Thành ủy Buôn Ma Thuột tổ chức hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương và các Chương trình, Kế hoạch triển khai thực hiện của Tỉnh ủy, Thành ủy (23/07/2019)

Ban thường vụ Thành ủy Buôn Ma Thuột vừa tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết, kết luận của Trung ương và các chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện của Tỉnh ủy, Thành ủy cho hơn 240 cán bộ chủ chốt của thành phố Buôn Ma Thuột.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được học tập, nghiên cứu 12 chuyên đề gồm: Nghị quyết số 39, ngày 15/01/2019 của Bộ chính trị về “nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế; chương trình số 32, ngày 17/5/2019 của Tỉnh ủy về thực hiện nghị quyết số 39 của Bộ chính trị; Nghị quyết số 37, ngày 24/12/2018 của Bộ chính trị về việc “sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã”; kế hoạch số 97, ngày 29/03/2019 của Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Nghị quyết số 37 của Bộ chính trị; Kết luận số 36, ngày 06/09/2018 của Bộ chính trị “về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước Công nghiệp thao hướng hiện đại”; kế hoạch số 86, ngày 20/12/2018 của Tỉnh ủy và kế hoạch số 125, ngày 7/5/2019 của Thành ủy về thực hiện Kết luận số 36 của Bộ chính trị; Chỉ thị số 32, ngày 18/02/2019 của Bộ chính trị về “tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại trong tình hình mới”; Chỉ thị số 35, ngày 30/5/2019 của Bộ chính trị về “Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; các Quy định, Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương như: Quy định 195, ngày 18/6/2019 về chỉ đạo của UBKT cấp trên đối với UBKT cấp dưới trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Chỉ thị số 28, ngày 21/1/2019 về “nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tu cách ra khỏi đảng”; kế hoạch số 99, ngày 3/4/2019 của Tỉnh ủy và kế hoạch số 127, ngày 13/5/2019 của Thành ủy về thực hiện chỉ thị số 28 của Ban Bí thư Trung ương; Chỉ thị số 33, ngày 18/3/2019 về “tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân”; kế hoạch số 108, ngày 7/5/2019 của Tỉnh ủy về thực hiện chỉ thị số 33 của Ban Bí thư Trung ương; Nghị quyết số 11, ngày 30/5/2019 của Ban thường vụ Tỉnh ủy “về xây dựng lực lượng công an xã chính quy”; Kế hoạch số 105, ngày 25/4/2019 của Tỉnh ủy về “thực hiện kết luận số 45 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18 của Ban Bí thư TW Đảng (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắc, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông; Chương trình số 33, ngày 20/06/2019 của Tỉnh ủy về “thực hiện nghị quyết số 33, ngày  28/9/2018 của Bộ chính trị về chiến lược bảo vệ biến giới quốc gia”; Kế hoạch số 92, ngày 12/3/2019 của Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Kết luận số 43, ngày 7/1/2019 của Ban Bí thư về “tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”.

Phát biểu tại buổi khai mạc, Đồng chí Từ Thái Giang, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Buôn Ma Thuột nhấn mạnh: Các chỉ thị, nghị quyết, các kết luận Trung ương, của Tỉnh,  được quán triệt và triển khai tại Hội nghị đều là những nội dung rất quan trọng có ý nghĩa sâu sắc đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đồng chí cũng đề nghị các cấp ủy Đảng cần tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị trên ở cơ quan, đơn vị, địa phương mình một cách nghiêm túc và có hiệu quả; xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị trên sao cho phù hợp với đặc thù ở mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương, góp phần đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; bảo đảm nội dung cốt lõi của các Nghị quyết, Chỉ thị được tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân./.

 

Hương Giang

 

Các tin khác
Bình chọn
Góp ý giao diện Cổng thông tin điện tử của thành phố Buôn Ma Thuột
Quảng Cáo
   

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột

Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Văn Hưng - Phó chủ tịch UBND Thành phố - Trưởng Ban biên tập Website

Địa chỉ : 01 Lý Nam Đế - Thành phố Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk Phone +84-262-3606465 Fax +84-262-3955007 Email: banbientap@bmt.daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "Buon Ma Thuot Portal" hoặc "www.buonmathuot.daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn