Thành ủy Buôn Ma Thuột: Hội nghị quán triệt các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy và Thành ủy Buôn Ma Thuột (03/09/2019)

Thành ủy Buôn Ma Thuột tổ chức Hội nghị quán triệt các Nghị quyết, kết luận của Trung ương và các chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện của Tỉnh ủy, Thành ủy BMT cho hơn 800 cán bộ đảng viên, công chức, viên chức của các cơ quan, ban, ngành của thành phố. Gồm 4 lớp học, trong đó có 2 lớp đảng viên và 2 lớp dành cho cán bộ ngoài đảng, lớp học sẽ diễn ra từ ngày 27/8/2019 đến 6/9/2019.

Tham gia lớp học các cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức sẽ được học tập, nghiên cứu 12 chuyên đề gồm : về “nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế”; về việc “sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã”; “về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước Công nghiệp thao hướng hiện đại”; về “tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại trong tình hình mới”; về “Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; về “nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tu cách ra khỏi đảng”; về “tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân”; về “xây dựng lực lượng công an xã chính quy”; về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắc, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông”; về “chiến lược bảo vệ biến giới quốc gia”; về “tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”…

Qua việc học tập, quán triệt các Nghị quyết, kết luận của Trung ương và các chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện của Tỉnh ủy, Thành ủy BMT giúp cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị nắm vững và thực hiện tốt chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có ý thức tốt hơn trong việc không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ để hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình./.

Hương Giang

Bình chọn
Góp ý giao diện Cổng thông tin điện tử của thành phố Buôn Ma Thuột
Quảng Cáo
   

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột

Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Văn Hưng - Phó chủ tịch UBND Thành phố - Trưởng Ban biên tập Website

Địa chỉ : 01 Lý Nam Đế - Thành phố Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk Phone +84-262-3606465 Fax +84-262-3955007 Email: banbientap@bmt.daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "Buon Ma Thuot Portal" hoặc "www.buonmathuot.daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn