Thành phố Buôn Ma Thuột: Tiếp nhận gần 103.000 hồ sơ giải quyết các thủ tục hành chính trong quý II/2019 (10/07/2019)

Theo báo cáo của UBND thành phố Buôn Ma Thuột, trong quý II năm 2019, đơn vị đã tiếp nhận 102.808 hồ sơ giải quyết các thủ tục hành chính; trong đó, cấp thành phố 8.672 hồ sơ và cấp xã 94.136 hồ sơ.

Đặc biệt, UBND thành phố Buôn Ma Thuột không nhận được đơn phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức nào về quy định hành chính trên địa bàn; chỉ đạo các phòng chuyên môn có liên quan, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND thành phố, UBND các phường, xã thực hiện tốt việc tham mưu, giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến người dân, tổ chức, đảm bảo thực hiện đúng quy định, không để xảy ra tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực trong công tác giải quyết thủ tục hành chính.

Về công tác tuyên truyền trong hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính tiếp tục được chú trọng, thực hiện bằng nhiều hình thức như: Niêm yết, công khai các văn bản quy định, thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND thành phố, các phường, xã và công khai trên trang thông tin điện tử thành phố; hệ thống truyền thanh của các xã, phường.

Trong thời gian tới, thành phố Buôn Ma Thuột tiếp tục triển khai thực hiện hướng dẫn, đôn đốc đảm bảo báo cáo định kỳ theo đúng quy định và đảm bảo chất lượng. Khắc phục, hạn chế tình trạng hồ sơ trễ hạn trong giải quyết các thủ tục hành chính, đặc biệt đối với lĩnh vực đất đai, tài nguyên – môi trường; Tiếp tục nâng cao nhận thức và uy động sự tham gia tích cực các các cá nhân, tổ chức và đoàn thể vào công tác cải cách thủ tục hành chính; tiếp tục tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức. Quán triệt tới toàn thể cán bộ, người lao động nâng cao ý thức trách nhiệm, xây dựng tác phong làm việc khoa học, chủ động sáng tạo trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Hương Giang

 

 

Các tin khác
Bình chọn
Góp ý giao diện Cổng thông tin điện tử của thành phố Buôn Ma Thuột
Quảng Cáo
   

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột

Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Văn Hưng - Phó chủ tịch UBND Thành phố - Trưởng Ban biên tập Website

Địa chỉ : 01 Lý Nam Đế - Thành phố Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk Phone +84-262-3606465 Fax +84-262-3955007 Email: banbientap@bmt.daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "Buon Ma Thuot Portal" hoặc "www.buonmathuot.daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn