Thành phố Buôn Ma Thuột, thực hiện Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2018-2020. (31/01/2018)

UBND Thành phố Buôn Ma Thuột vừa ban hành Kế hoạch phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2018 – 2020 trên địa bàn Thành phố nhằm tạo môi trường học tập, vui chơi, sinh sống an toàn cho trẻ em; kiểm soát tình hình tai nạn, thương tích trẻ em, đặc biệt là tai nạn đuối nước và tai nạn giao thông.

Ảnh minh họa

Mục tiêu cụ thể đến năm 2020 của kế hoạch là giảm tỷ suất trẻ em bị tai nạn, thương tích xuống dưới 60/10.000 trẻ em; giảm tỷ suất trẻ em tử vong do tai nạn, thương tích xuống còn 4/10.000 trẻ em; phấn đấu có trên 400 ngô nhà thuộc ác hộ gia đình có trẻ em đạt tiêu chí Ngôi nhà an toàn; 25 trường học đạt tiêu chuẩn Trường học an toàn; 21/21 phường, xã đạt tiêu chuẩn Cộng đồng an toàn; giảm 25% số trẻ tử vong do tai nạn giao thông đường bộ so với năm 2015; giảm 15% số trẻ em tử vong do đuối nước so với năm 2015; 90% trẻ em trong độ tuổi tiêu học và trung học cơ sở biết kỹ năng an toàn trong môi trường nước; 50% phường, xã trên địa bàn triern khai thí điểm chương trình bơi an toàn cho trẻ em; 100% cán bộ cấp Thành phố và 90% cán bộ cấp phường, xã cộng tác viên, tình nguyện viên làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em được tập huấn về kỹ năng phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em; 90% nhân viên y tế thôn, bản, nhân viên y tế trường học biết các kỹ thuật sơ cứu, cấp cứu ban đầu cho trẻ em bị tai nạn, thương tích.

Nội dung chủ yếu của kế hoạch gồm: Đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục, vận động xã hội nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng về phòng, chống tai nạn, thương tích cho trẻ em, gia đình, trường học, cộng đồng và xã hội; nâng cao năng lực về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em; xây dựng Ngôi nhà an toàn, Trường học an toàn, Cộng đồng an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em...

Để đạt được những mục tiêu trên, kế hoạch thực hiện một số giải pháp chủ yếu như: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em thông qua việc ban hành các Nghị quyết, Chỉ thị, Chương trình...; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, vận động xã hội nhằm nâng cao nhận thức về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em trong cộng đồng. Củng cố, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cộng tác viên làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em các cấp, các ngành, đoàn thể liên quan về công tác phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp liên ngành trong việc phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em; tăng cường thanh tra, kiểm tra, theo dõi, giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật và các quy định có liên quan đến đảm bảo an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em; phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm.

Về nội dung “Xây dựng ngôi nhà an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em, Thành phố chọn 01 phường, xã xây dựng thí điểm, kiểm tra và nhân rộng mô hình Ngô nhà an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em. Tổ chức triển khai các hoạt động can thiệp và tư vấn trực tiếp tại các gia đình, nhằm loại bỏ nguy cơ gây tai nạn, thương tích trẻ em tại gia đình; hướng dẫn sử dụng các thiết bị an toàn trong gia đình; tổ chức kiểm tra, giám sát đánh giá công nhận ngôi nhà đạt tiêu chí ngôi nhà an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em.

Về nội dung “ Xây dựng Trường học an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em: Xây dựng và nâng cao cơ sở vật chất như bể bơi, hàng rào, biển báo… tại các trường thí điểm; đánh giá và nhân rộng mô hình Trường học an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em tại các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở. Tổ chức hoạt động trong trường học và ngoại khóa cho học sinh về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em; triển khai các hoạt động can thiệp và lồng ghép xây dựng trường chuẩn quốc gia, các chương trình của nhà trường, địa phương để cải tạo môi trường học tập, vui chơi, giải trí, ăn nghỉ bán trú cho học sinh nhằm giảm thiểu nguy cơ gây tai nạn, thương tích trong trường học…

Về nội dung xây dựng Cộng đồng an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em: Xây dựng thí điểm, đánh giá và nhân rộng mô hình Cộng đồng an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em. Củng cố và duy trì hoạt động hiệu quả của Ban điều hành và Nhóm công tác liên ngành bảo vệ trẻ em cấp Thành phố, Ban chỉ đạo phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em của ngành Y tế. Triển khai các hoạt động chuyên môn kỹ thuật về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em tại cộng đồng. Phát triển hệ thống sơ cứu, vận chuyển cấp cứu, điều trị cho trẻ em bị tai nạn, thương tích tại coongjd dồng và tại các cơ sở y tế.

Về nội dung phòng, chống tai nạn giao thông đường bộ cho trẻ em: Xây dựng thí điểm, đánh giá và nhân rộng 10 mô hình An toàn giao thông đường bộ cho trẻ em tại các nhà trường. Tổ chức hoạt động trong trường học, hoạt động ngoại khóa nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng an toàn khi tham gia giao thông đường bộ. Sơ cứu, cấp cứu tai nạn giao thông cho học sinh. Tổ chức thực hiện các hoạt động can thiệp nhằm giảm thiểu nguy cơ gây tai nạn giao thông đường bộ cho trẻ em; Hướng dẫn sử dụng các trang thiết bị an toàn khi tham gia giao thông đường bộ cho trẻ em; thường xuyên quan tâm, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm về các quy định an toàn giao thông đường bộ cho trẻ em.

UBND Thành phố giao Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, UBND các phường, xã tổ chức, triển khai Kế hoạch trên toàn phạm vi Thành phố; Tổ chức các hoạt động truyền thông, giáo dục nâng cao kiến thức, nhận thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em, đặc biệt là tai nạn đuối nước, tai nạn giao thông; nâng cao năng lực về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức  làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Bên cạnh đó, chủ trì xây dựng và thực hiện cơ chế phối hợp liên ngành về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em; xây dựng, nhân rộng mô hình Ngôi nhà an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em; triển khai hệ thống theo dõi, giám sát, đánh giá về tình hình tai nạn, thương tích trẻ em. Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá, tổng hợp tình hình và kết quả thực hiện Kế hoạch này; tổ chức sơ kết, tổng kết và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện với UBND Thành phố và Sở  Lao động – Thương binh và Xã hội  theo quy định.

Xem chi tiết văn bản tại đây

Hương Giang

Các tin khác
Bình chọn
Góp ý giao diện Cổng thông tin điện tử của thành phố Buôn Ma Thuột
Quảng Cáo
   

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột

Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Văn Hưng - Phó chủ tịch UBND Thành phố - Trưởng Ban biên tập Website

Địa chỉ : 01 Lý Nam Đế - Thành phố Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk Phone +84-262-3919212 Fax +84-262-3955007 Email: banbientap@bmt.daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "Buon Ma Thuot Portal" hoặc "www.buonmathuot.daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn