Thực hiện “Đề án xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới” trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột (05/01/2019)

Nhằm tiếp tục hoàn thiện và nâng cao năng lực hệ thống y tế cơ sở, nâng cao chất lượng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, đảm bảo người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế có chất lượng cao tại cơ sở. Đảm bảo công bằng, hiệu quả công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. UBND Thành phố ban hành kế hoạch số 197/KH-UBND ngày 27/12/2018, về việc thực hiện Đề án xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới trên địa bàn Thành phố.

Mục tiêu của Đề án: đổi mới tổ chức bộ máy, cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính, phát triển nguồn nhân lực để nâng cao trình dộ năng lực cung ứng và chất lượng dịch vụ của mạng lưới y tế cơ sở; thực hiện quản lý chăm sóc sức khỏe toàn dân, bảo đảm cung ứng đầy đủ các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, khám chữa bệnh cho người dân trên địa bàn, cung ứng dịch vụ theo hướng toàn diện, liên tục, phối hợp và lồng ghép chặt chẽ giữa dự phòng và điều trị, giữa các cơ sở y tế trên địa bàn với tuyên truyền, góp phần giảm quá tải cho các bệnh viện tuyến trên; bảo đảm công bằng, hiệu quả trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Phấn đấu đến năm 2020: duy trì trên 90% số trạm  y tế có đủ điều kiện khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế. 100% các trạm y tế thực hiện được tối thiểu trên 80% danh mục dịch vụ kỹ thuật của tuyến xã. Bệnh viện đa khoa Thành phố thực hiện được tối thiểu 80% danh mục dịch vụ kỹ thuật của tuyến huyện. 100% xã duy trì Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2020. Phấn đấu trên 90% dân số dược quản lý, theo dõi sức khỏe. 100% các trạm y tế được duy tu, bảo dưỡng định kỳ.

Giai đoạn đến năm 2025: 100% trạm y tế thực hiện khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và thực hiện được đầy đủ các nội dung của chăm sóc sức khỏe ban đầu, thực hiện được tối thiểu trên 90% danh mục dịch vụ kỹ thuật của tuyến xã. Bệnh viện đa khoa Thành phố thực hiện được tối thiểu 90% danh mục dịch vụ kỹ thuật của tuyến huyện. 100% xã duy trì Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã. 100% dân số dược quản lý, theo dõi sức khỏe.

Các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện: củng cố, hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở. Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của y tế cơ sở. Tăng cường đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Thực hiện công tác tài chính cho hoạt động y tế cơ sở. Tiếp tục đầu tư nâng cao năng lực hệ thống y tế cơ sở. Kiểm tra, giám sát thực hiện.

Phòng y tế Thành phố phối hợp với Trung tâm y tế, Bệnh viện đa khoa Thành phố và các đơn vị liên quan; UBND các phường, xã tổ chức thực hiện Đề án xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới tại địa phương. Định kỳ, hàng năm đánh giá kết quả thực hiện và đề xuất những biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Hồng Thắm

 

 

Các tin khác
Bình chọn
Góp ý giao diện Cổng thông tin điện tử của thành phố Buôn Ma Thuột
Quảng Cáo
   

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột

Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Văn Hưng - Phó chủ tịch UBND Thành phố - Trưởng Ban biên tập Website

Địa chỉ : 01 Lý Nam Đế - Thành phố Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk Phone +84-262-3606465 Fax +84-262-3955007 Email: banbientap@bmt.daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "Buon Ma Thuot Portal" hoặc "www.buonmathuot.daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn