Thực hiện Chỉ thị số 19/CT-UBND của UBND tỉnh Đắk Lắk về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018 – 2019 (23/10/2018)

Nhằm quán triệt Chỉ thị của Bộ giáo dục và Đào tạo và Chỉ thị của UBND tỉnh về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018 – 2019 trong toàn thể cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, nhân viên và học sinh của các ngành học, cấp học trên địa bàn Thành phố. Ngày 12/10/2018, UBND Thành phố đã ban hành Kế hoạch số 163/KH-UBND về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018 – 2019.

Ảnh minh họa

Theo đó, năm học 2018 – 2019, ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố tiếp tục đổi mới, phát triển đồng bộ quy mô, chất lượng giáo dục và đào tạo; củng cố nề nếp, kỷ cương, dân chủ, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường và thực hiện tốt vệ sinh trường học. Tăng cường giải pháp quản lý, phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên. Đẩy mạnh giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ứng xử văn hóa cho học sinh.

Các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu:  Rà soát, sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục và đào tạo. Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục các cấp. Đổi mới giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông; đẩy mạnh giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng trong giáo dục phổ thông. Nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh ở các cấp học và tình độ đào tạo. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý giáo dục. Đẩy mạnh giao quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm đối với các cơ sở giáo dục và đạo tạo. Hội nhập quốc tế trong giáo dục và đào tạo. Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy học nhằm đảm bảo chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo. Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao

Các giải pháp cơ bản: Hoàn thiện thể chế, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về giáo dục và đào tạo. Nâng cao năng lực lãnh đạo của cán bộ quản lý giáo dục các cấp. Tăng cường các nguồn lực đầu tư cho giáo dục và đào tạo. Tăng cường công tác khảo thí và kiểm định và đánh giá chất lượng giáo dục. Đẩy mạnh công tác truyền thông về giáo dục.

Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố là đơn vị chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, các phòng ban thuộc UBND Thành phố và UBDN các phường, xã xây dựng và triển khai các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong năm học và chuẩn bị các điều kiện thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới. Chủ động xây dựng kế hoạch triển khai, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ cụ thể đối với từng lĩnh vực công tác, từng bậc học, tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc xây dựng, triển khai kế hoạch năm học, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch năm học; tham mưu đề xuất các giải pháp chỉ đạo, kịp thời giải quyết những vấn đề vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện. Chỉ đạo các đơn vị trường học, toàn thể công chức, viên chức và người lao động của ngành giáo dục và đạo tạo Thành phố thực hiện nghiêm Kế hoạch này.

Hồng Thắm

Các tin khác
Bình chọn
Góp ý giao diện Cổng thông tin điện tử của thành phố Buôn Ma Thuột
Quảng Cáo
   

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột

Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Văn Hưng - Phó chủ tịch UBND Thành phố - Trưởng Ban biên tập Website

Địa chỉ : 01 Lý Nam Đế - Thành phố Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk Phone +84-262-3606465 Fax +84-262-3955007 Email: banbientap@bmt.daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "Buon Ma Thuot Portal" hoặc "www.buonmathuot.daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn