Thực hiện đề án Tuyên truyền, giáo dục, vận động hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 – 2020 (18/01/2018)

Nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng, thực hành của phụ nữ, phát huy vai trò chủ động của phụ nữ trong ứng phó và tham gia giải quyết có hiệu quả một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ nhằm giảm thiểu những tác động tiêu cực, nâng cao chất lượng cuộc sống của phụ nữ, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố. UBND Thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện đề án Tuyên truyền, giáo dục, vận động hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 – 2020.

Ảnh minh họa

Theo đó, đối tượng thực hiện đề án là phụ nữ, cha mẹ có con dưới 16 tuổi, cán bộ hội phụ nữ và các cơ quan triển khai Đề án các cấp. Trong đó, chú trọng các nhóm phụ nữ đặc thù, phụ nữ dân tộc thiểu số ở địa bàn trọng điểm của các vấn đề xã hội ưu tiên.

Nội dung can thiệp: Đề án tập trung vào 05 vấn đề xã hội bức xúc: bạo lực gia đình hoặc bạo lực trên cơ sở giới. An toàn vệ sinh thực phẩm. Giáo dục cha, mẹ chăm sóc, bảo vệ trẻ em, gồm: phòng chống bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em, đặc biệt là xâm hại tình dục trẻ em, tảo hôn, bỏ học. Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức. Giáo dục pháp luật cho phụ nữ.

 Đề án được triển khai từ năm 2017 đến năm 2027, được chia làm 2 giai đoạn:

Giai đoạn 1 (2017-2022): Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng truyền thông, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng về các nội dung thuộc phạm vi Đề án; xây dựng mô hình, điển hình; nghiên cứu, đề xuất chính sách giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ; tăng cường phối hợp với ngành chức năng.

Giai đoạn 2 (2022-2027): Tập trung hỗ trợ phụ nữ chuyển đổi hành vi thông qua các mô hình, điển hình đã được xây dựng; phát huy tính chủ động của phụ nữ trong giải quyết các vấn đề xã hội có liên quan; nghiên cứu, đề xuất chính sách.

Mục tiêu của đề án Mục tiêu cụ thể khi triển khai đề án này là phấn đấu từ 30.000 (từ 2017 - 2022) và 35.000 (phấn đấu đến năm 2027) hội viên phụ nữ, cha mẹ có con dưới 16 tuổi được cung cấp thông tin, kiến thức về sự cần thiết phải giữ gìn và rèn luyện phẩm chất đạo đức, ý thức chấp hành pháp luật; về khả năng, vai trò của phụ nữ trong đảm bảo an toàn thực phẩm; về giáo dục cha mẹ và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, trong đó 60% thực hiện chuyển đổi hành vi. 100% cán bộ chuyên trách của các cơ quan tham gia triển khai đề án được bồi dưỡng nâng cao năng lực về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng về các nội dung của đề án nhằm hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội ưu tiên.

Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ được ít nhất 500 (giai đoạn 2017 - 2022) và 700 (phấn đấu đến năm 2027) phụ nữ thiếu kiến thức, kỹ năng, có nguy cơ hoặc vi phạm đạo đức, pháp luật có chuyển biến tích cực về hành vi.

Ít nhất 8.000 (giai đoạn 2017 - 2022) và 16.000 (phấn đấu đến năm 2027) phụ nữ được cung cấp kiến thức, kỹ năng phòng chống bạo lực giới, bạo lực gia đình và  sẵn sàng lên tiến trước các hành vi bạo lực.

Hàng năm, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp có ý kiến bảo vệ kịp thời khi có các vụ việc xâm hại, bạo lực nghiêm trọng đối với phụ nữ và trẻ em xảy ra trên địa bàn tỉnh.

Giai đoạn 2017 - 2022, mỗi xã, phường xây dựng được ít nhất 01 mô hình vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết, giám sát một số vấn đề xã hội ưu tiên có thể nhân rộng, đến năm 2027 các mô hình hiệu quả được duy trì và nhân rộng trên địa bàn Thành phố.

Để thực hiện có hiệu quả, các nhiệm vụ và giải pháp của Đề án đề ra: nâng cao chất lượng hoạt động truyền thông, giáo dục, vận động phụ nữ giữ gìn, rèn luyện đạo đức, ý thức pháp luật, chủ động tham gia giải quyết hiệu quả một số vấn đề xã hội có liên quan đến phụ nữ. Xây dựng các mô hình vận động, hỗ trợ phụ nữ chủ động giải quyết các vấn đề liên quan đến phụ nữ. Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ phụ nữ giải quyết các vấn đề xã hội liên quan. Thực hiện cơ chế, chính sách và đề xuất giải pháp phù hợp hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết hiệu quả các vấn đề xã hội; tăng cường hợp tác vận động nguồn lực. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực tổ chức thực hiện kế hoạch.

Hồng Thắm

 

Các tin khác
Bình chọn
Góp ý giao diện Cổng thông tin điện tử của thành phố Buôn Ma Thuột
Quảng Cáo
   

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột

Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Văn Hưng - Phó chủ tịch UBND Thành phố - Trưởng Ban biên tập Website

Địa chỉ : 01 Lý Nam Đế - Thành phố Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk Phone +84-262-3919212 Fax +84-262-3955007 Email: banbientap@bmt.daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "Buon Ma Thuot Portal" hoặc "www.buonmathuot.daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn