Thành phố Buôn Ma Thuột triển khai thực hiện Chỉ thị số 11 về đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình (06/10/2017)

Ủy ban nhân dân Thành phố Buôn Ma Thuột vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 29/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình.

ảnh minh họa

Về nội dung, Thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo triển khai có hiệu quả các văn bản liên quan đến công tác gia đình như: Chỉ thị 49-CT/TW ngày 21/2/2005 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về xây dựng gia đình trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 29/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; Quyết định số 3391/QĐ-BVHTTDL ngày 01/10/2009 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Đề án tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình.

Đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch hành động “Thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030” trên địa bàn Thành phố Buôn Ma Thuột; tiếp tục thực hiện Đề án “Phát huy giá trị tốt đẹp, các mối quan hệ gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững”; thực hiện Chương trình hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình; thực hiện chương trình giáo dục đời sống gia đình trên địa bàn Thành phố Buôn Ma Thuột; Quy chế phối hợp liên ngành thực hiện phòng, chống bạo lực gia đình…

Tuyên truyền, giáo dục cho các gia đình, các thành viên trong gia đình về pháp luật, chính sách liên quan đến việc xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, phát triển bền vững, đặc biệt là đối với việc giữ gìn, phát huy các giá trị đạo đức lối sống, cách ứng xử trong gia đình bằng các hình thức thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng địa phương; thường xuyên nêu gương người tốt, việc tốt, phê phán những biểu hiện vi phạm pháp luật về gia đình.

Theo đó, Thành phố Buôn Ma Thuột sẽ tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, đạo đức, lối sống trong gia đình thông qua các hình thức hoạt động như: Hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tổ chức các buổi họp thôn, bản, tổ dân phố; tổ chức các chương trình văn hóa, văn nghệ, thể thao, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về giáo dục, đạo đức, lối sống trong gia đình...; Triển khai chỉ thị sâu, rộng tới các cơ quan tổ chức nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp, các ngành, đoàn thể, cá nhân về giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình, nhằm thực hiện nghiêm và có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác gia đình; công tác truyền thông, giáo dục đạo đức, lối sống được phát huy hiệu quả cao; xem việc giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình là nền tảng, là tiền để để hình thành nhân cách con người, từ đó kết hợp với giáo dục đạo đức, lối sống ở trường, cộng đồng và xã hội; giúp nhận thức được vị trí, vai trò và tầm quan trọng của gia đình đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Xem chi tiết văn bản tại đây

 

Tổng hợp: Hương Giang

Các tin khác
Bình chọn
Góp ý giao diện Cổng thông tin điện tử của thành phố Buôn Ma Thuột
Quảng Cáo
   

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột

Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Văn Hưng - Phó chủ tịch UBND Thành phố - Trưởng Ban biên tập Website

Địa chỉ : 01 Lý Nam Đế - Thành phố Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk Phone +84-262-3919212 Fax +84-262-3955007 Email: banbientap@bmt.daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "Buon Ma Thuot Portal" hoặc "www.buonmathuot.daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn