Thời gian, địa điểm tổ chức trình diễn các nghi lễ, lễ hội truyền thống của các buôn đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột (06/03/2019)

Thực hiện Quyết định số 2425/QĐ-UBND, ngày 02/10/2018 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc phê duyệt Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019. UBND Thành phố được giao chủ trì thực hiện trình diễn, tái hiện các nghi lễ, lễ hội truyền thống của các buôn đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột.

UBND Thành phố đã ban hành Kế hoạch số 21/KH-UBND, ngày 29/01/2019 về tổ chức trình diễn các nghi lễ, lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn; Công văn số 662/UBND-VHTT, ngày 20/02/2019 về điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Kế hoạch số 21/KH-UBND, ngày 29/01/2019 của UBND Thành phố. Theo đó, có 22 nghi lễ, lễ hội truyền thống của 21/33 buôn đồng bào dân tộc thiểu số và 01 lễ hội của Trung tâm phát triển nông thôn Tây Nguyên tham gia trình diễn hưởng ứng Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019.

       

Stt

Đơn vị

Tên lễ hội

Địa điểm

Thời gian

1

Buôn Ky – phường Thành Nhất

Lễ cúng bến nước

Bến nước buôn Ky

8h, ngày 08/3/2019

2

Khu Du lịch Ako Ea, phường Tân Lợi

Lễ cúng bến nước

Khuôn viên Cà phê Akǒ Ea

8h, ngày 09/3/2019

3

Buôn A Lê A – phường Ea Tam

Lễ kết nghĩa anh em

Nhà sinh hoạt cộng đồng

8h, ngày 10/3/2019

4

Buôn Akǒ Dhông – phường Tân Lợi

Lễ kết nghĩa chị em

Nhà sinh hoạt cộng đồng

13h, ngày 09/3/2019

5

Buôn Kao – xã Ea Kao

Lễ kết nghĩa anh em

Nhà sinh hoạt cộng đồng

8h, ngày 10/3/2019

6

Buôn Tơng Jŭ – xã Ea Kao

Lễ kết nghĩa anh em

Nhà sinh hoạt cộng đồng

9h, ngày 10/3/2019

7

Buôn Hdrát – xã Ea Kao

Lễ kết nghĩa anh em

Nhà sinh hoạt cộng đồng

10h, ngày 10/3/2019

8

Buôn Hđơk – xã Ea Kao

Lễ kết nghĩa anh em

Nhà sinh hoạt cộng đồng

13h, ngày 10/3/2019

9

Buôn Čư Mblim – xã Ea Kao

Lễ kết nghĩa anh em

Nhà sinh hoạt cộng đồng

14h, ngày 10/3/2019

10

Buôn Hwiê – xã Ea Kao

Lễ kết nghĩa anh em

Nhà sinh hoạt cộng đồng

14h, ngày 10/3/2019

11

Buôn Kǒ Siêr – phường Tân Lập

Lễ cúng bến nước

Bến nước buôn Kǒ Siêr

8h, ngày 12/3/2019

12

Buôn Păm Lăm – phường Tân Lập

Lễ cầu mưa

Nhà sinh hoạt cộng đồng

8h, ngày 11/3/2019

13

Buôn Ju – xã Ea Tu

Lễ dựng cây nêu cầu an

Nhà sinh hoạt cộng đồng

13h, ngày 12/3/2019

14

Buôn Kmrơng Prong A – xã Ea Tu

Lễ dọn bến nước

Bến nước Buôn Kmrơng Prong A

8h, ngày 12/3/2019

15

Buôn Drai Hling, xã Hòa Xuân

Lễ kết nghĩa anh em

Nhà sinh hoạt cộng đồng

8h, ngày 11/3/2019

16

Buôn Buôr – xã Hòa Xuân

Lễ kết nghĩa anh em

Nhà sinh hoạt cộng đồng

9h, ngày 11/3/2019

17

Buôn Čư Luê – xã Hòa Xuân

Lễ kết nghĩa anh em

Nhà sinh hoạt cộng đồng

13h, ngày 11/3/2019

18

Buôn Ê Rang – phường Khánh Xuân

Lễ kết nghĩa anh em

Nhà sinh hoạt cộng đồng

13h, ngày 10/3/2019

19

Buôn Kdun – xã Čư Êbur

Lễ cầu mưa

Nhà sinh hoạt cộng đồng

8h, ngày 10/3/2019

20

Buôn Ea Bông – xã Čư Êbur

Lễ cúng bến nước

Bến nước buôn Ea Bông

8h, ngày 10/3/2019

21

Buôn Dhă Prong – xã Čư Êbur

Lễ kết nghĩa anh em

Nhà sinh hoạt cộng đồng

8h, ngày 11/3/2019

22

Buôn Čuôr Kắp - xã Hòa Thắng

Lễ kết nghĩa anh em

Nhà sinh hoạt cộng đồng

13h, ngày 09/3/2019

 

Tổng hợp: Hương Giang

 

 

 

Các tin khác
Bình chọn
Góp ý giao diện Cổng thông tin điện tử của thành phố Buôn Ma Thuột
Quảng Cáo
   

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột

Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Văn Hưng - Phó chủ tịch UBND Thành phố - Trưởng Ban biên tập Website

Địa chỉ : 01 Lý Nam Đế - Thành phố Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk Phone +84-262-3606465 Fax +84-262-3955007 Email: banbientap@bmt.daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "Buon Ma Thuot Portal" hoặc "www.buonmathuot.daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn