018)

Để triển khai thực hiện đạt hiệu quả Chương trình số 14-CTr/TU ngày 22/5/2017 của Tỉnh ủy Đắk Lắk,  thực hiện Kết luận 11-KL/TW, ngày 19/1/2017 của Ban Bí thư TW Đảng ( khóa XII) về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 08-CT/TW ngày 21/10/2011 của Ban Bí thư (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới; tại Kế hoạch số 69-KH/TU do ông Nguyễn Anh Dũng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy vừa ký ban hành, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy, Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các hội đoàn thể của Thành phố và phường, xã, lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai tập trung thực hiện tốt các nội dung sau:

Đẩy mạnh công tác triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện Kết luận 11- KL/TW ngày 19/1/2017, Chỉ thị 08-CT/TW ngày 21/10/2011 của Ban Bí thư và Chương trình số 14-CTr/TU ngày 22/5/2017 của Tỉnh ủy Đắk Lắk về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội, doanh nghiệp, nhân dân về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; khơi dậy và phát huy tính trung thực, đạo đức kinh doanh, ý thức, trách nhiệm vì cộng đồng của từng doanh nghiệp, doanh nhân, hộ gia đình và người dân, để bảo đảm an toàn thực phẩm, nhất là trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Từng bước kiểm soát an toàn thực phẩm theo chuỗi cung cấp thực phẩm. Ngăn chặn hiệu quả và tiến tới chấm dứt việc lưu thông, buôn bán, sử dụng hóa chất cấm và lạm dụng kháng sinh, thuốc bảo vệ thực vật trong trồng trọt, chăn nuôi, chế biến và bảo quản thực phẩm; tạo chuyển biến rõ nét về bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn Thành phố trong thời gian tới.

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, nâng cao trách nhiệm, hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm, triển khai thực hiện công tác an toàn thực phẩm trên địa bàn, xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của Pháp luật.

Chỉ tiêu đến năm 2020:

- Phấn đấu 100% các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống có kiến thức và thực hành đúng về an toàn thực phẩm.

- 100% các cơ sở thực phẩm được cấp chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.

- 100% các cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ, kinh doanh thức ăn đường phố ký cam kết bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Hàng năm giảm tỷ lệ số vụ mắc ngộ độc thực phẩm đông người còn dưới 10%/năm.

- Đến năm 2020, trên 98% người tiêu dùng có kiến thức và thực hành đúng về an toàn thực phẩm.

Với các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu:

+ Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền; Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, vận động nâng cao nhận thức về an toàn thực phẩm; Tăng cường quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm và khuyến khích phát triển hệ thống quản lý tiên tiến, sản xuất theo chuỗi đảm bảo an toàn thực phẩm.

Tiếp đó, Ngày 08/1/2018 UBND Thành phố Buôn Ma Thuột cũng đã ban hành công văn  số 54/UBND-VP về triển khai thực hiện Kế hoạch số 69 của Thành ủy về  tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới.

UBND Thành phố giao cho Phòng y tế chủ trì, phối hợp với Phòng kinh tế và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ cụ thể của từng đơn vị trong việc phân cấp quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm. Đồng thời tham mưu UBND Thành phố xây dựng Kế hoạch triển khai Kế hoạch số 69-KH/TU ngày 27/12/2017 của Thành ủy.

Xem chi tiết văn bản tại đây

 

Hương Giang

Các tin khác
Bình chọn
Góp ý giao diện Cổng thông tin điện tử của thành phố Buôn Ma Thuột
Quảng Cáo
   

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột

Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Văn Hưng - Phó chủ tịch UBND Thành phố - Trưởng Ban biên tập Website

Địa chỉ : 01 Lý Nam Đế - Thành phố Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk Phone +84-262-3919212 Fax +84-262-3955007 Email: banbientap@bmt.daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "Buon Ma Thuot Portal" hoặc "www.buonmathuot.daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn