Thành phố Buôn Ma Thuột, xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn (01/12/2017)

Ảnh minh họa

Để tăng cường công tác quản lý Nhà nước về phòng cháy chữa cháy, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới và nâng cao hiệu quả hoạt động phòng cháy chữa cháy của lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở; đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn Thành phố Buôn Ma Thuột, ngày 28/11/2017 UBND Thành phố ban hành Kế hoạch số 172/KH-UBND Xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy và chữa cháy trong các tập thể cơ quan, đơn vị, cán bộ và nhân dân trên địa bàn Thành phố Buôn Ma Thuột, nội dung, biện pháp cụ thể như sau:

Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, các hội, đoàn thể thuộc Thành phố, Chủ tịch UBND và Ban chỉ đạo PCCC và CNCH các phường, xã; thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đóng trên địa bàn Thành phố tổ chức chỉ đạo, triển khai học tập quán triệt cho cán bộ, đảng viên, công nhân, viên chức, lao động, giáo viên, đoàn viên, hội viên, học sinh và các tầng lớp nhân dân thực hiện nghiêm túc Luật phòng cháy chữa cháy và các văn bản về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy; Tăng cường phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức về phòng cháy chữa cháy và CNCH; các biện pháp về phòng, chống cháy nổ nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cơ sở và quần chúng nhân dân trong công tác phòng cháy chữa cháy.

Công tác xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy phải đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy Đảng, gắn kết công tác xây dựng phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy với xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, theo phương châ bốn tại chỗ ( lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, chỉ huy tại chỗ và hậu cần tại chỗ) và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Kiện toàn Ban chỉ đạo PCCC và CNCH cấp xã để đi vào hoạt động có hiệu quả; Tiếp tục củng cố, kiện toàn lực lượng dân phòng và lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở, trang bị phương tiện chữa cháy cho lực lượng này theo quy định. Phối hợp với Phòng cảnh sát PCCC số 1 tổ chức bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ về PCCC và CNCH cho lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở để lực lượng này đi vào hoạt động thường xuyên.

Xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến về PCCC theo hướng tự nguyện, tự phòng, tự quản theo cụm dân cư, khu dân cư an toàn PCCC trong cơ quan, doanh nghiệp, trường học; phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong công tác PCCC. Có kế hoạch sơ kết, tổng kết, nhân rộng mô hình điển hình tiên tiến trong phòng trào toàn dân PCCC. Kịp thời khen thưởng, động viên, khích lệ các tập thể, cá nhân tích cực, có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân PCCC; Tổ chức thực hiện công tác đăng ký, bình xét, công nhận đơn vị “Điển hình tiên tiến về PCCC”; UBND các phường, xã, các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND Thành phố (có trụ sở độc lập), các chợ, trường học và các cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC theo quy định của Luật PCCC tổ chức đăng ký đạt tiêu chuẩn “Đơn vị điển hình tiên tiến về PCCC” xong trước ngày 01/9 hàng năm.

Căn cứ chức, năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế, UBND các phường, xã và các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc; định kỳ 6 tháng, 01 năm tập hợn báo cáo kết quả  gửi về Thường trực Ban chỉ đạo PCCC và CNCH thành phố (qua Phòng cảnh sát PCCC số 1). Báo cáo 6 tháng gửi trước ngày 10/5. Báo cáo 1 năm gửi trước ngày 10/11 hàng năm.

 

Hương Giang

Các tin khác
Bình chọn
Góp ý giao diện Cổng thông tin điện tử của thành phố Buôn Ma Thuột
Quảng Cáo
   

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột

Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Văn Hưng - Phó chủ tịch UBND Thành phố - Trưởng Ban biên tập Website

Địa chỉ : 01 Lý Nam Đế - Thành phố Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk Phone +84-262-3606465 Fax +84-262-3955007 Email: banbientap@bmt.daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "Buon Ma Thuot Portal" hoặc "www.buonmathuot.daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn