Thực hiện các chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016- 2020 (31/07/2017)

Ủy ban nhân dân Thành phố Buôn Ma Thuột vừa ban hành văn bản đề nghị UBND các phường, xã trên địa bàn triển khai thực hiện chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020 theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 6775/BTC-NSNN.

Ảnh minh họa

Theo đó, UBND Thành phố Buôn Ma Thuột đề nghị  UBND các phường, xã trên địa bàn Thành phố triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung tại Công văn số 6775/BTC-NSNN ngày 24/5/2017 của Bộ Tài chính về việc thực hiện chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 – 2020; Thống kê số liệu hộ nghèo, khẩu nghèo theo tiêu chí thu nhập và thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản năm 2015 và 2016 theo quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 – 2020; Thống kê, phân loại số người thuộc hộ gia đình nghèo đã được mua thẻ bảo hiểm y tế năm 2016  và năm 2017, có mã đối tượng trên thẻ bảo hiểm y tế và hộ nghèo. ( chi tiết văn bản tại đây)

Được biết, phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2017 đã ban hành Nghị quyết số 40/NQ-CP, trong đó Chính phủ đã có một số quy định thống nhất thực hiện chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 – 2020.

Thực hiện Nghị quyết 40/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Tài chính đã có Công văn số 6775/BTC-NSNN đề nghị các Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện một số nội dung như sau:

1. Tiếp tục thực hiện chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội đối với hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020.

2. Riêng đối với chính sách bảo hiểm y tế: Ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế đối với hộ nghèo đa chiều thiếu hụt về tiêu chí bảo hiểm y tế; hỗ trợ 70% mức đóng bảo hiểm y tế đối với hộ nghèo đa chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản khác (không bị thiếu hụt bảo hiểm y tế). Căn cứ điều kiện thực tế, các địa phương có thể quyết định bố trí thêm ngân sách địa phương để hỗ trợ mức cao hơn.

Thời điểm thực hiện chính sách hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế đối với hộ nghèo đa chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản kể từ ngày Chính phủ ban hành Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2017 (ngày 10/5/2017). Ngân sách trung ương hỗ trợ một số địa phương khó khăn đã thực hiện mua thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo đa chiều theo phân nhóm nêu trên trong thời gian từ ngày 01/01/2016 đến ngày 10/5/2017 (không hỗ trợ đối với các địa phương chưa thực hiện mua thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng này).

3. Đối với chính sách khác hỗ trợ hộ nghèo thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản: khi cơ quan có thẩm quyền ban hành chính sách hỗ trợ và hướng dẫn nguồn kinh phí thực hiện thì triển khai chính sách hỗ trợ đối với các đối tượng này.

4. Trên cơ sở kết quả thực tế thực hiện chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có báo cáo về Bộ Tài chính để tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền hỗ trợ theo quy định...

Bình chọn
Góp ý giao diện Cổng thông tin điện tử của thành phố Buôn Ma Thuột
Quảng Cáo
   

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột

Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Văn Hưng - Phó chủ tịch UBND Thành phố - Trưởng Ban biên tập Website

Địa chỉ : 01 Lý Nam Đế - Thành phố Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk Phone +84-262-3919212 Fax +84-262-3955007 Email: banbientap@bmt.daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "Buon Ma Thuot Portal" hoặc "www.buonmathuot.daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn