Thông báo về việc lấy ý kiến nhân dân về kế hoạch sử dụng đất năm 2021 trên địa bàn trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột (19/12/2020)

Để đảm bảo việc triển khai lập kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố công khai, dân chủ và theo đúng quy định tại Điểm b, khoản 2 Điều 43 của Luật Đất đai năm 2013, UBND thành phố công khai nội dung lập kế hoạch sử dụng đất năm 2021 trên địa bàn thành phố trên Cổng thông tin điện tử của thành phố www.buonmathuot.daklak.gov.vn và tại trụ sở UBND các xã, phường để lấy ý kiến đóng góp của nhân dân theo quy định.

1. Đăng ký danh mục công trình, dự án năm 2020

Tổng danh mục công trình dự án năm 2021 của thành phố là 158 công trình, dự án diện tích 1366,49 ha. Trong đó: chuyển tiếp từ năm 2020 sang năm 2021 sau khi cân đối, điều chỉnh lại là 136 công trình, dự án (đã bao gồm cả dự án đã thực hiện thu hồi nhưng chuyển tiếp sang năm 2021 để chuyển mục đích, giao đất và 12 dự án phát triển nhà ở kêu gọi đầu tư), với diện tích 1161,1 ha và các công trình dự án mới cho năm 2021 là 22 công trình, dự án diện tích 205,38 ha.

Danh mục công trình, dự án thu hồi đất phải thông qua Hội đồng nhân dân tỉnh trong năm 2021 là 63 công trình, với diện tích 316,46 ha. Trong đó: chuyển tiếp từ năm 2020 sang là 51 công trình, diện tích 241,99 ha và đăng ký mới năm 2021 là 12 công trình, diện tích 74,47 ha. Công trình thu hồi đất không chuyển tiếp sang kế hoạch năm 2021 là 12 dự án phát triển nhà ở, diện tích 587,52 ha (do chưa bố trí được nguồn vốn thực hiện và UBND thành phố đang kêu gọi đầu tư).

2. Chỉ tiêu sử dụng năm 2021 trên địa bàn thành phố

Tổng diện tích tự nhiên: 37.709,64 ha. Trong đó: Đất nông nghiệp: 28.431,26 ha; Đất phi nông nghiệp: 8.941,70 ha; Đất chưa sử dụng: 39,63 ha.

Click tại đây để xem biểu chi tiết.

Thời gian lấy ý kiến đóng góp các chỉ tiêu kế hoạch, các công trình, dự án thực hiện trong năm kế hoạch và bản đồ kế hoạch là 30 ngày (ba mươi ngày) kể từ ngày 16-12-2020 đến ngày 31-12-2020. Các ý kiến đóng góp gử về UBND thành phố (thông qua Phòng Tài nguyên và môi trường) để tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến của nhân dân và hoàn thiện kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố.

Với nội dung trên, Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột thông báo tới các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố được biết./.

 

 

 

 

Bình chọn
Góp ý giao diện Cổng thông tin điện tử của thành phố Buôn Ma Thuột
Quảng Cáo
   

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột

Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Văn Hưng - Phó chủ tịch UBND Thành phố - Trưởng Ban biên tập Website

Địa chỉ : 01 Lý Nam Đế - Thành phố Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk Phone +84-262-3606465 Fax +84-262-3955007 Email: banbientap@bmt.daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "Buon Ma Thuot Portal" hoặc "www.buonmathuot.daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn